Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Онлайн регистрация на фирма по ДДС в България

Онлайн регистрация на фирма по ДДС в България

актуално към
March 9, 2024
Онлайн регистрация на фирма по ДДС в България
100
BGN
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Важно! Изпълнението на услугата изисква да ни предоставите квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на електронни удостоверителни услуги или изрично нотариално заверено пълномощно! При заявяване на услугата ще Ви изпратим подробни указания как можете да го направите!

Във времена, когато бизнесът изисква все по-голяма гъвкавост и оперативност, услугата на Елан Консултинг за онлайн регистрация на фирма по ДДС в България представлява ключов инструмент за ускоряване и опростяване на този значим процес. Тази иновативна услуга е разработена с цел да предложи на български и чуждестранни предприемачи лесен и достъпен начин за влизане в българския пазар, като същевременно осигурява пълно съответствие със законодателните изисквания за ДДС регистрация. С помощта на нашия уебсайт, клиентите могат да извършат целия процес онлайн, без необходимостта от физическо присъствие, което спестява ценно време и ресурси.

Елан Консултинг разбира значението на правилната и навременна ДДС регистрация за успеха на всеки бизнес. Затова нашата услуга включва не само подготовката и подаването на необходимите документи за регистрация, но и цялостно съдействие и консултации относно ДДС облагането и финансовото планиране. Нашата цел е да осигурим на нашите клиенти плавен преход към успешно водене на бизнес в България, като сме до тях на всеки етап от процеса, предлагайки експертни знания и професионални решения за всички въпроси, свързани с ДДС регистрацията и данъчните регулации.

За клиенти на Елан Консултинг, които са сключили или сключат договор за счетоводно обслужване за срок от 3 години, регистрацията на фирма по ДДС е БЕЗПЛАТНА!

Какво се изисква от мен, за да заявя услугата?

За да заявите услугата за онлайн регистрация на фирма по ДДС при Елан Консултинг, е необходимо да предприемете няколко важни стъпки и да отговаряте на конкретни изисквания. Най-важното от тях е да ни предоставите квалифициран електронен подпис, издаден от акредитиран доставчик на електронни удостоверителни услуги, или изрично нотариално заверено пълномощно. Това е критичен компонент в процеса на регистрация, тъй като удостоверява вашата идентичност и ви позволява да извършвате правни действия електронно в съответствие с българското законодателство.

След като заявите услугата, нашите специалисти ще ви изпратят подробни указания как можете да получите квалифициран електронен подпис, ако все още не разполагате с такъв, или как да издадете и нотариално заверите пълномощно. Тези стъпки са важни, за да гарантираме, че целият процес на регистрация по ДДС се извършва според най-високите стандарти за сигурност и легитимност.

Важно е също така да сте подготвени с всички необходими документи и информация за вашата фирма, които могат да бъдат изискани в процеса на регистрация. Това включва, но не се ограничава до, идентификационни документи, учредителни актове, информация за управителите и собствениците на капитала, както и друга релевантна документация, която подкрепя бизнес дейността на вашата фирма.

Елан Консултинг е ангажиран с предоставянето на пълна подкрепа и консултации през целия процес, за да осигури гладкото и ефективно изпълнение на вашата ДДС регистрация. Ние ценим доверието ви и се стремим да предоставим висококачествени услуги, които отговарят на вашите бизнес нужди и очаквания.

Защо да заявя онлайн регистрация на фирма по ДДС при Елан Консултинг?

Изборът на Елан Консултинг за онлайн регистрация на фирма по ДДС предлага няколко ключови предимства, които могат значително да улеснят и оптимизират този процес за вас. Първо, нашата платформа за онлайн регистрация е проектирана да предостави максимално удобство и ефективност, като ви спестява време и ресурси. Регистрацията на фирма по ДДС онлайн изключва необходимостта от физическо посещение в държавни институции и ви позволява да управлявате целия процес от всяка точка на света, стига да имате интернет връзка.

Второ, Елан Консултинг предоставя не само техническа подкрепа за самата регистрация, но и цялостни консултационни услуги, свързани с данъчното облагане и финансовото планиране на вашата дейност. Ние разбираме сложността на данъчното законодателство и се стремим да предоставим актуализирана информация и персонализирани съвети, които да отговарят на спецификите на вашия бизнес. Това включва анализ на данъчните ви задължения, съвети за оптимизиране на данъчното облагане и подготовка за евентуални данъчни проверки.

Трето, нашият екип от експерти е винаги на разположение, за да отговори на вашите въпроси и да предостави необходимата подкрепа през целия процес на регистрация. Ние ценим вашето време и бизнес и се стремим да предоставим персонализирано обслужване, което отговаря на уникалните нужди и изисквания на вашия проект.

Избирайки Елан Консултинг за вашата онлайн регистрация по ДДС, вие се доверявате на професионалисти с дългогодишен опит, които разполагат с необходимите знания и ресурси, за да улеснят всяка стъпка от процеса. Ние сме тук, за да ви помогнем да преминете успешно през процедурата за ДДС регистрация, като осигурим, че вашата фирма отговаря на всички законови и регулаторни изисквания в България.

Кога следва задължително да заявя регистрация по ДДС на моята фирма в България и кога е по избор?

Заявяването на регистрация по ДДС за вашата фирма в България е важна стъпка, която следва да предприемете при конкретни условия, съгласно Закона за данък добавена стойност (ЗДДС). Сроковете за подаване на заявление за регистрация варират в зависимост от основанието за регистрация и спецификата на вашата дейност.

Когато вашето данъчно задължено лице генерира облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, сте длъжни да подадете заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот. В случай, че оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, заявлението също следва да бъде подадено в 7-дневен срок от датата на достигане на оборота.

За лицата, които не са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, за които данъкът е изискуем от получателя, е необходимо да подадат заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка става изискуем. Това се отнася и до случаите на облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за сметка на лицето, когато получателят не е регистриран по ДДС лице.

Специфични срокове са определени и за случаите на вътреобщностни придобивания, дистанционни продажби, както и за различни други обстоятелства, които могат да наложат регистрация по ДДС. Важно е да се отбележи, че при доброволна регистрация по ДДС, конкретен срок за подаване на заявление не се прилага.

За успешното подаване на заявление за регистрация по ДДС, Елан Консултинг ще ви предостави подробни указания и ще ви подкрепи в процеса. Важно е да знаете, че за изпълнение на услугата е необходимо да ни предоставите квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на електронни удостоверителни услуги, или изрично нотариално заверено пълномощно. Това гарантира законността и сигурността на процедурата за регистрация.

В какъв срок ще ми бъде регистрирана фирмата по ДДС след като заявя услугата?

След като заявите услугата за регистрация на вашата фирма по ДДС при Елан Консултинг, процесът се развива бързо и ефективно. Ние започваме с преглед на документите и основанията за регистрация на фирма по ДДС и когато всичко е наред, подаваме заявление за регистрация по пълномощно. В рамките на седем дневен срок от подаването на вашето заявление, компетентните органи извършват проверка относно наличието на основания за регистрация на вашата фирма по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС). Тази проверка е важна стъпка, която гарантира, че всички критерии и условия за регистрация са изпълнени в съответствие със законодателството.

След завършването на проверката, в зависимост от нейните резултати, ще бъде издаден Акт за регистрация по ЗДДС или мотивиран отказ. В случай че всички изисквания са изпълнени успешно, вие ще получите Акт за регистрация, което означава, че вашата фирма е официално регистрирана по ЗДДС и може да започне своята дейност съгласно регулациите на ЗДДС. Важно е да отбележим, че процесът на регистрация по ДДС е ключов елемент от управлението на вашия бизнес, като осигурява правилното прилагане на данъчните закони и норми в страната. Елан Консултинг е тук, за да ви подкрепи през целия процес, като осигури необходимата експертиза и ръководство за успешната регистрация на вашата фирма по ДДС.

Какви са глобите, ако не регистрираме фирмата по ДДС изобщо, когато е задължително, или в сроковете, предвидени в закона?

Ако не регистрирате фирмата си по ДДС в предвидения срок, това може да доведе до налагането на глоби от страна на държавата. Санкцията за неизпълнение на задължението за подаване на заявление за задължителна регистрация по ДДС варира в зависимост от статуса на лицето. За физическите лица, които не са търговци, се налага глоба, докато за юридическите лица и едноличните търговци санкцията е в формата на имуществена санкция. Размерът на тези санкции е в диапазона от 500 до 5000 лева.

Тези мерки подчертават сериозността, с която държавата подхожда към изискването за регистрация по ДДС и имат за цел да насърчат своевременното и точното спазване на данъчното законодателство. Важно е да се отбележи, че регистрацията по ДДС не само избягва риска от налагане на глоби, но и осигурява правилното и законосъобразно функциониране на вашата фирма в рамките на данъчната система на България.

Праг и оборот за регистрация по ДДС на фирма в България

Прагът за задължителна регистрация по ДДС в България е определен в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно член 96, алинея 1, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и генерира облагаем оборот от 100 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно да се регистрира по ДДС. Този праг представлява сумата от всички облагаеми стоки и услуги, продадени от дадено предприятие, без значение дали са обложени с ДДС при стандартната ставка, намалената ставка или са освободени от ДДС с право на приспадане на данъчен кредит.

Регистрацията по ДДС не е ограничена само до случаите, когато се достигне задължителният праг. Предприятията могат да изберат доброволно да се регистрират по ДДС преди достигането на този праг, което може да предложи различни данъчни предимства, включително възможността за възстановяване на данък върху входящите разходи. Доброволната регистрация по ДДС е особено привлекателна за предприятия, които извършват значителни инвестиции в началния етап на своята дейност или за тези, които предлагат стоки и услуги, главно на други регистрирани по ДДС търговци.

Следователно, важно е всяко предприятие внимателно да прецени своята дейност и оборот, за да определи подходящия момент за регистрация по ДДС. Решението за регистрация следва да бъде взето, като се вземат предвид не само настоящите, но и бъдещите планирани операции на предприятието, тъй като регистрацията по ДДС може да има значително въздействие върху ценообразуването, счетоводството и данъчното облагане на бизнеса.

А как ще се промени прагът и оборотът за задължителна регистрация на фирма по ДДС от 2025г?

Съгласно новия текст на чл. 96 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2025 г., прагът за задължителна регистрация по ДДС за данъчно задължените лица, които са установени на територията на страната, ще бъде повишен до 166 000 лева облагаем оборот. Това означава, че всеки бизнес, генериращ облагаем оборот от 166 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, ще трябва в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. В случай че оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия месец, заявлението за регистрация също следва да бъде подадено в 7-дневен срок от датата на достигане на този оборот.

Това изменение представлява значително повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС, което ще има въздействие върху множество бизнеси в България. Повишаването на прага има за цел да намали административната тежест за малките предприятия и да подпомогне тяхното развитие, като им позволи да достигнат по-голям оборот преди да станат задължени да се регистрират по ДДС. Това изменение може да предложи допълнителна гъвкавост за растящите бизнеси, позволявайки им да планират и управляват своите данъчни задължения по-ефективно.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега