Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
„Великите постижения се раждат от внимание към детайла.“

"Елан Консултинг" е счетоводна къща с мисия да предоставя качествени счетоводни услуги, основаващи се на професионализъм, иновативност и етични принципи. Нашата визия е да подпомагаме бизнеса да расте и просперира чрез ефективно управление на финансите. От основаването си, "Елан Консултинг" е изградила стабилна история на успехи, базирана на доверие и професионално отношение към всеки клиент.

Кога ни трябват счетоводни услуги в България?

Българският бизнес се сблъсква с непрекъснати промени в законодателството и икономическите условия. Ние в "Елан Консултинг" разбираме тези предизвикателства и предлагаме персонализирани решения, които отговарят на уникалните нужди на всеки клиент. За компаниите, опериращи в международен мащаб, сложността на различните данъчни системи и счетоводни стандарти може да бъде значително предизвикателство. Нашата експертиза обхваща международното счетоводство и данъчно облагане, което ни позволява да предложим ефективни стратегии за управление на трансгранични финансови операции. Във времена на технологичен напредък, адаптацията към новите инструменти и софтуерни решения е от съществено значение. "Елан Консултинг" инвестира в най-съвременните технологии, за да осигури високоефективно счетоводно обслужване и данъчно консултиране.

Счетоводството  в България се характеризира с редица специфики и предизвикателства, които изискват детайлно разбиране и специализирани умения.

Първо, променливото законодателство и честите актуализации на националните и международните стандарти изискват постоянно обновяване на знанията и адаптивност от страна на счетоводителите.

Второ, българският бизнес контекст представя уникални изисквания, свързани със счетоводните процедури, които са специфични за местния пазар. Това включва специфики в областта на ДДС, корпоративното данъчно облагане и обработката на финансовите транзакции.

Трето, интеграцията с международни финансови системи и отчитането в съответствие с международните стандарти представлява предизвикателство за много български компании. Това изисква от счетоводителите  да имат дълбоко познание както на местните, така и на международните нормативни изисквания.

Четвърто, управлението на данъчните проверки и спорове с държавните органи е сложен процес, който изисква детайлно познание на законодателството и силни комуникативни умения. Счетоводителите трябва да могат да представят и защитават интересите на своите клиенти пред данъчните органи.

Пето, технологичните промени и цифровизацията на финансовите процеси поставят нови изисквания пред професионалистите в счетоводството. Адаптирането към новите технологии и използването им за повишаване на ефективността и точността на счетоводните процеси е ключово за съвременните практики в областта.

Как помагаме на бизнесите, с които работим?

"Елан Консултинг" предоставя комплексни счетоводни, които са изцяло насочени към подкрепа и развитие на бизнеса. Нашата мисия е да предоставим персонализирани и иновативни финансови решения, които отговарят на уникалните нужди и предизвикателства на всеки наш клиент. Работим в тясно сътрудничество с бизнесите, за да осигурим точно и ефективно финансово управление, което спомага за тяхната стабилност и растеж.

Иновативни финансови стратегии

 • Цялостен финансов анализ: Началото на нашата работа включва пълен анализ на финансовото състояние на компанията, като се фокусираме върху всички аспекти на финансовата дейност - от парични потоци до баланси и отчети за приходите и разходите. Целта е да се идентифицират области за подобрение и потенциални рискове.
 • Стратегическо планиране на разходите: Предлагаме конкретни стратегии за оптимизиране на разходите, които са изцяло насочени към повишаване на ефективността и доходността. Това включва преразглеждане на оперативни процеси, намаляване на ненужни разходи и използване на алтернативни, по-икономични решения.
 • Увеличаване на доходността: Нашият подход към увеличаване на доходността включва разработване на стратегии за максимизиране на приходите, включително разширяване на пазарния достъп, разработване на нови продуктови линии и оптимизиране на ценовата политика.

Персонализирани финансови решения

 • Индивидуален подход към всеки бизнес: Всеки бизнес има свои уникални изисквания и цели, затова нашите услуги са персонализирани, за да отговарят на индивидуалните нужди на всеки клиент. Ние се стремим да разберем уникалните предизвикателства, пред които е изправен всеки бизнес, и да предложим решения, които са в съответствие с техните специфични цели.
 • Финансово планиране и стратегическо съветване: Нашите специалисти предлагат професионално финансово планиране и стратегически съвети, които са насочени към подпомагане на устойчивото развитие на бизнеса. Това включва създаването на дългосрочни финансови стратегии и планове за растеж.
 • Разработване на персонализирани стратегии: Ние предлагаме персонализирани стратегии, които се основават на индивидуалните нужди и цели на всеки клиент. Нашите решения се фокусират върху подобряване на финансовото управление, максимизиране на доходите и оптимизиране на оперативната ефективност.

Какви счетоводни услуги в България предлага Елан Консултинг?

 • Счетоводство за земеделски производители: Тази услуга включва специализирано счетоводно обслужване за земеделски стопанства. Основната задача е да се осигури точно счетоводно отразяване на операциите, свързани със земеделска продукция, както и управление на субсидии и данъчно облагане, специфични за земеделския сектор.
 • Счетоводство за самоосигуряващи се лица: Тази услуга е насочена към фрийлансъри - физически лица, които се занимават със свободни професии или са самоосигуряващи се. Включва подготовка на данъчни декларации, консултации за оптимизиране на данъчните задължения и водене на счетоводни книги.
 • Счетоводство за международни компании: Услугата обхваща комплексно счетоводно обслужване за компании с международна дейност. Включва подготовка на мултинационални финансови отчети, консултации за трансгранично данъчно облагане и управление на международни финансови операции.
 • Счетоводство и данъчно право за малки фирми: Тази услуга е специализирана за малки и средни предприятия. Осигурява се цялостно счетоводно обслужване, включително водене на счетоводни книги, подготовка на данъчни декларации и консултиране за спазване на съответните данъчни закони.
 • Управление на ТРЗ и личен състав: Тази услуга включва управление на трудови и човешки ресурси. Обхваща подготовка и обработка на трудови договори, изчисляване на заплати и социални осигуровки, както и данъчно облагане на трудовите доходи.
 • Счетоводство за заведения за хранене и ресторанти: Специализирана услуга за хранително-вкусовата индустрия, която обхваща всички аспекти на счетоводството, включително управление на запасите, анализ на разходите и приходите, както и специфични данъчни консултации за този сектор.
 • Счетоводство за сдружения и фондации: Тази услуга се фокусира върху специфичните нужди на неправителствени организации, сдружения и фондации. Включва изготвяне на финансови отчети, управление на дарения и грантове, както и съвети за съответствие с регулаторните изисквания в сектора.
 • Регистрация на фирми: Предоставяне на услуги за регистрация и пререгистрация на фирми в съответствие с българското законодателство. Включва съдействие в процеса на подготовка на документацията, подаване на необходимите форми и консултации по правни въпроси.
 • Счетоводство за онлайн магазини и интернет търговци: Осигуряване на счетоводни услуги за електронна търговия, включващи обработка на онлайн транзакции, управление на данъчните задължения, свързани с онлайн продажбите, и съвети за оптимизиране на финансовите процеси в дигиталната среда.
 • Счетоводство за строителни фирми: Специализирано счетоводство за строителния бранш, включващо управление на строителни проекти, изчисляване на себестойност, анализ на приходите и разходите, както и подготовка на специфични финансови отчети за строителния сектор.

Тези описания представляват само част от широкия спектър на услуги, които "Елан Консултинг" предлага на своите клиенти, като всеки аспект на счетоводните услуги е внимателно обмислен и адаптиран към специфичните нужди на различните бизнес сектори.

Защо да изберете "Елан Консултинг за ваш партньор в България?

Изборът на "Елан Консултинг" за партньор в България представлява решение, което дава на бизнесите възможност да се възползват от обширен опит и професионализъм в сферата на счетоводството и данъчните услуги. Екипът на "Елан Консултинг" е съставен от висококвалифицирани професионалисти, които разполагат с дълбоки познания и разбиране на българския и международен финансов и данъчен контекст. Те са посветени на предоставянето на персонализирани и ефективни решения, които да отговарят на специфичните нужди и цели на всеки отделен клиент.

Компанията подхожда към всеки бизнес с индивидуален подход, като цели да разбере уникалните предизвикателства и възможности, пред които е изправен. Това позволява на "Елан Консултинг" да предложи не просто стандартни счетоводни услуги, а комплексни решения, които спомагат за растежа и развитието на бизнеса. В допълнение, компанията прилага строги стандарти за конфиденциалност и сигурност, гарантирайки защитата на чувствителната информация на своите клиенти.

С фокус върху постоянното обновяване на знанията и уменията си, екипът на "Елан Консултинг" постоянно следи за промени в законодателството и най-новите трендове в счетоводството и данъчните практики. Това осигурява на клиентите увереност, че техните финансови и данъчни нужди се управляват в съответствие с актуалните изисквания и най-добрите практики.

"Елан Консултинг" предлага широк спектър от услуги, като се стреми да бъде цялостен партньор в управлението на бизнеса, не просто счетоводител или данъчен консултант. Компанията разбира, че стабилните и проспериращи бизнеси се нуждаят от здрава финансова основа, и е ангажирана да предоставя подкрепа и експертни съвети във всяка стъпка от развитието на своите клиенти.

Партньорството с "Елан Консултинг" означава работа с екип, който е отдаден на успеха и растежа на вашата компания. Всяко предприятие, което избере "Елан Консултинг", може да разчита на подкрепа, знания и ресурси, които ще помогнат да достигне до нови върхове в сферата на финансовата стабилност и растеж.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Каква е стандартната данъчна ставка за корпорации в България?

Стандартната данъчна ставка за корпорации в България е 10%. Това е една от най-ниските ставки в Европейския съюз, което прави страната привлекателна за бизнес инвестиции.

Какви са данъчните ставки за физически лица в България?

В България се прилага единна данъчна ставка от 10% върху доходите на физическите лица. Тази ставка се прилага към всички видове доходи, като заплати и доходи от наем. Освен това, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица, в България има и други специфични ставки, които варират в зависимост от вида на стоките и услугите.

Има ли специални данъчни облекчения или преференции в България?

Да, в България има различни данъчни облекчения и преференции, включително за деца и деца с увреждания. Също така, промени в законодателството могат да въвеждат временни облекчения или промени в ставките за определени категории стоки и услуги.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?