Защо да изберете Елан Консултинг за счетоводство на международна компания и издаване на разрешение за работа на чужденец?

В съвременния глобализиран свят бизнесът не познава граници и компаниите все по-често се разширяват извън традиционните си пазари, за да изследват нови възможности и да постигнат международен успех. Това разширение обаче носи със себе си и нови предизвикателства, едно от които е управлението на сложните финансови и законови изисквания, които варират от страна до страна. В такъв контекст, изборът на правилния счетоводен партньор е от решаващо значение за гладкото функциониране и растеж на компанията. Елан Консултинг стои на предните редици на тази еволюция, предоставяйки комплексни счетоводни услуги, които отговарят на уникалните нужди на международните компании. Ние разбираме, че успехът на такава компания изисква прецизно познаване на различни правни системи и култури, както и способността да се навигира измежду сложните международни финансови и данъчни регулации.

Освен това, във времена на глобална мобилност, международните компании често се нуждаят от уменията на талантливи специалисти от различни страни. В този контекст, процесът на привличане и интегриране на чуждестранни работници се превръща в ключова част от стратегията за растеж на компанията. Елан Консултинг осигурява ценна подкрепа в този процес, като улеснява издаването на разрешения за работа и гарантира спазването на всички съответни регулации. Нашата цел е да предоставим всестранно и интегрирано счетоводно решение, което отговаря на специфичните нужди на международно развиващите се компании. Разбираме, че всяка компания е уникална, и ние се стремим да предложим персонализиран подход, който да подкрепя и развива техния бизнес, като същевременно се справяме с предизвикателствата на международната среда.

 1. Важността на специализираното счетоводство за международни компании: Международните компании се сблъскват с уникални предизвикателства в сферата на счетоводството, които изискват подходящи познания и опит. Счетоводната къща Елан Консултинг притежава специфичните умения, необходими за справяне със сложните международни данъчни и счетоводни норми, като осигурява ефективно управление на финансите на вашата компания.
 2. Разбиране на международните данъчни закони и регулации: Елан Консултинг има задълбочено познание за международните данъчни закони, което е от съществено значение за успешното водене на бизнес на глобално ниво. Ние предоставяме актуална информация и съвети, за да гарантираме, че вашата компания спазва всички приложими данъчни изисквания.
 3. Оптимизация на данъчните задължения: Нашата цел е да помогнем на вашата компания да оптимизира своите данъчни задължения, като същевременно спазва международните и местни данъчни закони. Това включва идентифициране на потенциални данъчни облекчения и стимули, които могат да намалят общата данъчна тежест на вашата организация.
 4. Управление на финансовите ресурси: Ефективното управление на финансовите ресурси е критично за успеха на всяка международна компания. Елан Консултинг предоставя цялостни решения за управление на капитала, кешфлоу и инвестиции, което помага на вашата компания да остане конкурентоспособна в глобален мащаб.
 5. Специализирани услуги за международни трансакции: Международните финансови трансакции могат да бъдат сложни, включващи валутни рискове и регулаторни изисквания. Елан Консултинг предлага специализирани услуги за управление на тези трансакции, осигурявайки, че вашите финанси са сигурни и ефективно управлявани.
 6. Поддръжка при издаване на разрешения за работа на чужденци: Услугите на Елан Консултинг се разширяват и в областта на човешките ресурси, включително подпомагане при издаването на разрешения за работа на чужденци. Този процес често е сложен и времеемък, но ние предоставяме цялостна подкрепа, за да улесним вашия персонал от чужбина да започне работа бързо и безпроблемно.
 7. Съответствие с местните и международни норми: Елан Консултинг гарантира, че вашата международна компания спазва както местните, така и международните норми и регулации. Ние винаги сме на течение с последните промени в законодателството, за да можем да предложим актуални и надеждни счетоводни решения.
 8. Индивидуален подход към всеки клиент: В Елан Консултинг разбираме, че всяка международна компания има свои уникални нужди и изисквания. Ние предлагаме индивидуализирани счетоводни решения, които са специално създадени за да отговарят на конкретните изисквания на вашия бизнес.
 9. Консултации и стратегическо планиране: Нашият опитен екип предоставя професионални счетоводни консултации и стратегическо планиране, което помага на вашата компания да постигне своите дългосрочни финансови цели. Ние работим заедно с вас, за да разработим стратегии, които подобряват финансовото здраве и растежа на вашата компания.
 10. Технологични иновации в счетоводството: Елан Консултинг използва последните технологични иновации в счетоводството, което позволява по-ефективно и точно управление на финансите на вашата компания. Това включва автоматизирани системи за счетоводство, които помагат за намаляване на грешките и повишаване на ефективността.
 11. Защита на финансовата информация: Сигурността на финансовата информация е от първостепенно значение за нас. Елан Консултинг прилага строги мерки за сигурност, за да гарантира, че всички финансови данни на вашата компания са защитени от неоторизиран достъп или разкриване.
 12. Дългосрочно партньорство и подкрепа: Избирайки Елан Консултинг за вашия счетоводен партньор, вие получавате не само качествени счетоводни услуги, но и дългосрочна подкрепа. Ние ценим всяка възможност за изграждане на силни, продължителни отношения с нашите клиенти, което е от ключово значение за успеха на вашия бизнес.

В динамичния свят на международния бизнес, ефективното и точно счетоводство не е просто задължение, а критичен елемент за успеха на всеки бизнес. В Елан Консултинг ние разбираме тази необходимост и сме ангажирани да предоставяме услуги, които не само отговарят, но и надхвърлят очакванията на нашите клиенти. Нашата ангажираност да бъдем в челните редици на счетоводните иновации и да предоставяме персонализирани решения е това, което ни прави идеалния партньор за международните компании. От управлението на финансовите ресурси до навигирането през сложните процедури за издаване на разрешения за работа на чужденци, ние сме тук, за да помогнем на вашия бизнес да процъфтява в глобалната арена. В крайна сметка, изборът на Елан Консултинг означава изборът на надежден и опитен счетоводен партньор, който разбира уникалните предизвикателства и възможности пред международните компании. Ние сме посветени на вашето успех и с нетърпение очакваме възможността да подкрепим и развиваме вашата международна компания в бъдеще.

Цена за счетоводство на международна компания и издаване на разрешение за работа на чужденец

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са особеностите при счетоводството на международни компании?

Счетоводството на международни компании е сложен процес, който изисква спазване на множество правила и стандарти както в България, така и в международен мащаб. При счетоводството на международни компании, счетоводните отчети трябва да се подготвят в съответствие с българските счетоводни стандарти (БСС) и международните счетоводни стандарти (МСС). Този подход е важен, тъй като позволява на компаниите да се справят със сложностите на съвременния бизнес и да осигурят прозрачност и надеждност на счетоводната информация, която предоставят.

Българските счетоводни стандарти предоставят рамка за счетоводството на компаниите в България. Те се основават на Европейските счетоводни стандарти (ЕСС) и включват изисквания за подготовка и представяне на счетоводните отчети. БСС съчетават традиционните български счетоводни практики с международните стандарти, за да осигурят справедливо и точно представяне на финансовата информация.

От друга страна, международните счетоводни стандарти (МСС), разработени от Международния съвет по счетоводни стандарти (МССС), са приети в над 120 държави по света, включително и в България. Те предоставят общи принципи и изисквания за подготовката и представянето на счетоводните отчети, което улеснява сравнението на финансовата информация на международно ниво. МСС осигуряват прозрачност и надеждност на счетоводната информация, като насърчават инвеститорите, кредиторите и другите заинтересовани страни да имат доверие в предоставената информация.

Подготовката на счетоводните отчети на международни компании се извършва в няколко стъпки. Първо, компаниите трябва да идентифицират и класифицират различните видове сделки и събития, свързани с тяхната дейност. След това те трябва да използват счетоводни принципи и методи, които са в съответствие с БСС и МСС, за да записват и обработват тези сделки и събития. След това следва подготовката на финансовите отчети, включително баланса, отчета за печалби и загуби, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци.

За да бъде счетоводството на международните компании ефективно, те трябва да следват счетоводните стандарти и да осигурят точност и надеждност на предоставената информация. Важно е компаниите да имат добър вътрешен контрол, който да гарантира спазването на счетоводните стандарти и да предотврати грешки и измами във финансовите отчети.

Също така, международните компании трябва да имат ефективни механизми за контрол на съответствието, които да осигурят, че всички подразделения и филиали следват еднакви счетоводни принципи и изисквания. Това може да включва обучение на персонала, редовни проверки и аудити, както и установяване на стандартизирани процедури за отчитане и представяне на финансовата информация.

Счетоводството на международни компании по българските и международните счетоводни стандарти играе ключова роля във финансовото управление и вземането на решения за тяхната бъдеща дейност. Този процес осигурява прозрачност и надеждност на счетоводната информация, която е от съществено значение за успешното функциониране и развитие на международните компании. Спазването на счетоводните стандарти не само улеснява финансовото отчитане, но и повишава доверието на инвеститорите и другите заинтересовани страни.

Какви са видовете разрешения за работа за чужденци в България?

В контекста на увеличаващата се глобализация и международен трудов обмен, България предлага разнообразие от опции за разрешения за работа, предназначени за чужденци, които искат да допринесат за икономическото и културното богатство на страната. Видовете разрешения включват Синя карта на ЕС, Единно разрешение за пребиваване и работа и Виза за краткосрочна заетост, като всеки от тях е адаптиран към различни нужди и обстоятелства.

Синя карта на ЕС

Синята карта на ЕС“ в България представлява важен инструмент за привличане на висококвалифицирани специалисти от трети страни, извън Европейския съюз. Това разрешение се издава от Дирекция „Миграция“ и е валидно за срок до пет години, като предоставя възможност за подновяване. Скорошните изменения в законодателството включват опростена процедура за кандидатстване, възможност за подаване на документите по електронен път, както и скъсени срокове за разглеждане на документите.

За да се кандидатства за Синя Карта, чужденците трябва да отговарят на едно от следните условия:

 • Завършено висше образование, документирано със съответните удостоверения.
 • Доказани знания и умения, сравними с висше образование, за длъжности, посочени в утвърден от министъра на труда и социалната политика списък.
 • Поне пет години професионален опит на ниво, сравнимо с висше образование, за длъжности извън посочения списък.

Трудовият договор на кандидата трябва да включва брутна работна заплата, която е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната за страната, според НСИ, и срок на трудовия договор не по-кратък от шест месеца. Освен това, кандидатите трябва да имат дългосрочна виза тип D, друг вид разрешение за продължително пребиваване в България или международна закрила в ЕС.

Процесът на кандидатстване включва подаване на заявление от работодателя или чужденеца, придружено от копие на паспорта, свидетелство за съдимост, доказателства за осигурено жилище, обосновка на искането от работодателя, документи за образование и професионален опит, декларация от работодателя за условията на труд, копие на трудовия договор, длъжностната характеристика, документ за упражняване на професия и медицинска застраховка.

След подаване на заявлението, Дирекция „Миграция“ препраща документите на Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Национална сигурност“ за становище. При положително становище, заявителят получава съобщение, и след това подава заявление за виза D. След влизане в България, чужденецът трябва да се яви в Дирекция „Миграция“ за окончателното издаване на Синята карта.

В случай на смяна на работодателя или загуба на работа, притежателят на Синята карта трябва да следва установените процедури, като се регистрира като безработен или подаде заявление за смяна на работодателя.

Виза за сезонна заетост:

Сезонната заетост до 90 дни е възможност, предоставяна на чужденци от трети страни, извън Европейския съюз, които притежават виза за краткосрочно пребиваване вид „С“ или имат право на безвизово пребиваване в България. Това предоставя на работодателите възможността да наемат международен персонал за сезонна работа, която е ограничена до определен период от време и е свързана с конкретни сектори, както е утвърдено от Министъра на труда и социалната политика.

Сезонната работа обикновено е свързана със селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, където потребностите от работна ръка варират в зависимост от сезона. За регистрацията на сезонната заетост, работодателят трябва да подаде декларация в Агенцията по заетостта, която включва информация за условията на труд и заплащане, осигурено жилище и транспортни разходи за сезонния работник.

Сезонните работници не могат да сменят работодателя си през периода на сезонната заетост, нито да сключват втори трудов договор с друг работодател. Също така, законът не предвижда възможност за удължаване на периода на регистрираната сезонна заетост.

За регистрацията на сезонната работа, работодателят трябва да осигури подходящо жилище и да покрие транспортните разходи на сезонния работник от и до мястото на произход. Регистрацията в Агенцията по заетостта се извършва преди началото на заетостта на чужденеца.

Документите, необходими за регистрацията, включват декларация по образец, информация за осигуряване и данъчно облагане, копие на срочния трудов договор, заверено от работодателя, както и други съпътстващи документи, необходими за потвърждаване на сезонната заетост. Заетостта може да започне не по-рано от 10 дни след подаване на документите.

Важно е да се отбележи, че работодателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за сключения трудов договор и да уведоми за началото на работа на чужденците в 7-дневен срок от тяхното пристигане.

Този тип виза и регистрация предоставят възможност за гъвкаво и ефективно управление на сезонната работна ръка, като същевременно гарантират защитата на правата и условията на труд на чужденците.

Единно разрешение за пребиваване и работа:

Единното разрешение за пребиваване и работа" в България представлява ключов инструмент за регулиране на пребиваването и работата на чужденци от трети страни, извън Европейския съюз. Това разрешение улеснява достъпа на квалифицирани работници до българския пазар на труда, като същевременно осигурява съответствие с националните норми и регулации.

Разрешението се издава от Дирекция „Миграция“ или секторите „Миграция“ към областните дирекции на МВР и е валидно за период от три години, или за срока на трудовия договор, ако е с по-кратък срок. То позволява на чужденците да работят на длъжности, които не изискват българско гражданство, стига да не надвишават определен процент от наетите работници за съответния работодател.

Кандидатстването за "Единно разрешение за пребиваване и работа" изисква подаване на заявление по образец, като в него трябва да бъде включена информация като копие от паспорта на чужденеца, свидетелство за съдимост, доказателства за осигурено жилище, както и детайлна обосновка от работодателя за наемането на чужденеца. Тази обосновка трябва да включва информация за публикувани обяви за работа, мотивите за отказ от наемане на местни работници и документация, доказваща квалификациите на чужденеца.

Също така, работодателят трябва да предостави информация за средносписъчната численост на наетите работници, включително различни категории чужденци и български граждани. Важно е да се спазват условията на труд и заплащане, като те не трябва да бъдат по-неблагоприятни от тези за българските граждани.

След подаване на заявлението, Дирекция „Миграция“ препраща документите на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенцията по заетостта за становище. В случай на положително становище, работодателят и чужденецът получават съобщение за правото на чужденеца да започне работа в България.

Чужденецът, кандидатстващ за "Единно разрешение за пребиваване и работа", трябва да подаде заявление за издаване на виза D в Българското консулство в своята страна, след което да се яви лично в Дирекция „Миграция“ след пристигането си в България. Разрешението се издава от директора на Дирекция „Миграция“ в рамките на три дни след представяне на необходимите документи.

Процедурата по издаване на разрешението не трябва да отнема повече от два месеца, като в случай на сложност, срокът може да бъде удължен с още два месеца. Работодателят е длъжен да уведоми Дирекция „Миграция“ за всяка промяна, засягаща условията за приемане на чужденеца, и за прекратяване на трудовото правоотношение.

Важно е да се отбележи, че тази процедура е в съответствие със стремежа на България да създаде благоприятна среда за привличане на международни специалисти, които могат да допринесат за икономическото и социалното развитие на страната.

Процедура за наемане на чуждестранни работници в България

Процесът на наемане на чужденци в България изисква внимателно спазване на законовите рамки и процедури. Работодателите, които желаят да наемат международен персонал, трябва първоначално да получат одобрение от Агенцията по Заетостта. Това включва подаване на документация, която доказва необходимостта от чуждестранен работник и потвърждава, че това няма да навреди на българския трудов пазар. След получаване на Разрешение за Работа, кандидатът от трета страна трябва да кандидатства за съответната виза в българското консулство или посланство в своята родна страна.

За Синята карта на ЕС и Единното разрешение за пребиваване и работа, процедурата включва подаване на допълнителни документи към Дирекция "Миграция" към МВР, които удостоверяват квалификациите и правната основа за наемане на чужденеца. Това включва, но не се ограничава до, счетоводни документи, удостоверяващи процентът на наети български граждани във фирмата, обосновка на искането, редица декларации по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и копие на трудовия договор и удостоверение за регистрация на работодателя.

В заключение, България предлага разнообразие от възможности за наемане на чуждестранни работници, които са от решаващо значение за глобалното и многонационално развитие на страната. Важно е работодателите да разберат и да спазват стриктно всички процедури и изисквания, определени от българското законодателство и Агенцията по Заетостта, за да осигурят успешното и законно наемане на международни таланти.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Предлагате ли счетоводство на международна транспортна фирма?

Счетоводството на международна транспортна компания включва комплексни и специализирани услуги, необходими за успешното управление на финансите на компанията. Тези услуги са особено важни за компаниите, които оперират в различни юрисдикции, тъй като трябва да спазват различни национални и международни счетоводни стандарти и регулации.

В случая с международна транспортна компания, счетоводството включва не само стандартните задачи като подготовка на финансови отчети, регистриране на транзакции и поддържане на документация, но също така и специфични задачи, свързани с международния транспорт. Такива задачи могат да включват управление на международни данъчни задължения, регулиране на трансгранични плащания и проследяване на международни превозни операции.

Счетоводителите, които работят за международна транспортна компания, трябва да притежават значителни познания и опит в счетоводството и международните финанси, както и да са наясно със специфичните изисквания на транспортния сектор. Те също така трябва да са запознати с различни софтуерни решения, които помагат за автоматизацията и оптимизацията на счетоводните процеси.

Относно предоставянето на счетоводни услуги за лица и компании в България, включително за международни транспортни компании, могат да бъдат предложени следните услуги:

 • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в ТД на НАП от квалифициран ТРЗ екип.
 • Услуги по издаване на удостоверение за продължително пребиваване за период от пет години.
 • Данъчна регистрация и удостоверение за местно лице в България.
 • Социални и здравни осигуровки в България, включително издаване на Европейска здравноосигурителна карта.
 • Услуги за ликвидация на компании, изготвяне на A1 сертификати за командировка и осигуряване.
 • Услуги за обратно начисляване на ДДС в ЕС и данък при източника.

Тези услуги осигуряват комплексно счетоводно обслужване, което е необходимо за международните транспортни фирми, опериращи в България. Предоставянето на такива услуги изисква дълбоки познания за местните и международни счетоводни и данъчни стандарти, което е от съществено значение за правилното и ефективно управление на финансите на компанията.

Изборът на Елан Консултинг за счетоводни и данъчни услуги предлага на международните транспортни компании несравними предимства, основаващи се на професионален опит, задълбочени знания и ангажираност към най-високи стандарти на обслужване. Ето няколко ключови причини, поради които фирмите биха избрали Елан Консултинг:

 1. Съдействие при издаване на лиценз за превоз на пътници и товари в ЕС (Лиценз на Общността): Елан Консултинг предлага помощ в процеса на получаване на Лиценз на общността, което е ключово за международните транспортни компании, желаещи да извършват превоз на пътници и товари в рамките на Европейския съюз. Този лиценз е от съществено значение за компаниите, които искат да разширят своята дейност в ЕС, тъй като улеснява трансграничния транспорт и гарантира спазването на европейските регулации и стандарти. Елан Консултинг помага на компаниите през целия процес на кандидатстване, включително събиране и подготовка на необходимите документи, както и консултиране относно изискванията и условията за получаване на лиценза.
 2. Съдействие при издаване на лиценз за превоз на пътници и товари в България (Лиценз за обществен превоз на товари и пътници): За транспортните компании, опериращи на територията на България, Елан Консултинг предлага услуги по подготовка и подаване на документация за получаване на лиценз за обществен превоз на товари и пътници. Това включва подробно съветване относно националните регулации и изисквания, както и пълно съдействие при процеса на кандидатстване. Тази услуга е изключително ценна за компаниите, тъй като опростява административния процес и ускорява получаването на необходимите лицензии, което позволява на компаниите бързо и ефективно да разширяват своите операции на българския пазар.
 3. Експертиза и персонализиран подход: Елан Консултинг разполага с екип от висококвалифицирани професионалисти, които притежават задълбочени познания в сферата на счетоводството и данъчното облагане. Фирмата предлага персонализиран подход, като съобразява своите услуги със специфичните нужди и изисквания на всяка международна транспортна компания. Това осигурява точно и ефективно управление на финансите, съобразено с индивидуалните цели и стратегии на клиентите.
 4. Съобразяване с местни и международни стандарти: Елан Консултинг е запознат със сложните местни и международни счетоводни и данъчни регулации, което е от съществено значение за международно опериращите транспортни компании. Отговорностите, свързани с международното счетоводство, изискват специализирани знания и опит, които Елан Консултинг успешно предоставя, гарантирайки, че финансовата отчетност на клиентите е в пълно съответствие със съответните закони и стандарти.
 5. Иновативни технологии и софтуерни решения: В дигиталната ера, Елан Консултинг инвестира в най-новите технологии и софтуерни решения, за да предостави на своите клиенти ефективно и автоматизирано счетоводно обслужване. Използването на модерни счетоводни системи позволява бързо и точно обработване на големи обеми данни, което е от ключово значение за компаниите в сектора на международния транспорт.
 6. Професионална подкрепа и консултации: Елан Консултинг осигурява не само качествени счетоводни услуги, но и професионална подкрепа и консултации. Клиентите могат да разчитат на ценни съвети и насоки относно оптимизиране на данъчното облагане, управление на риска, бюджетиране и финансово планиране, което спомага за вземането на информирани и стратегически бизнес решения.

В заключение, изборът на Елан Консултинг като счетоводен партньор предоставя на международните транспортни компании цялостно решение за техните финансови и счетоводни нужди, като гарантира професионализъм, съобразяване със стандартите и персонализиран подход към всеки клиент.

Често задавани въпроси

Какви лицензи и разрешения са необходими за международни компании, които искат да оперират в България?

Международните компании, които желаят да работят в България, трябва да се съобразят с местното законодателство и да получат необходимите лицензи и разрешения. Това включва регистрация при търговския регистър, получаване на данъчен номер, както и други специфични лицензи в зависимост от сектора, в който компанията възнамерява да действа.

Какви са основните различия в счетоводството на международни компании, работещи в България, в сравнение с локалните фирми?

Международните компании трябва да спазват както местните, така и международните счетоводни стандарти. Те също така може да се сблъскат с двойно облагане и да имат нужда от разбиране на двустранните споразумения за избягване на двойното облагане между България и другите страни, в които оперират.

Какви са спецификите на работата с чужденци в счетоводството на международни компании в България?

Работата с чужденци може да включва допълнителни задължения в областта на данъчното и трудовото право, като например задълженията за регистрация на чуждестранни служители при местните органи, осигуряване на правилните разрешения за работа и визи, както и спазване на международните счетоводни стандарти при отчитането на заплатите и другите облагаеми доходи. Тази информация е събрана от няколко различни източници и синтезирана, за да отговори на вашите конкретни нужди​1​​2​​3​​4​.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.