Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.

Търговското и корпоративното право са съществени компоненти на правната система в България, особено когато става въпрос за уреждане на взаимоотношенията в бизнес средата. Тези правни отрасли оформят правната рамка, в която оперират търговците, регулират търговските сделки и процедурите при търговска несъстоятелност.

Основата на търговското право в България е залегнала в Търговския закон, който е ключовият нормативен акт, регулиращ бизнес операциите и корпоративните взаимоотношения. Той урежда широк спектър от въпроси - от регистрацията и функционирането на търговски дружества до търговските транзакции и несъстоятелността.

В Елан Консултинг ние предлагаме цялостна правна подкрепа на бизнеса на всеки етап от неговото развитие - от стартирането, през промените в дейността, до евентуалното й закриване. Работим с водещи адвокати в областта на корпоративното и търговското право в България, особено в София и Бургас, и предоставяме услуги на множество корпоративни клиенти.

Нашата адвокатска кантора в София и адвокатите по търговско право в Бургас, с които партнираме, са специализирани в подготовката на пълната документация и регистрация на различни видове дружества, както е предвидено в Търговския закон, и на юридически лица с нестопанска цел. Ние предлагаме индивидуален подход към всеки клиент, като се стремим да изберем най-подходящата правна форма за вашия бизнес, съобразно спецификите на вашата дейност и изискванията на закона.

Предоставяме консултации относно всички нормативни изисквания и осъществяваме необходимите правни действия, за да подпомогнем развитието и успеха на вашия бизнес. С нашата помощ, вашето предприятие ще бъде обезпечено с правилната правна рамка, което е критично за неговия стабилен и успешен растеж.

Важно! За всички адвокатски услуги по смисъла на Закона за адвокатурата в България, Елан Консултинг работи само с партньори - вписани адвокати в регистъра на българската адвокатура, като самото дружество няма право и не извършва процесуално представителство, нито адвокатски услуги или посредничество по смисъла на Закона за адвокатурата!

Какви услуги в сферата на търговското право в България предлага Елан Консултинг?

Елан Консултинг предлага широк спектър от услуги в областта на търговското право, като се фокусира върху различни аспекти на корпоративното управление и бизнес операции. Нашата кантора осигурява комплексна поддръжка и професионално съдействие в следните ключови области:

  1. Преобразуване на дружества: Предлагаме помощ при промяна на правната форма на дружества, сливане, вливане, разделяне и отделяне. Тези услуги са особено важни при структурни промени в организациите, осигурявайки правна яснота и ефективност.
  2. Регистрация на юридически Лица: Подкрепяме клиентите в избора на подходяща правна форма за техния бизнес и осигуряваме пълната документация и регистрация в Търговския регистър.
  3. Правни промени и ликвидация: Предоставяме съвети и подкрепа при промяна на обстоятелствата във вашето дружество, както и при необходимост от ликвидация или производство по несъстоятелност.
  4. Прехвърляне и преобразуване на дружества: Осигуряваме съдействие при прехвърляне на дружествени дялове, както и при промяна на правната форма на дружествата, включително сливания, вливания и разделяния.
  5. Консултации по търговски сделки и договори: Предлагаме професионално съдействие при сключване на търговски сделки и изготвяне на договори, като се стремим да осигурим максимална защита на интересите на нашите клиенти.

Чрез тези услуги, Елан Консултинг предлага цялостна правна поддръжка, която помага на бизнесите да се развиват успешно и да се адаптират към променящите се регулаторни и пазарни условия.

Работите ли с международни клиенти и международни компании?

Да, Елан Консултинг активно работи с международни клиенти и международни компании. Ние предлагаме специализирани юридически услуги, които са в съответствие с международните стандарти и практики. Ето няколко основни аспекта на нашата работа с международни клиенти:

  1. Международно правно консултиране: Предоставяме консултации в областта на българското търговско и корпоративно право, които са особено полезни за международни фирми, опериращи или планиращи да влязат на българския пазар.
  2. Услуги за чуждестранни инвестиции: Оказваме съдействие на чуждестранни инвеститори в процеса на учредяване и управление на техния бизнес в България, включително регистрация на дружества и съвети за съответствие с местните закони и регулации.
  3. Представителство пред държавни органи: Посредством нашите партньори - адвокати и адвокатски кантори по търговско право в София и Бургас, предлагаме правно представителство пред българските съдилища и административни органи за международни компании, както и съдействие при международни търговски сделки и договори.
  4. Адаптация на международни стандарти: Нашите специалисти са запознати с международните стандарти и практики, което ни позволява да предложим услуги, които отговарят на нуждите на международните клиенти и да осигурим тяхното безпроблемно взаимодействие с българското законодателство.
  5. Многоезично обслужване: Ние предлагаме услуги на различни езици, за да осигурим ефективна комуникация с нашите международни клиенти - работим на три езика с клиенти от 20+ държави.

Чрез тези услуги, Елан Консултинг се стреми да предоставя комплексно правно обслужване, което да отговаря на специфичните нужди на международните клиенти и компании, опериращи в различни индустриални сектори.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Мога ли да регистрирам чуждестранно дружество в България чрез Елан Консултинг и какъв е процесът?

Да, можете да регистрирате чуждестранно дружество в България с наша помощ. Процесът включва консултации за избор на подходяща правна форма, подготовка на необходимата документация, подаване на документите в Търговския регистър и съдействие при всички административни процедури. Ние ще Ви насочим през всеки етап, за да гарантираме, че процесът протича гладко и в съответствие с българското законодателство.

Как Елан Консултинг може да помогне при сливане или придобиване на дружество в България?

Ние предлагаме цялостно правно обслужване при сливания и придобивания, включително правен анализ на сделката, съвети относно структурирането на сделката, подготовка на всички необходими документи, преговори и процесуално представителство. Нашата цел е да осигурим, че сделката е изгодна за вас и се извършва в съответствие със законовите изисквания.

Предлага ли Елан Консултинг правни услуги на нестопански юридически лица?

Да, нашата кантора предлага правни услуги и за нестопански юридически лица. Можем да Ви помогнем с учредяването, регистрацията и управлението на сдружения и фондации, включително съвети относно регулаторните изисквания и подготовка на необходимите документи за регистрация в съответните регистри.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?