Какви услуги по регистрация и счетоводство на транспортна фирма предлага Елан Консултинг?

Елан Консултинг предлага широк спектър от професионални услуги, специално насочени към нуждите на транспортните фирми в България. Нашите услуги обхващат всички аспекти на регистрацията и счетоводството, като по този начин осигуряваме цялостна подкрепа за успешното стартиране и управление на вашия транспортен бизнес.

 1. Помощ при регистрация: Осигуряваме пълно ръководство и подкрепа през целия процес на регистрация на транспортна фирма. Това включва избор на подходяща правна форма, подготовка и подаване на всички необходими документи, както и консултации относно най-добрите практики за стартиране на бизнеса.
 2. Счетоводни услуги: Предоставяме пълноценни счетоводни услуги, които са специализирани за нуждите на транспортните фирми. Това включва управление на корпоративните финанси, изготвяне на финансови отчети, данъчно планиране и оптимизация, както и подготовка и подаване на годишни данъчни декларации.
 3. Консултации за данъчно облагане и ДДС: Предлагаме специализирани консултации относно начисляването и управлението на данъци и ДДС, които са специфични за транспортния сектор. Нашите експерти помагат на клиентите да разберат и прилагат комплексните законодателни изисквания, свързани с техния бизнес.
 4. Управление на лицензи и регулации: Подпомагаме транспортните фирми в процеса на получаване и управление на различни лицензи, необходими за извършване на техния бизнес. Това включва и консултации относно спазването на национални и международни регулации.

В допълнение към горепосочените услуги, ние се фокусираме върху осигуряването на индивидуално подходящи решения, които отговарят на конкретните нужди и изисквания на всеки клиент. Нашата цел е да улесним комплексния процес на управление на транспортна фирма и да осигурим, че нашите клиенти са винаги в съответствие с текущите законови изисквания.

В "Елан Консултинг" разбираме, че успехът на една транспортна фирма зависи не само от качественото извършване на транспортните услуги, но и от ефективното управление на финансовите и счетоводни процеси. С нашата експертиза и ангажираност, ние сме тук, за да помогнем на вашата фирма да процъфтява и да расте в динамичния и конкурентен сектор на транспортните услуги.

Цени за счетоводство на транспортна фирма

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Счетоводство и регистрация на транспортна фирма в България - какви са особеностите?

Нашият екип в Елан Консултинг е пределно наясно, че при стартирането на транспортен бизнес в България, предприемачите се сблъскват с множество специфики, свързани както със счетоводните аспекти, така и с процеса на регистрация на транспортна фирма. Тази бизнес ниша има свои уникални предизвикателства и изисквания, които са важни както за съответствието със законовите регулации, така и за финансовата стабилност и растеж на компанията. Разбирането на тези особености е критично за всяка транспортна компания, която иска да се развива успешно и да остане конкурентоспособна на пазара.

Счетоводството за транспортни фирми включва не само традиционните елементи като отчитане на приходи и разходи, но и специфични аспекти като управление на автопарка, оптимизация на горивни разходи, отчитане на амортизационни процеси, и управление на вътрешни и външни логистични процеси. Тези компоненти изискват специализирани счетоводни умения и познания, които са важни за точното и ефективно управление на финансите на фирмата.

От друга страна, регистрационният процес на транспортна фирма в България също е съпроводен със специфични стъпки и изисквания. От избора на подходяща правна форма до подготовка и подаване на необходимите документи в различни държавни институции - всеки аспект трябва да бъде внимателно обмислен и изпълнен. Поради всички тези причини е важно да се обърнете към компетентни счетоводни и юридически специалисти, които могат да улеснят и оптимизират целия процес и да предотвратят появата на грешки или закононарушения, които могат да доведат до санкции, отнемане на лиценз и други неприятности.

Екипът на "Елан Консултинг" е наясно с тези трудности и вече 25 години обслужваме различни транспортни фирми в Бургас и цяла България. Разбираме, че всеки аспект от счетоводството и регистрацията на транспортна фирма в България е жизненоважен за успеха на вашата компания. Нашият опит в тази сфера ни позволява да предложим целенасочени и ефективни услуги, гарантиращи, че вашата фирма ще бъде управлявана със знание и професионализъм.

Практиката показва, че транспортните фирми се нуждаят от задълбочен подход към счетоводството. Това включва не само редовното отчитане на приходите и разходите, но и разработването на стратегии за оптимизация на данъчните и финансовите операции. В Елан Консултинг предоставяме индивидуално съобразени счетоводни решения, които адресират специфичните нужди на всеки клиент.

Нашият опит в сектора на транспортните услуги ни позволява да предложим комплексни и персонализирани счетоводни решения. Ние се стремим да осигурим на нашите клиенти максимален комфорт и сигурност, като същевременно гарантираме спазването на всички законови изисквания и нормативни актове.

На какво да обърна внимание преди да регистрирам транспортна фирма?

Транспортният и експедиционен бизнес се развива с впечатляваща скорост, привличайки предприемачи с възможностите за печалба и растеж. В този сектор, ефективното и компетентно организиране на логистиката е ключът към успеха. Компанията, която успее да осигури бърза и надеждна доставка, ще спечели доверието на клиентите и ще укрепи своята пазарна позиция.

За предприемачите, които се интересуват от стартиране на транспортна фирма, е важно да разберат, че този бизнес е свързан с редица рискове и изисква сериозни познания в областта на транспорта и законодателството. Опитът в тази сфера, умението за изготвяне на документацията и управлението на въпросите на границата или в местата за съхранение на товари са от съществено значение.

Има няколко основни направления на дейност, на които потенциалните предприемачи трябва да обърнат внимание:

 1. Създаване на собствена транспортна фирма: Това направление изисква значителни начални инвестиции, но предлага директен контрол върху цялата логистична верига. Средствата, необходими за развитието на този бизнес, включват закупуване или наемане на камиони с различен тонаж, наемане на квалифициран персонал като шофьори, диспечери, счетоводители и мениджъри. Тази инвестиция позволява на предприемачите да имат пълен контрол върху качеството на услугите и да се адаптират гъвкаво към променящите се пазарни условия.
 2. Създаване на фирма, предоставяща спедиторски услуги: Този модел е по-малко капиталоемък и се фокусира върху координацията между клиенти и външни превозвачи. Като диспечери на товарни превози, фирмата улеснява транспортните операции, без да се нуждае от собствен автопарк. Таксите за посреднически услуги обикновено варират между 5 и 10% от общата цена на превоза. Този бизнес модел предлага възможност за постигане на значителна печалба с относително малки първоначални инвестиции и е подходящ за предприемачи, които искат да влязат в транспортния бранш с ограничени ресурси.

И в двата случая, подходящото планиране и управление са от съществено значение за успеха. В Елан Консултинг можем да предоставим ценни съвети и експертна подкрепа на предприемачите във всеки един от тези модели, помагайки им да навигират през сложностите на транспортния бизнес и да максимизират своя потенциал за растеж и печалба.

Преди да стартирате своя транспортна компания, е важно да вземете важни решения относно:

 • Финансови разходи: началният капитал, необходим за стартиране и управление на транспортна компания, е значителен. Трябва да се вземат предвид разходите за регистрация на фирмата, закупуване на офис оборудване, наем, комунални услуги, заплати и реклама.
 • Структура на компанията: определете подходящата организационно-правна форма за вашето предприятие. В България, можете да изберете между ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност): Най-подходящо за единствен собственик, който планира сам да извършва дейност, ООД (дружество с ограничена отговорност),когато няколко души желаят да работят под обща фирма, но нямат прекалено много средства, и АД (Акционерно дружество) или новото Дружество с променлив капитал (ДПК) , когато имате иновативна идея и са ви нужни инвеститори, за да я реализирате.
 • Откриване на офис: местоположението на офиса е важно както за престижа на компанията, така и за удобството на клиентите и превозвачите.
 • Инвестиране в качествен софтуер: за ефективно съставяне на договори, приемане на заявки, изчисляване на разходите и автоматизация на управлението на веригата за доставки.
 • Наемане на квалифициран персонал: мениджъри по организацията на транспорта са от решаващо значение за успешното управление на компанията.
 • Маркетинг и привличане на клиенти: разработване на стратегия за маркетинг, включваща реклама в медиите, промоционални материали и активно търсене на нови клиенти и контрагенти.

Важно е да се има предвид, че транспортният бизнес често започва със загуби и изисква време за стабилизиране и постигане на печалба. Правилното планиране, управление и адаптация към пазарните условия са ключови за дългосрочния успех на всяка транспортна компания. В Елан Консултинг, ние разбираме тези предизвикателства и предлагаме компетентни съвети и подкрепа на всеки етап от развитието на вашата транспортна фирма.

Какви са стъпките за регистрация на транспортна фирма?

Регистрацията на транспортна фирма в България е процес, който изисква прецизно следване на определени стъпки и регулации. За успешната регистрация и стартиране на бизнеса е важно да се разберат и изпълнят всички задължителни изисквания. Нека разгледаме по-задълбочено стъпките, които са от ключово значение:

 1. Определяне на бизнес модела: Преди да започнете процеса на регистрация, е важно да сте изяснили бизнес модела на вашата транспортна фирма. Това включва решение дали фирмата ще използва собствен автопарк или ще действа като спедитор между клиенти и превозвачи.
 2. Избор на правна форма: Решението за правната форма на вашата фирма - дали това ще бъде ЕООД, ООД, или друг вид, е важна стъпка. Този избор ще определи как ще бъде структурирано управлението на фирмата, както и нейните данъчни и правни задължения.
 3. Подготовка на необходимите документи: За регистрацията на фирмата ще трябва да подготвите и предоставите редица документи, включително учредителен акт, заявление за регистрация, документи за идентификация и други свързани документи.
 4. Регистрация в Търговския регистър: Следва подаване на документите за регистрация в Търговския регистър, където вашата фирма ще бъде официално регистрирана като юридическо лице.

След завършване на тези четири основни стъпки, има редица допълнителни аспекти, които също са важни за успешната регистрация и стартиране на транспортната фирма:

 • Лицензиране и разрешителни: В зависимост от вида на транспортната дейност, вашата фирма може да се нуждае от специфични лицензи и разрешителни, особено ако планира международни превози.
 • Финансово планиране: Разработването на подробен финансов план, включващ начални инвестиции, оперативни разходи и прогнози за приходите, е критично за устойчивостта на бизнеса.
 • Установяване на бизнес връзки: Изграждането на връзки с клиенти, доставчици и други бизнес партньори е от съществено значение за развитието на успешен транспортен бизнес.
 • Наемане на квалифициран персонал: Откриването на подходящи кадри, включително управленски и оперативен персонал, е важно за ефективното функциониране на фирмата.
 • Маркетинг и реклама: Разработването на ефективна стратегия за маркетинг и реклама ще помогне за нарастването на видимостта на вашата фирма и привличането на клиенти.
 • Инфраструктурни нужди: Осигуряването на необходимата инфраструктура, включително офис пространство и складови площи, е съществено за операциите на фирмата.
 • Технологични инвестиции: Инвестирането в съвременни технологии и софтуерни решения може значително да подобри ефективността и конкурентоспособността на фирмата.
 • Създаване на корпоративна култура и стандарти за обслужване: Развиването на силна корпоративна култура и високи стандарти за обслужване е ключово за задържането на клиенти и изграждането на дългосрочни бизнес отношения.

В Елан Консултинг, ние разбираме сложността на този процес и предлагаме експертна подкрепа на всеки етап от регистрацията на вашата транспортна фирма, както и непрекъсната подкрепа при управлението и развитието на бизнеса.

Кога е необходим лиценз за транспортна дейност и превоз на товари?

При стартирането на транспортна дейност и превоз на товари, е важно да се определи кога и какъв вид лицензиране е необходимо. Съгласно законодателството в Европейския съюз и България, има специфични случаи, в които лицензирането е задължително:

 1. При транспортиране на стоки в рамките на Европейската общност за бизнес цели или срещу такса с моторно превозно средство - Необходим е Лиценз на Общността за превоз на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009, ако използвате превозни средства с допустимо общо тегло (бруто тегло), включително ремарке, над 3,5 тона. Този лиценз принадлежи на фирмата-превозвач и не може да бъде преотстъпван.
 2. Кога няма нужда от лиценз? - Според Закона за автомобилните превози, не се изисква лиценз или удостоверение за регистрация за превоз на товари с моторни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона, освен в случаите, които по силата на международни договори се изисква разрешително.
 3. Превоз на пътници и товари при извънредни ситуации - Не се изисква лиценз за превози при бедствия, аварии и други извънредни ситуации, както и за превози, извършвани от държавни органи (например Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи) в рамките на техните публични задачи.
 4. Превоз на пощенски пратки - Съгласно измененията в Закона за пощенските услуги, за превозите на пощенски пратки, извършвани от пощенски оператори, притежаващи индивидуални лицензи за универсална пощенска услуга, не се изисква отделен лиценз за транспортна дейност.
 5. Лиценз за обществен превоз на товари и пътници в България - Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, удостоверение за регистрация за извършване на "Пътна помощ" или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България. Регистърът съдържа: № на лиценза, наименование и правна форма на превозвача, ЕИК, адрес на управление на превозвача, имената на професионално компетентното лице, брой копия или удостоверения към съответния лиценз, издадените наказателни постановления, списък на превозните средства, с които превозвачът извършва дейността. Необходимият Ви лиценз зависи от броя на пътниците или вида на товарите.

Отвъд тези пет основни хипотези, разбирането на подробностите и нюансите на лицензирането е от решаващо значение за правилното функциониране на транспортната фирма. Важно е да се подчертае, че притежаването на правилния лиценз гарантира законността на операциите и предоставя достъп до по-широк пазарен сегмент.

За успешното функциониране на транспортната фирма, особено във връзка с лицензирането, е от решаващо значение детайлното разбиране и спазване на регулациите. Притежаването на правилния лиценз не само улеснява законните операции, но също така открива врати към по-широки пазарни възможности. В света на транспорта, прозрачността и стриктното спазване на законодателството са основополагащи. Всяка транспортна фирма трябва да осигури, че операциите ѝ са напълно прозрачни, включително притежаването и предоставянето на всички необходими документи и лицензи. Подготовката на точна и подходяща документация е критична стъпка в процеса на лицензиране. Това включва предоставянето на изчерпателни детайли за фирмата, използваните превозни средства и характера на превозите. Процесът на кандидатстване и получаване на лиценз изисква внимателно планиране и подготовка, тъй като може да отнеме значително време.

Освен техническите аспекти, притежаването на правилния лиценз допринася за изграждането и поддържането на добра репутация в бранша. Това е от съществено значение, тъй като укрепва доверието сред клиентите и партньорите и подчертава професионализма на фирмата. Транспортните фирми трябва да бъдат в крак с промените в законодателството, за да гарантират, че техните операции винаги са в съответствие с най-новите изисквания и стандарти. Непрекъснатото актуализиране на знанията и адаптиране към промените в законите е от съществено значение за поддържане на законността и ефективността на бизнеса.

В Елан Консултинг, ние сме наясно със сложността и важността на този процес и предлагаме професионална помощ в ориентирането в тези регулации, както и подкрепа в процеса на лицензиране, за да може вашата фирма да функционира ефективно и в съответствие с всички правни изисквания.
ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви данъци, ДДС и осигуровки следва да плащат транспортните фирми?

Транспортните фирми в България се сблъскват с редица специфични счетоводни и данъчни предизвикателства. Важно е те да са наясно с различните видове данъци, ставки на ДДС и осигуровки, които са приложими към техния бизнес. Нашият екип в "Елан Консултинг" предоставя специализирани счетоводни услуги, за да помогне на транспортните дружества да се справят с тези изисквания по най-ефективния начин.

 1. Данъци според ЗКПО: Всички фирми в България, включително и транспортните, са длъжни да плащат данък върху печалбата си, който съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане е в размер на 10%. Това изисква точно и прецизно отчитане на всички приходи и разходи.
 2. ДДС съгласно ЗДДС: Стандартната ставка на ДДС в България е 20%. Транспортните фирми, особено тези, участващи в международни превози, често се сблъскват със сложности при начисляване и приспадане на ДДС поради трансгранични операции като закупуването на гориво и други стоки в чужбина.
 3. Данъчни облекчения и стимули: В определени ситуации, транспортните фирми могат да се възползват от данъчни облекчения. Екипът на "Елан Консултинг" винаги е в крак с най-новите промени в законодателството и предоставя актуална информация за всяка възможност за оптимизиране на данъците.
 4. ДДС при международен транспорт - кога е приложима нулева ставка ( 0% ДДС за транспортна фирма): За транспортните услуги, извършвани между страни в ЕС и извън него, се прилагат специфични правила за облагане с ДДС. Международният транспорт на стоки обикновено се облага с нулева ставка на ДДС, независимо от статута на получателя. За транспортните услуги, извършвани в рамките на Европейския съюз, мястото на изпълнение на услугата е в държавата членка, където започва транспортът. Това определя начина на начисляване на ДДС. За удостоверяване на законосъобразността на нулевата ставка на ДДС, фирмите трябва да разполагат с необходимите документи, включително фактури, транспортни документи и копия от митнически декларации. В зависимост от маршрута и получателя на услугата, начисляването на ДДС може да бъде пропорционално на пробега и мястото на изпълнение на услугата.
Интересувате се от ДДС при международен и вътреобщностен транспорт на стоки - прочетете този материал за пълната информация!

В областта на международния и вътрешнообщностен транспорт, транспортните услуги се подчиняват на специфични правила за облагане с ДДС. Понятието за международен транспорт обхваща транспортните услуги между различни държави, като те могат да бъдат облагаеми с нулева ставка на ДДС, независимо от статута на получателя. Транспортът на стоки се счита за международен, когато пресича границата на ЕС, като това включва и случаите на транспорт между държави членки на ЕС и трети страни.

За вътреобщностен транспорт, мястото на изпълнение на услугата обикновено се определя като държавата членка, където започва транспортът. Това има ключово значение при определянето на начина на начисляване на ДДС.

В контекста на удостоверяване и доказване на транспортните услуги, фирмите трябва да разполагат с необходимите документи. Това включва фактури за доставката на стоката, транспортни документи и копия от митнически декларации.

Следящите промени в законодателството и адаптиращите се към тях, транспортните фирми могат да се уверят, че техният бизнес оперира в съответствие с най-актуалните норми и регулации. Това не само спомага за избягване на потенциални правни проблеми, но също така подпомага поддържането на добра корпоративна репутация.

В "Елан Консултинг", ние сме посветили нашата експертиза на помощта на транспортните фирми да управляват своите финансови и данъчни ангажименти. Нашата цел е да предложим изчерпателни счетоводни услуги, които улесняват и оптимизират операциите на транспортните дружества в България.

Често задавани въпроси

Какви са стъпките за регистрация на транспортна фирма в България?

Регистрацията на транспортна фирма изисква предоставянето на различни документи, включително заявление за вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност (ООД или ЕООД), декларация за забрана на конкурентна дейност, и разрешително или лиценз, ако дейността на фирмата го изисква​

Какво включва счетоводството на транспортна фирма?

Счетоводството на транспортна фирма включва регистрация и отчитане на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства. Също така, фирмата трябва да следи всички свои разходи, включително разходи за гориво, ремонт и поддръжка на превозни средства, застраховки, заплати на шофьори и друг персонал, както и административни разходи

Какви са основните счетоводни услуги, които трябва да се предоставят на транспортна фирма?

Основните счетоводни услуги, които трябва да се предоставят на транспортна фирма, включват подбор на служители, които са наясно със спецификите на транспортния бизнес и могат да се грижат с изключително внимание за счетоводството на фирмата. Счетоводните услуги трябва да включват оптимизация на данъците, които са свързани с транспортната дейност, като например новите тол такси

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.