Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.

В Елан Консултинг сме свидетели на широкия спектър от правни въпроси и предизвикателства, с които се сблъскват нашите клиенти. Разнообразието на тези въпроси отразява сложността и динамиката на българското законодателство и съдебна практика. Въпроси като "Как да регистрирам фирма в България и коя е най-подходящата правно организационна форма?" или "Какви са нашите права и задължения в сделка за покупко-продажба на имот?" често намират отговор при нашите специалисти.

Важно! Елан Консултинг работи заедно с адвокатски кантори и утвърдени адвокати по миграционно право в България, когато казусите изискват тяхната намеса, като самото дружество не предоставя адвокатски услуги и не действа като посредник по смисъла на Закона за адвокатурата!

Защо да се доверим на експерт по миграционно право от Елан Консултинг?

Гражданско право - В сферата на гражданското право, нашите клиенти често се нуждаят от съвети и защита при договорни отношения и сделки. "Предлагате ли защита в спор със строител, който не си е изпълнил задълженията по договор за покупко-продажба на имот?" е типичен пример за въпрос, с който се сблъскваме. Нашата цел е да осигурим на нашите клиенти правна подкрепа, която да ги защитава при всякакви договорни спорове и трансакции.

Данъчно право - По отношение на данъчното право, клиентите често се сблъскват с въпроси като "Как да обжалваме ревизионен акт от данъчните органи?" или "Как да се защитим от данъчна проверка?". В тези случаи, ние предлагаме експертно ръководство и подкрепа, като помагаме на клиентите да се справят с данъчни проблеми и да защитят своите права и интереси.

Международно право - В областта на международното право, често срещани въпроси са "Мога ли да получа консултация от адвокат по международно право?" или "Как да защитим интересите си в чужбина?". Ние предоставяме професионални консултации и правна помощ в решаването на международни търговски въпроси и спорове, като по този начин осигуряваме защита на правата и интересите на нашите клиенти на международната сцена. Когато нашите клиенти желаят консултация с адвокат или адвокат от Европейския съюз, ние можем да съдействаме, доколкото работим с широка мрежа от партньорски кантори!

Трудово право - В сферата на трудовото право, ние често се сблъскваме с въпроси като "Как мога да получа разрешение за работа в България?" или "Имам фирма и искам да наема чуждестранни работници - как мога да изготвя трудов договор с чужденец от трета страна?". Предоставянето на съвети и помощ в процесите на наемане и управление на работна сила е от съществено значение за нас, като по този начин подпомагаме бизнесите и индивидите да се справят със сложностите на трудовото законодателство.

В Елан Консултинг сме свидетели на все по-голямото търсене на правни услуги в областта на миграционното право, както и важността на предоставянето на ефективна правна помощ в тази сфера. Ние разбираме, че въпросите свързани с миграцията и уреждането на статуса в България могат да бъдат изключително сложни и стресиращи, особено за граждани на Руската федерация, САЩ, Великобритания, Украйна, Грузия, Казахстан и други страни. Нашият опит и знания в тази област ни позволяват да предоставяме специализирани и комплексни решения на нашите клиенти.

Миграционно право и международна защита - "Мога ли да получа виза D и какви са стъпките за получаване на разрешение за пребиваване в България?" е често задаван въпрос от граждани на трети страни. В Елан Консултинг предлагаме пълна подкрепа в процеса на кандидатстване за виза, разрешение за пребиваване, постоянно пребиваване и придобиване на български паспорт.

Убежище и защита на бежанци - Ние сме наясно, че много от нашите клиенти се нуждаят от защита срещу агресивните политики на държавите, от които произхождат. Въпроси като "Как мога да получа международна защита в България?" и "Какви са моите права като кандидат за международна защита?" са от особено значение. Ние предоставяме професионална помощ в такива случаи, като защитаваме правата и интересите на нашите клиенти.

Откази на миграционните власти и сложни казуси - При справянето със сложни миграционни казуси, като откази за международна защита, отказ за получаване на български произход, или заповеди за напускане на страната, клиентите често се чувстват объркани и несигурни как да действат. Нашата роля е да предоставим ясни насоки и правна подкрепа в такива ситуации, като се стремим да осигурим най-доброто възможно представителство за нашите клиенти.

Семейно право с международен елемент - В семейното право, въпроси като "Как да сключа граждански брак с гражданин на България?" или "Как мога да получа българско гражданство по корени?" са често срещани сред нашите клиенти, които търсят миграционни услуги. Ние предоставяме правна помощ и съвети в такива случаи, като помагаме на клиентите да навигират през правните процеси свързани с миграцията.

В Елан Консултинг ние ценим всяка възможност да предоставим качествени и ефективни правни, данъчни и счетоводни услуги на нашите клиенти. Ние разбираме сложността на миграционното право и сме посветили нашите усилия да помогнем на нашите клиенти да постигнат своите цели и да защитят своите права. Нашата цел е да осигурим, че всеки клиент получава внимателно и професионално обслужване, за да може да се справи успешно с правните си предизвикателства. Предоставяме на нашите клиенти персонализиран и внимателен подход към техните правни въпроси и проблеми. Целим не само да предложим ефективни решения, но и да изградим дълготрайни отношения, основани на доверие и професионализъм. Ние ценим всяка възможност да помогнем на нашите клиенти да постигнат своите цели и да защитят своите интереси, като по този начин допринасяме за тяхното успеха и благоденствие.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Как мога да получа виза D за дългосрочно пребиваване в България?

За да получите виза D, трябва да подадете заявление в консулската служба на Република България във вашата страна. Необходими са документи, които доказват целта на пребиваването ви, финансовата ви стабилност и наличието на медицинска застраховка. Виза D е предназначена за лица, които искат да пребивават в България за повече от 90 дни в рамките на всеки шестмесечен период. В Елан Консултинг можем да ви помогнем с подготовката на всички необходими документи и да ви съдействаме през целия процес.

Имам право ли на международна защита в България и какви са стъпките?

Международната защита в България се предоставя на лица, които бягат от преследване или сериозни заплахи в родните си страни. За да кандидатствате за такъв статут, трябва да подадете молба в Държавната агенция за бежанците при Министерството на вътрешните работи. Процесът включва интервю, оценка на доказателствата и обстоятелствата на вашия случай. В Елан Консултинг можем да ви предоставим необходимата правна помощ и подкрепа през целия процес на кандидатстване и да ви помогнем да защитите вашите права.

Как мога да сключа граждански брак с гражданин на България и какви са правните последици?

Сключването на граждански брак с гражданин на България изисква подаване на заявление в гражданското състояние на общината, където искате да се сключи бракът. Необходимо е да представите всички задължителни документи, включително документ за самоличност и удостоверение за семейно положение. Сключването на брак с гражданин на България може да има последици за вашето право на пребиваване в страната и за придобиване на българско гражданство. В Елан Консултинг можем да ви предоставим подробна информация и съдействие във връзка с правните аспекти и процедурите по сключване на брак с български граждеанин

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?