Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Изготвяне на визова покана за чужденец за пребиваване в България

Изготвяне на визова покана за чужденец за пребиваване в България

актуално към
April 25, 2024
Изготвяне на визова покана за чужденец
250
BGN
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
За изпълнение на услугата е необходимо да се представят подробни данни за канещото лице / организация и поканения чужденец / представител на юридическо лице. В някои случаи може да е необходимо пълномощно.

Изготвянето на визова покана е ключова стъпка за осигуряване на правото на чужденци да влизат и пребивават в Република България за различни цели. Нашата компания, Елан Консултинг, разполага с висококвалифицирани експерти по имиграционно право, които са готови да предоставят професионална помощ при оформянето на всички необходими документи за визови покани дистанционно.

Общи изисквания за подаване на заявление за виза и заверка на визова покана

За успешното изготвяне на покана, основен елемент е подготовката на точни и пълни документи. Следва да знаете, че, за да получи чужденец виза С за България ( за краткосрочно пребиваване до 90 дни), той най-общо трябва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, и документи, подкрепящи целта на посещението (например, удостоверение за настаняване или планирано участие в събития). По-долу ще опишем подробно изискванията.

Необходими документи за кандидатстване за виза

Съгласно чл. 13, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, кандидатът трябва да представи следните документи при подаване на заявление за виза:

 1. Редовен документ за задгранично пътуване, който:
  • Изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от България;
  • Съдържа най-малко две празни страници;
  • Е издаден в рамките на последните 10 години.
 2. Фотокопие от страниците на документа за пътуване с личните данни, положените визи и/или притежавани разрешения за пребиваване.
 3. Снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението.
 4. Десет пръстови отпечатъка, снети по реда на чл. 21.
 5. Документ за платена визова такса.

Специфични документи в зависимост от целта на пътуването

Съгласно чл. 13, ал. 2, в зависимост от целта на пътуването и вида на визата, кандидатът трябва да представи:

 • Документи, доказващи целта на пътуването;
 • Документи за осигурено настаняване или доказателство за достатъчно средства за покриване на разходите по настаняването;
 • Документи, доказващи достатъчно средства за издръжка за периода на престой, както и за завръщането в държавата на произход или за транзитно преминаване;
 • Документи за намерението на кандидата да напусне България преди изтичането срока на валидност на визата.

Изисквания за членове на семейства на граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария

Съгласно чл. 13, ал. 3, членовете на семействата или домакинствата на граждани на държави-членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария трябва да представят доказателства само за семейната връзка или принадлежността им към домакинствата на тези граждани.

Медицинска застраховка

Според чл. 14, ал. 1, кандидатите за издаване на виза (с изключение на виза за летищен транзит) трябва да представят валидна медицинска застраховка, която покрива периода на планирания престой или, при многократни визи, периода на първото планирано посещение, с минимален размер на покритие 30 000 евро.

Такса за покана на чужденец

Таксата за обработка на документите за визова покана е фиксирана и трябва да бъде заплатена при подаване на заявлението. Тази такса покрива административните разходи свързани с проверката и обработката на заявлението за заверка на покана-декларация.

Формуляри и образци за покана

Поканата се изготвя на специални бланки (покана-декларация за чужденец образец приложение 3 и 4), които са налични за сваляне от уебсайтовете на съответните институции или могат да бъдат предоставени от нашите специалисти. Тези формуляри трябва да бъдат попълнени внимателно и точно, за да се избегнат забавяния или откази, както и да се мине съответната процедура по тяхното заверяване).

Виза за България с покана ( тип "С")

Чужденецът, поканен да посети България, следва да кандидатства за виза, като представи поканата заедно с другите необходими документи в консулството или посолството на България в съответната държава. Това е необходима стъпка за влизане на територията на страната.

В Елан Консултинг разбираме важността на тези процеси и предлагаме на нашите клиенти компетентна и своевременна подкрепа при изготвянето на визови покани, като гарантираме високо ниво на професионализъм и отговорно отношение към всяка детайл от процеса.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега