Защо да се доверим на Елан Консултинг за счетоводство на ресторант / заведение за хранене?

Изборът на счетоводна къща "Елан Консултинг" за вашия ресторант или заведение за хранене е решение, което може значително да повлияе на успеха и устойчивостта на вашия бизнес. Ето защо това е разумен избор:

 1. Специализирана експертиза в сектора на заведенията за хранене: Екипът на "Елан Консултинг" притежава задълбочени знания и опит в областта на счетоводството и данъчните регулации, които са специфични за ресторантьорския бизнес. Това включва управление на стоки и инвентар, както и оптимизация на разходите.
 2. Ефективно управление на касовите сметки: Нашите услуги гарантират прецизно управление на касовите потоци, което е особено важно в бизнеса с ресторанти, където транзакциите в брой са често срещани.
 3. Начисляване и оптимизация на данъци: Правилното начисляване и оптимизиране на данъчните задължения е ключово за всяко заведение. Нашият екип осигурява компетентност и подкрепа в този аспект, което включва ДДС, корпоративен данък и данък върху печалбата.
 4. Адаптивност към сезонния характер на ресторантьорския бранш: Предлагаме гъвкави счетоводни решения, които отговарят на сезонните колебания и специални събития, осигурявайки точни и навременни финансови отчети.
 5. Обширни услуги за подкрепа при регистрация и категоризация: Помагаме на ресторантьорите в целия процес на регистрация и категоризация, включително подготовка на необходимите документи и съвети за отговаряне на законовите изисквания.
 6. Осигуровки и вноски за персонала: Нашият екип помага при изчисляването и внасянето на задължителни осигурителни вноски за служителите, което е основен компонент в управлението на ресторантски бизнес.
 7. Местни данъци и такси: Предоставяме подкрепа и съвети относно местните данъци и такси, които са основен аспект от финансовото управление на заведението.
 8. Подкрепа при планиране и стартиране на бизнеса: От първостепенно значение е да имате ясна концепция и стратегия за вашето заведение. Нашите специалисти могат да ви помогнат да разработите успешен бизнес план, фокусиран върху вашите уникални цели и пазарни условия.
 9. Подробно управление на финансите: Предлагаме изчерпателни услуги, които покриват всички аспекти на счетоводството и финансовото управление, което осигурява точност, ефикасност и законосъобразност.

"Елан Консултинг" предлага цялостни, надеждни и адаптивни счетоводни услуги, които могат значително да подобрят управлението на вашето заведение за хранене, като по този начин увеличават вашите шансове за успех и растеж в дългосрочен план.

Цена за счетоводство на заведение за хранене / ресторант

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са особеностите на счетоводството на ресторант?

Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага професионално счетоводно обслужване, специализирано за нуждите на заведенията за хранене в Бургас. Нашата цел е да оптимизираме приходите и разходите на вашето заведение, което води до ефективно управление на данъчните задължения.

Управление на стоки и инвентар - Ресторантите използват огромно количество и разнообразие от хранителни продукти, които се влагат в точно определени количества във всяко ястие според менюто. При нас ще намерите точно управление на стоките и инвентара, което гарантира правилното отчитане на продуктите и избягване на загуби или нередности.

Оптимизация на разходите - Нашият екип разработва стратегии за оптимизиране на разходите, като се фокусира върху всяка структурна част от разходите на заведението, включително суровини, заплати, наеми и др.

Ефективно управление на касовите сметки - Осигуряваме прецизно управление на касовите сметки, гарантиращо точност и законосъобразност в отчитането на приходите и разходите в брой.

Начисляване и оптимизация на данъци - Експертите ни в "Елан Консултинг" осигуряват правилното начисляване и оптимизиране на данъчните задължения, като ДДС, корпоративен данък и данък върху печалбата.

Адаптивност към сезонния характер на ресторантьорския бранш и специалните събития - Нашите счетоводни решения са проектирани да отговарят на сезонните колебания и специални събития, осигурявайки навременни и точни финансови данни.

В "Елан Консултинг" разполагаме с опита и знанията да подкрепим вашия бизнес към дългосрочен успех и клиентско удовлетворение. С нашите услуги, вашето заведение ще постигне оптимално финансово управление и устойчивост.

Данъчно облагане и осигуровки в заведение за хранене / ресторант

ДДС ставка: Заведенията за хранене в България трябва да се регистрират по ДДС, ако техният оборот надхвърли 100,000 лева за последните 12 месеца. За ресторантьорските услуги се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Заведенията са длъжни да подават редовни декларации и да спазват строги счетоводни стандарти.

Корпоративно данъчно облагане по ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане): Заведенията, регистрирани като юридически лица, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10% от данъчната печалба. Важно е точното определяне на данъчната основа, като се отчитат всички допустими разходи.

Осигуровки и вноски за персонала: Работодателите в хранителния сектор са задължени да изчисляват и внасят задължителни осигуровки за своите служители, което включва вноски за пенсионно и здравно осигуряване, както и за фонд „Безработица“. Общият размер на тези осигуровки е значителен процент от брутната заплата на служителя.

Местни данъци и такси: Ресторантите и заведенията за хранене плащат местни данъци и такси, като данък сгради, такса за смет и такса за заети обществени площи. Размерът на тези такси зависи от местоположението и характеристиките на имота.

Дивидент: Собствениците на заведения плащат данък върху дивидентите, разпределени от печалбата на фирмата. Този данък се регулира от Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и представлява важен аспект от финансовото планиране на бизнеса.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви са най-честите нарушения на данъчното законодателство в ресторантите и как да ги избегнем?

"Елан Консултинг" предлага специализирана помощ в областта на данъчното законодателство за ресторанти, като цели да минимизира риска от нарушения. С нашия професионален екип от счетоводители и данъчни консултанти, ние можем да предоставим на клиентите си подробни насоки и съвети за правилното управление на техния бизнес. Подкрепата ни обхваща всички аспекти на данъчното планиране и счетоводство, включително съдействие за правилното деклариране на приходи и разходи, както и обучение на персонала относно данъчните изисквания и норми. Съсредоточавайки се върху прозрачността и законосъобразността, ние помагаме на ресторантите да избегнат потенциални проблеми с данъчните органи.

В ресторантьорския бизнес, спазването на данъчното законодателство е от съществено значение. Неспазването може да доведе до сериозни последствия, включително глоби и административни санкции. Най-честите нарушения в тази индустрия обикновено включват:

 1. Недеклариране на част от приходите: Ресторантите често се сблъскват с проблема за недеклариране на всички приходи, което води до разминаване между реалните и декларираните облагаеми приходи. Това може да включва неправилно регистриране на продажбите или приемане на неофициални плащания.
 2. Използване на системи за данъчни измами: Някои заведения могат да прибягват до различни схеми или софтуерни манипулации, за да намалят своите данъчни задължения. Това включва използването на фалшиви фактури или измами при придобиването на стоки и услуги.
 3. Незаконна заетост: Заетостта на нерегистрирани работници "на ръка" или несъответствието на трудовите договори също е сред честите нарушения.

За да избегнат тези нарушения, ресторантите трябва да следват няколко ключови стъпки: регистрация и спазване на законите за облагане на стопански дейности, водене на точна и прозрачна счетоводна документация, правилно деклариране на всички приходи и разходи, издаване на данъчни фактури и бонове в съответствие с изискванията на законодателството, навременно плащане на данъчните задължения и обучение на персонала относно данъчните задължения.

Вземете предвид, че данъчното законодателство може да бъде сложно и се променя периодично. Затова е добре да се консултирате с професионален счетоводител или данъчен консултант, който да ви помогне да спазвате всички изисквания и да избегнете потенциални нарушения.

Как да се предпазим от проверка на БАБХ и Инспекция по труда, ако управляваме ресторант?

Спазването на законовите изисквания е ключово за управлението на успешен ресторант, особено когато става въпрос за проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Инспекцията по труда. Важно е да подчертаем, че нарушаването на тези изисквания и опитите за избягване на проверки могат да доведат до сериозни правни последствия, включително глоби и прекратяване на дейността на ресторанта.

За да се предпазите от нежелани проверки и да съответствате на изискванията, е от съществено значение да спазвате хигиенните стандарти, да регистрирате своя бизнес правилно и да декларирате приходите и разходите си точно към данъчната администрация. Обучението на персонала относно законодателството и стандартите за обслужване и безопасност на храните също е важно, както и поддържането на връзка с актуалните промени в законодателството. Редовните самопроверки на дейността ви могат да помогнат за идентифициране и коригиране на евентуални несъответствия. В допълнение, консултация с професионалисти като счетоводители, адвокати или специалисти по хранително-вкусовата промишленост може да бъде от полза за избягване на потенциални проблеми.

Какви софтуерни програми ще са ми нужни, ако желая да си отворя ресторант?

При отварянето на ресторант в България, софтуерните програми играят важна роля в ефективното управление на различните аспекти на бизнеса. В зависимост от конкретните нужди и мащаб на ресторанта, може да изберете различни софтуерни решения. Някои от основните софтуерни програми, които се използват в ресторантьорството, включват:

 1. POS (Point of Sale) система: Това е основният софтуер, който се използва в ресторанта за обработка на поръчки и плащания. POS системата позволява на персонала да въвежда поръчките на клиентите, да генерира касови бонове и да проследява текущата наличност на стоки.
 2. Счетоводен софтуер: За да поддържате прозрачност и ефективност във финансовото управление, счетоводният софтуер е от съществено значение. Той ви помага да издавате фактури, да следите приходите и разходите, да управлявате заплатите на персонала и да отчитате данъците.
 3. Управление на персонала: Софтуерът за управление на персонала е полезен за планиране на работните графици, следене на отпуските и болничните, както и за проследяване на работните часове и изплати на заплати.
 4. Резервационна система: Ако планирате да приемате резервации за маси в ресторанта, онлайн резервационната система ви позволява да управлявате резервациите и да оптимизирате капацитета на заведението.
 5. Софтуер за доставки: Ако предлагате услуги за доставка на храна, софтуерът за доставки помага за управление на поръчките за доставка, рутинг на куриерите и проследяване на доставките.
 6. Аналитичен софтуер: Софтуерът за анализ предоставя аналитични инструменти, които ви позволяват да проследите тенденции в продажбите, предпочитанията на клиентите, ефективността на менюто и други важни данни. Това ви помага да вземете информирани решения за развитието на бизнеса.

При избора на софтуер, е важно да обмислите вашите специфични нужди и да изберете решения, които се адаптират най-добре към размера и типа на вашия ресторант. Преди да инвестирате в софтуерни програми, е препоръчително да направите добра оценка на различните възможности на пазара и да се консултирате със специализирани консултанти или представители на софтуерните компании, за да изберете най-подходящите решения за вашата бизнес инфраструктура.

Какви са изискванията и документацията по НАССР в България за да си открия заведение за хранене или ресторант?

На 30 април 2021 г. в България беше приет Национален акт за хранителна безопасност съгласно Регламент (ЕС) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно храненето на местата за обществено хранене. Тези нормативни актове регулират изискванията и документацията по Националната програма за безопасност на храните и хранителните продукти (НАСХХП).

Изискванията и документацията за откриване на заведение за хранене или ресторант в България подлежат на редица стандарти и правила, свързани с хигиената, безопасността на храните и общественото здраве. Тук са някои от ключовите аспекти и изисквания:

За откриване на заведение за хранене или ресторант в България, съобразно изискванията на НАССР (Анализ на опасностите и критичните контролни точки), е необходимо да се следват конкретни стъпки и да се подготви специфична документация. Това обхваща няколко ключови аспекта:

 1. Разработване на ХАССП план: Основата на всяко заведение за хранене или ресторант е разработването на ХАССП план, който идентифицира всички потенциални хранителни рискове и определя мерките за тяхното контролиране. Този план трябва да бъде индивидуално адаптиран към конкретните условия и процеси на всяко заведение.
 2. Обучение на персонала: Всички работници, които участват в процеса на обработка и подготовка на храни, трябва да преминат през обучение за основите на ХАССП, хигиена и безопасност на храните.
 3. Документация и записи: Необходимо е да се поддържат подробни записи за всички процедури и контролни точки, определени в ХАССП плана. Това включва мониторинг на критични контролни точки, действия при отклонения, както и редовни проверки и обновявания на плана.
 4. Изисквания за хигиена: Съгласно Регламент (ЕС) № 852/2004, заведенията трябва да отговарят на строги хигиенни стандарти, включително подходящо оборудване, поддръжка на чистота, контрол на вредители и подходящо съхранение на хранителни продукти.
 5. Изграждане на подходяща инфраструктура: Обектите трябва да бъдат проектирани и оборудвани така, че да се минимизират рисковете от замърсяване и да се улесни поддържането на хигиената.
 6. Регистрация и одобрение от съответните органи: Преди откриването на заведението, е необходимо да се получи одобрение от местните здравни и ветеринарни органи, които проверяват съответствието с НАССР стандартите и другите изисквания за безопасност на храните.
 7. Постоянен мониторинг и оценка: Редовният мониторинг и оценка на ХАССП системата е задължителен, за да се гарантира, че всички процеси се изпълняват правилно и ефективно.

Спазването на тези изисквания е критично за гарантиране на безопасността на храните и здравето на клиентите, както и за избягване на регулаторни санкции и потенциални правни последици.

Често задавани въпроси

Какви са ключовите аспекти на счетоводството за ресторанти?

Счетоводството за ресторанти включва управление на стоки и инвентар, оптимизация на разходите, точно управление на касовите сметки, начисляване и оптимизация на данъци, както и адаптивност към сезонните колебания и специални събития. Важно е да се осигури точно отчитане и избягване на загуби или нередности.

Каква е ставката на ДДС за заведенията за хранене в България?

Заведенията за хранене в България, които имат оборот над 100,000 лева за последните 12 месеца, трябва да се регистрират по ДДС. От 01.01.2025г. изискването ще бъде за оборот от 166 000 лева. За ресторантьорските услуги се прилага намалена ДДС ставка от 9%. Те са длъжни да подават редовни декларации и да спазват строги счетоводни стандарти.

Какви осигуровки и вноски са задължителни за персонала в хранителния сектор?

Работодателите в хранителния сектор са задължени да изчисляват и внасят задължителни осигуровки за своите служители. Това включва вноски за пенсионно и здравно осигуряване, както и за фонд „Безработица“. Общият размер на тези осигуровки представлява значителен процент от брутната заплата на служителя.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.