Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице / фрийлансър в България

Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице / фрийлансър в България

актуално към
February 28, 2024
Регистрация като самоосигуряващо се лице / фрийлансър
150
BGN
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Важно! Изпълнението на услугата изисква да ни предоставите квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на електронни удостоверителни услуги или изрично нотариално заверено пълномощно! При заявяване на услугата ще Ви изпратим подробни указания как можете да го направите!

В динамичния свят на свободните професии и фрийланс дейността, навлизането в правилните регулаторни рамки се явява критичен момент за успеха и законността на всяко едно начинание. Елан Консултинг разбира тези предизвикателства и предлага на своите клиенти изключително ценна онлайн услуга: "Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице / фрийлансър в България". Тази услуга е специално разработена, за да подпомогне лицата, които упражняват свободни професии, еднолични търговци, земеделски стопани, както и всички, които попадат под категорията на самоосигуряващи се лица съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Тази услуга е особено ценна в контекста на съвременните предизвикателства, пред които се изправят фрийлансъри и самостоятелно заети лица, особено в светлината на необходимостта от коректна регистрация и осигуряване. Самоосигуряващите се лица, включително тези, чиято дейност е била прекъсната поради Ковид-19, трябва да предоставят удостоверение за своя статус и регистрация в НАП, както и да подават декларация за прекъсната дейност в определения седемдневен срок от нейното прекъсване.

След регистрацията като самоосигуряващо се лице, включително и за земеделски производители, задължението за осигуряване възниква от момента на започване на дейността. От критично значение е да се подаде декларация в НАП за самоосигуряващо се лице в седемдневен срок от започване на дейността, за да се избегне ограничаването на осигурителните права само до инвалидност, старост и смърт. Този процес може да се извърши както електронно, чрез ПИК, така и на хартиен носител, което предлага гъвкавост и удобство за клиентите на Елан Консултинг.

Елан Консултинг се ангажира да предостави пълна подкрепа и професионално съдействие през целия процес на регистрация и осигуряване, като по този начин улеснява самоосигуряващите се лица и фрийлансъри в навигирането в сложната система на социалното и здравното осигуряване в България. С тази услуга, Елан Консултинг не само гарантира спокойствие и сигурност за своите клиенти, но и им позволява да се съсредоточат изцяло върху своята професионална реализация, знаейки, че административните и регулаторни аспекти на тяхната дейност са в надеждни ръце.

Какво представлява услугата и какво е включено в нея?

Процесът на регистрация като самоосигуряващо се лице или фрийлансър в България, предлаган от Елан Консултинг, е изключително важен стъпка за всеки, който желае да упражнява свободна професия на територията на страната. Тази услуга е разработена да осигури цялостна подкрепа и насоки през всяка фаза на регистрационния процес, гарантирайки, че клиентите отговарят на всички нормативни изисквания и успешно стартират своята дейност.

Какво представлява услугата?

Услугата обхваща пълния процес на регистрация в Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите (НАП), като предоставя подробно ръководство и помощ при събирането и подаването на необходимите документи. Тя е създадена да улесни лицата, които възнамеряват да се регистрират като извършващи свободна професия, като им предоставя необходимата информация и съдействие за успешното завършване на процедурата.

Елан Консултинг изготвя и депозира всички необходими документи за регистрация в Националната агенция за приходите и Агенция по вписванията и дава указания на клиентите за снабдяването с всички останали.

Какво е включено в услугата?

 1. Регистрация в регистъра БУЛСТАТ: Регистрация в Агенцията по вписванията в Регистър БЪЛСТАТ, включително подготовка и подаване на заявление за регистрация, необходими документи, и информация за внесената такса за регистрация.
 2. Помощ при деклариране в НАП: Навигация през процеса на деклариране за начало на осигуряване като свободна професия, включително подготовка на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице и удостоверяване с лична карта.
 3. Консултации относно осигуряването: Предоставяне на информация относно видовете осигуряване, които лицето може да избере при регистрацията си в НАП, включително осигуряване само за пенсия и здравно или и за майчинство и общо заболяване.
 4. Допълнителни услуги: Съдействие при откриване на банкова сметка, поръчване на печат и електронен подпис, ако лицето желае.

Елан Консултинг осигурява тези услуги с цел да улесни максимално лицата, които стартират своята дейност като фрийлансъри или самоосигуряващи се лица. Вниманието към детайла и персонализираните консултации гарантират, че всяко лице ще бъде информирано за своите права и задължения, както и за най-добрите практики за осигуряване и данъчно облагане в рамките на българското законодателство.

За кого е подходяща услугата?

Услугата за регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице или фрийлансър в България, предлагана от Елан Консултинг, е създадена с идеята да подпомогне широк кръг от професионалисти, които искат да упражняват своята дейност на територията на страната по легален и официално признат начин. Тази услуга е идеално подходяща за различни категории лица, които имат желанието и потребността да се регистрират и осигуряват съгласно българското законодателство.

 1. Лица, упражняващи свободни професии: Това включва специалисти в различни области като архитекти, адвокати, консултанти, дизайнери, ИТ специалисти, журналисти, художници и други, които предлагат своите услуги на свободна практика.
 2. Земеделски стопани и тютюнопроизводители:  Индивиди, които се занимават със земеделие или производство на тютюн и се нуждаят от регистрация и осигуряване за да могат да извършват своята дейност легално.
 3. Физически лица, членове на неперсонифицирани дружества:  Лица, които са част от дружества без юридическо лице, но които също така трябва да се регистрират и да се осигуряват като самоосигуряващи се лица.
 4. Лица, които желаят да се регистрират по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ:  Тези, които получават доходи от дейности, които подлежат на облагане по специален ред, и трябва да се регистрират като самоосигуряващи се за да отговорят на законовите изисквания.
 5. Лица, които тепърва започват своя професионална дейност:  Нови специалисти на пазара, които търсят най-добрия начин да влязат в света на самостоятелната професионална практика.
 6. За начинаещи фрийлансъри:  Лица, които са терпърва навлизат във фрийланс сферата с дейности като конвертиране на файлове, набиране на текстове, управление на онлайн магазини, изследване на продукти и пазари, тестване на уеб продукти и други подобни задачи. Тези дейности са отличен начин за стъпване в сферата и развиване на умения, които могат да доведат до по-специализирани проекти.
 7. За физически лица - търговски посредници: Това са всички лица, които биха искали да представляват производители на стоки и услуги срещу комисионна. Това включва работа с български и международни клиенти и предлагане на разнообразни продукти и услуги.

Услугата на Елан Консултинг е създадена да предостави цялостна подкрепа и да улесни всеки от тези процеси, като по този начин дава възможност на лицата да се съсредоточат върху своята професионална дейност, без да се притесняват от административни и регулаторни пречки. Същевременно, предлагането на тази услуга подчертава ангажимента на Елан Консултинг към предоставянето на качествени и надеждни решения за своите клиенти, улесняващи тяхната успешна регистрация и осигуряване.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега