Ние в Счетоводна къща "Елан Консултинг", разбираме предизвикателствата, които предприемачите и бизнес собствениците срещат при стартирането и управлението на къща за гости, семеен хотел или Airbnb. Инвестирането в къща за гости може да се окаже вълнуващо и печелившо начинание, но също така изисква детайлно планиране и съобразяване с редица нормативни и законови изисквания.

Ключът към успеха е не само в разработването на уникално предложение за гостите, но и в навигацията през процеса на регистрация, категоризация и данъчно облагане. Много от вас се питат "Как да си отворя къща за гости?" или "Какви са изискванията и документите за категоризация на моята къща за гости?". В тази връзка, важни аспекти като регистрацията на къща за гости в РЗИ (Регионална здравна инспекция), патентният данък, както и регистрирането на гости в хотел, са критични етапи, които трябва внимателно да се преодолеят.

Селските къщи представляват специален интерес с оглед на растящата тенденция за изкупуване на селски имоти и създаването на уникални туристически преживявания, които привличат гости от цяла България и чужбина. Бизнесът с къщи за гости изисква разбиране не само на пазарните потребности, но и на законовите рамки, включително Закона за туризма и свързаните с него нормативни документи.

Ние, от "Елан Консултинг", предлагаме пълен набор от счетоводни и консултантски услуги, насочени към бизнесите в сферата на туризма и гостоприемството в Бургас, София и цяла България. Нашата мисия е да подкрепим вашия бизнес като осигурим спазването на всички регулаторни изисквания и ви помогнем да максимизирате вашата печалба, като същевременно намалявате свързаните с това рискове и комплексност.

Като ваши партньори, ние ще ви съдействаме при подготовката и подаването на необходимите документи за категоризация, както и при изготвянето на данъчни и осигурителни декларации, управлението на вашите счетоводни книги, и ще ви предоставим ценни съвети за ефективно данъчно планиране и оптимизация.

Как счетоводна къща Елан Консултинг може да ми помогне със счетоводство и категоризация на къща за гости, семеен хотел и Airbnb?

В динамичния свят на туризма, счетоводството за къщи за гости, семейни хотели и Airbnb изисква внимание към детайла и разбиране на уникалните нужди на всеки бизнес. Елан Консултинг предлага персонализиран подход, при който всеки клиент получава индивидуално внимание и решения, съобразени със специфичните му нужди и цели. Тази гъвкавост е от решаващо значение за успешното управление на финансовите и счетоводни аспекти на бизнеса, особено в сферата на туризма, където сезонността и изменчивите тенденции могат да влияят значително на приходите и разходите.

Елан Консултинг разбира спецификите на туристическия сектор и предлага компетентни съвети и подкрепа при справяне с различни регулаторни и оперативни предизвикателства. Това включва задълбочени знания за нормативната уредба, свързана с категоризацията и управлението на къщи за гости, семейни хотели и Airbnb. Тези знания са важни, тъй като всяка промяна в законодателството или регулациите може да има значително въздействие върху начина, по който тези бизнеси оперират и отчитат своите финанси.

Фирмата предлага цялостно счетоводно обслужване, което позволява на собствениците на туристически обекти да се фокусират върху развитието на своя бизнес, докато счетоводните и данъчните задължения се управляват от опитни професионалисти. Това включва подготовката на финансови отчети, управление на данъците, консултации за оптимизация на разходите и ефективно управление на приходите. Това е особено ценно в туристическия сектор, където финансовите потоци често са непредвидими и сезонно обусловени.

Подкрепата при процеса на категоризация на туристическите обекти е друга ключова услуга, която Елан Консултинг предоставя. Процесът на категоризация може да бъде сложен и времеемък, като изисква разбиране на специфичните изисквания и подготовка на необходимата документация. Елан Консултинг помага на собствениците да навигират през този процес, осигурявайки, че техните обекти отговарят на всички регулаторни изисквания и получават подходящата категоризация, която отговаря на стандартите за качество и услуги.

Персонализиран подход: Елан Консултинг предлага персонализиран подход към всеки клиент, като разбира спецификите на всеки бизнес с къщи за гости, семейни хотели и Airbnb. Този индивидуализиран подход е основен за предоставянето на най-подходящите и ефективни счетоводни решения, които отговарят на конкретните нужди и цели на всеки бизнес.

Задълбочени знания за бранша: Екипът на Елан Консултинг разполага с задълбочени познания за туристическия сектор, включително нормативната уредба, свързана с категоризацията и управлението на къщи за гости, семейни хотели и Airbnb. Това позволява на фирмата да предложи компетентни съвети и подкрепа при справяне с различни регулаторни и оперативни предизвикателства.

Цялостно счетоводно обслужване: Елан Консултинг предлага цялостно счетоводно обслужване, което обхваща всички аспекти на финансовото управление - от подготовката на финансови отчети и управление на данъците, до консултации за оптимизация на разходите и ефективно управление на приходите.

Помощ с категоризация на обект за настаняване, включително категоризация на къща за гости и семеен хотел: Фирмата предоставя подкрепа при процеса на категоризация на туристическите обекти, помагайки на собствениците да навигират през сложните изисквания и да подготвят необходимата документация, съгласно законодателството за туризма в България.

Съвети за спазване на регулациите: Елан Консултинг осигурява ценни съвети и насоки за спазване на всички регулации и изисквания, които са особено важни за поддържане на законността и репутацията на бизнеса в сферата на туризма.

Подкрепа при данъчни и счетоводни въпроси: Компанията предлага специализирана подкрепа при данъчно и счетоводно планиране, което е от съществено значение за оптимизиране на финансовите резултати и избягване на данъчни проблеми.

Изборът на Елан Консултинг за счетоводен партньор означава, че клиентите получават не само качествени счетоводни услуги, но и ценни съвети за спазване на регулациите, което е от съществено значение за успешното управление на туристически обекти. Подкрепата при данъчни и счетоводни въпроси гарантира, че бизнесите са в състояние да оптимизират своите финансови операции и да се справят с всякакви данъчни предизвикателства.

Със своите интегрирани счетоводни услуги и специализирани знания в туризма, Елан Консултинг предлага на своите клиенти пълната увереност, че техният бизнес се управлява ефективно и съответства на всички законови изисквания. Това осигурява спокойствие и възможност за собствениците на туристически обекти да се фокусират върху разширяването и развитието на своя бизнес, знаейки, че техният счетоводен партньор се грижи за всичко останало.

В крайна сметка, изборът на Елан Консултинг за счетоводни и данъчни услуги предлага не само професионализъм и опит, но и гъвкавост и адаптивност, които са жизненоважни в бързо променящия се свят на туризма.

Цена за счетоводство и категоризация на къща за гости, семеен хотел и Airbnb

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са особеностите на счетоводството на къща за гости, семеен хотел и Airbnb?

Счетоводството на къща за гости, семеен хотел и Airbnb носи своите специфики, които отличават този бизнес от други видове дейности. Един от основните аспекти, с които се сблъсква всеки собственик на такъв тип имот, е управлението на сезонността в дейността. Важно е да се следят приходите, които варират в зависимост от сезона, и да се управляват разходите за поддръжка и обслужване на имота, като това изисква внимателно бюджетиране и планиране.

При управление на финансите на къща за гости или семеен хотел, собствениците трябва да се справят с различни предизвикателства, като следене на приходите от наеми и резервации, издаване на фактури за предоставените услуги и управление на разходите, свързани с електроенергия, вода, почистване и поддръжка. Освен това, управлението на данъците и спазването на регулациите са ключови аспекти, които трябва внимателно да се наблюдават, за да се избегнат глоби и правни проблеми. Така, собствениците трябва да бъдат информирани за задълженията си по отношение на ДДС, както и за данъците върху доходите.

Освен финансовото управление, собствениците на къщи за гости трябва да бъдат наясно и със специфичните правила и регулации, които се отнасят към техния бизнес. Това включва запознаване със Закона за туризма, Наредбата за изискванията към местата за настаняване и разпоредбите на МВР относно сигурността на туристите. Също така, важно е да се подава редовно информация към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и да се декларират туристическите данъци ежемесечно пред общината.

За Airbnb, платформата предоставя уникални предизвикателства и възможности. Собствениците трябва да управляват резервациите и финансовите транзакции чрез платформата, като същевременно се съобразяват с нейните комисионни и условия. Важно е да се поддържат точни и подробни записи за всички транзакции, както и да се управляват отзивите и рейтингите на гостите, което допринася за репутацията и успеха на бизнеса.

Категоризация на къща за гости, вила, семеен хотел - за кого се отнася и как се извършва?

Категоризацията на местата за настаняване като къщи за гости, вили, семейни хотели и Airbnb е процес, който се урежда от различни нормативни актове и зависи от редица фактори, като вид на обекта, броя на звездите и органът, отговорен за категоризацията. Според Закона за туризма, местата за настаняване могат да бъдат класифицирани в различни категории в зависимост от предлаганите услуги, местоположението и периода на експлоатация.

Съгласно нормативната уредба, съществуват две основни категории - клас А и клас Б, като всяка от тях включва различни типове настаняване. В клас А попадат по-големи и престижни обекти като хотели, мотели и апартаментни комплекси, които обикновено се категоризират от Министъра на туризма. Тук влизат обекти с по-висок стандарт и съответно с повече звезди – три, четири и пет звезди. От друга страна, клас Б включва по-малки и семейни типове настаняване като семейни хотели, хостели, пансиони, къщи за гости и къмпинги, които се категоризират от Кмета на общината и обикновено имат по-малко звезди – една, две или три.

Отделно от това, създадената категория "клас В" включва стаи за гости и апартаменти за гости, които често са асоциирани с Airbnb. Тези типове настаняване са по-гъвкави по отношение на условията и изискванията, като често се регистрират и категоризират на местно ниво от общинската експертна комисия.

Категоризацията на всеки един от тези обекти се извършва след оценка на редица фактори, включително предлаганите удобства, качество на обслужване, гостоприемство и др. Процедурата за категоризация е задължителна и е уредена със специфични правила и изисквания, които трябва да бъдат спазени от собствениците на местата за настаняване.

Категоризация на на местата за настаняване клас "А" - хотел, семеен хотел, мотел, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили

Категоризацията на местата за настаняване клас "А" в България включва редица процедури и стъпки, които са регламентирани и задължителни за лицата, които искат да извършват хотелиерска или ресторантьорска дейност. Този процес е съществен за поддържане на високи стандарти и качество в туристическия сектор. Процедурата не само гарантира, че обектите отговарят на определени изисквания, но също така дава ясна представа на потребителите за нивото на услугите, които могат да очакват. В следващите параграфи ще разгледаме някои ключови аспекти на този процес. Основните стъпки за категоризация на места за настаняване клас "А" са следните:

 1. Подаване на заявление-декларация: Лицето, което желае да извършва хотелиерство или ресторантьорство, трябва да подаде заявление-декларация до съответния категоризиращ орган. Това заявление трябва да включва информация като наименованието на лицето, адрес, телефон, факс, електронна поща, ЕИК или други данни, доказващи правото на лицето да извършва дейност в обекта, професионална и езикова квалификация на персонала и управителя на туристическия обект.
 2. Приложение на документи: Към заявлението се прилагат копия от документа за ползване на обекта (ако е под наем и не подлежи на вписване) и изрично пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.
 3. Разглеждане и проверка на документите: Определени от категоризиращия орган длъжностни лица разглеждат заявленията и документите в 14-дневен срок от датата на постъпването им. Ако има непълноти или нередовности, заявителят се уведомява и получава 14-дневен срок за отстраняването им.
 4. Откриване на процедура по категоризиране: След установяване, че документите отговарят на изискванията, се изготвя предложение за откриване на процедурата по категоризиране на туристическия обект и се издава временно удостоверение за откритата процедура.
 5. Експертна работна група и проверка на Място: В рамките на срока на временното удостоверение, категоризиращият орган определя експертна работна група за проверка на място за съответствие с изискванията за заявената категория.
 6. Констативен протокол и предложение: След проверката се съставя констативен протокол, включващ всички установени факти и предложение до съответната ЕККТО за определяне на вида и категорията на туристическия обект.
 7. Издаване на удостоверение: На базата на предложението, категоризиращият орган издава заповед за определяне на вида и категорията на обекта и издава съответното удостоверение.

Целият процес е строго регламентиран и включва ясни стъпки, които трябва да бъдат спазени от всички заявители. Това осигурява прозрачност и стандартизация в категоризирането на местата за настаняване в България.

Категоризация на местата за настаняване клас "Б" - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги

Категоризацията на местата за настаняване клас "Б" в България е значим процес, който отразява ангажимента на страната към качеството и стандартите в туризма. Процедурата, прилагана за различните типове обекти, като семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги, е от съществено значение за определяне на нивото на услугите и удобствата, които могат да предложат на своите гости.

Категоризацията осигурява яснота и прозрачност, както за хотелиерите, така и за туристите. Тя дава възможност на собствениците на места за настаняване да установят и подчертаят специфичните характеристики и удобства на своите обекти, което е важно за привличане на подходяща клиентела.

Процесът на категоризация изисква точно и внимателно подготвени документи. Това включва декларации за правото на упражняване на дейността, данни за професионалната и езиковата квалификация на персонала, както и документи за правото на ползване на обекта. Подготовката и представянето на тези документи са критични стъпки за успешното преминаване през процеса на категоризация.

Съгласно разпоредбите на Закона за Туризма, местата за настаняване клас "Б" се категоризират в следните категории:

 • семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
 • хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
 • пансиони - "една звезда" или "две звезди";
 • почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
 • къщи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
 • бунгала - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
 • къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".
Важно! Законът разграничава процедурата в този клас, според конкретният вид обект - Категоризацията на къщи за гости, особено за физически лица, се различава много като процедура от категоризацията на семеен хотел например.

Необходими документи за категоризация на семеен хотел

Вижте необходимите документи за категоризация на семеен хотел, хостел, бунгало и къмпинг. Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Наименованието на лицето, което ще извършва хотелиерската дейност, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви. В заявлението е добре да се впише телефон/факс и адрес на електронна поща на хотелиера, ако разполага с такива, но ако не разполага, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща.
 • ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 • Професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта съгласно другите разпоредби на ЗТ.
 • Обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма
 • Доказателства, че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
 • Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
 • Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Необходими документи за категоризация на къща за гости

Както написахме по-рано, категоризацията на къща за гости следва друга процедура пред кмета на съответната община, по местонахождение на къщата за гости, за която се изисква отделен комплект документи. Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви). В заявлението е добре да се впише телефон/факс и адрес на електронна поща на хотелиера, ако разполага с такива, но ако не разполага, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща.
 • Доказателства, че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан
 • Копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване
 • Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник

Категоризацията на местата за настаняване клас "Б" в България играе ключова роля в поддържането на качеството и конкурентоспособността в туристическия сектор. Строгите изисквания и процедури гарантират, че всички обекти отговарят на определени стандарти, което на свой ред допринася за повишаване на доверието и удовлетворението на туристите. Успешната категоризация на тези обекти не само повишава тяхната привлекателност, но също така спомага за развитието на туристическия бранш в страната.

Категоризация на местата за настаняване клас "В" - стаи и апартаменти за гости

Процесът на регистрация на стаи и апартаменти за гости в България е структуриран и регулиран съгласно Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Със въвеждането на тази наредба се въвеждат нови условия и ред за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, като те се класифицират като тип места за настаняване от клас „В“.

Регистрация на места за настаняване клас „В“ се извършва в случаите по чл.113, ал.2 от Закона за туризма:  „Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.“

Съгласно Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, Главното условие за законосъобразно упражняване на дейността е лицето, което ще извършва хотелиерство в стаи за гости и апартаменти за гости, да регистрира обекта, в който ще упражнява дейността, пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

Важно е да отбележим, че сега вече няма ограничения за обитаване на жилището или сградата, докато стаята или апартаментът за гости се предоставя на туристи. Това означава, че собствениците могат да живеят в същата сграда, докато отдават части от нея за туристически цели, без да се сблъскват с правни пречки.

За да се регистрират като такива, собствениците трябва да представят редица документи пред кмета на съответната община. Необходимите документи включват доказателство за правото на собственост на апартамента, както и заявление-декларация по образец, в което се декларират капацитет на обекта, идентификатор на недвижимия имот, информация за лицето, което ще извършва хотелиерството, и други съответни данни.

От особено значение е отмяната на задължението за представяне на документ с подписи на повече от 50% от собствениците в сградата за извършване на туристическата дейност. Това значително улеснява процеса на регистрация.

Необходими документи за категоризация на апартамент / стаи за гости

Заявлението-декларация за категоризация на място за настаняване от клас В - стаи и апартаменти за гости съдържа:

 1. Наименованието на лицето, което ще извършва хотелиерство в стая за гости или в апартамент за гости (с изписване с български и латински букви);
 2. ЕИК/БУЛСАТ или ЕГН, или еквивалентен идентификатор, когато лицето е установено в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
 3. Идентификатор на недвижимия имот, който се регистрира по смисъла на чл. 26, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 4. Данни за правото на собственост върху апартамента, в който се намира стаята за гости/апартамента за гости;
 5. Данни за правото да се извършва дейност хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости, когато е приложимо - договор за наем, договор за учредено право на ползване или друго;
 6. Капацитет на обекта - брой стаи, брой легла.

Към заявлението-декларация се прилага  копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване в публичен регистър и пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

В рамките на 7 дни от подаването на заявлението-декларация кметът на общината издава заповед за регистрация и удостоверение. В случай на желание за прекратяване на хотелиерската дейност, се подава съответното заявление за прекратяване. Ако в заявлението има грешки или непълноти, се предоставя 3-дневен срок за тяхното отстраняване.

Важно е да се отбележи, че собствениците на стаи или апартаменти за гости извършват туристическа дейност и са длъжни да водят регистър на настанените туристи. Това може да става чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма или чрез избрана от лицето информационна система.

Регистърът трябва да включва информация за всеки настанен турист, като имена, дата на раждане, гражданство, номер на паспорт и период на пребиваване.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Може ли физическо лице да предлага услуги по настаняване в къща за гости или Airbnb без да има фирма?

Една от ключовите характеристики на този вид бизнес е възможността да се извършва и от нетърговец - физическо лице, без да се налага създаването на фирма и търговско счетоводство.

Въпреки това, както юридическите лица, така и физическите лица подлежат на проверки от НАП и е важно дори и да не водите счетоводство да отговаряте на всички законови изисквания

Според закона, къщите за гости са задължени да категоризират стаите, които ще отдават под наем, и тази категоризация се извършва в общината, в която се намира обектът. Важно е внимателно да се следят процедурите за категоризация и да се подават ежемесечни декларации в общината до 15-тия ден на месеца за реализираните нощувки, като същевременно се заплаща съответният туристически данък.

Един от често задаваните въпроси се отнася до онлайн платформите като Airbnb. За тези, които предлагат къщи за гости чрез такива платформи, важно е да знаят, че счетоводството на къща за гости е задължително, включително и при ползването на онлайн платформи като Airbnb. Според последните промени в законодателството, валидни от 1 януари 2020 година, стаите и апартаментите за гости могат да бъдат предлагани онлайн само ако са категоризирани или регистрирани места за настаняване. Това включва и регистрация на всички нощувки, осъществени чрез онлайн платформите, както и изпълнение на всички задължения по отношение на данъците и счетоводството.

И така, счетоводството на къща за гости изисква прецизност и внимание към всички законови задължения. Без значение дали се предлагат стаи за гости чрез онлайн платформи или чрез традиционни методи, следенето на всички финансови транзакции и спазването на законовите изисквания са от съществено значение за успешното управление на бизнеса.

Какво е данъчното облагане на къща за гости или физическо лице, предоставящо настаняване през AIRBNB?

При счетоводството на къща за гости в България, се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) с данъчна ставка от 9%. Тази ставка се прилага само върху цените на нощувките, докато продажбата на напитки и храни в заведенията в къщите за гости се облага с 20% ДДС.

Освен ДДС, собствениците на къщи за гости са задължени да заплащат и местния туристически данък (вариращ между 0,2  и 3 лева за всяка нощувка) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Този данък се начислява върху нощувките и се определя с наредба на общинския съвет. Размерът на данъка варира в зависимост от населеното място и категорията на местата за настаняване. Този данък трябва да бъде внесен до 15-тия ден на следващия месец, след като са предоставени нощувките.

Като физическо лице, собствениците на къщи за гости са субект на данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При определяне на облагаемата основа се приспадат 10% нормативно признати разходи, които се считат за разходи по дейността. Данъкът се начислява със ставка от 10% и трябва да бъде заплатен до 30 април на следващата година, след като е реализиран доходът.

Следователно, собствениците на къщи за гости трябва да внимават за правилното прилагане на данъчните ставки и да изпълняват всички задължения в срок, за да избегнат данъчни проблеми и поддържат финансовата устойчивост на своя бизнес.

ВАЖНО! Ако искате да заплащате патентен данък вместо стандартното облагане по реда на ЗКПО или ЗДДФЛ, можете да прочетете повече тук!

Могат ли НАП да проверят къщата ми за гости?

Да, Националната агенция за приходите (НАП) в България има право да извършва проверки на къщата ви за гости. Тези проверки могат да бъдат проведени с цел установяване на съответствието на вашата дейност с данъчните и правните изисквания. Проверките могат да включват проверка на счетоводството, данъчните декларации, регистрационния статус на обекта и спазването на местните и национални закони, свързани с туристическата дейност.

Ако сте собственик на къща за гости, е изключително важно да спазвате всички законови и данъчни изисквания и да държите актуални и точни записи за вашата дейност. Ако НАП реши да извърши проверка и установи несъответствие или нередности във вашето счетоводство или данъчни декларации, това може да доведе до сериозни финансови и правни последици, включително глоби и санкции.

Затова е препоръчително да работите с опитен счетоводител или данъчен съветник, който разбира спецификите на данъчното и правното регулиране за къщите за гости в България. Този професионалист може да ви помогне да се справите с данъчните изисквания и да осигурите съответствие с всички законови норми, предотвратявайки неприятни ситуации с НАП.

Често задавани въпроси

Трябва ли къщите за гости да са регистрирани и категоризирани според Закона за Туризма?

При счетоводството на къща за гости в България, първата и най-основна стъпка е регистрацията и категоризацията на обекта според Закона за туризма (ЗТ). ‍В съответствие с този закон, апартаментите и къщите за гости се считат за туристически обекти от клас "Б". Този статус носи задължението за категоризиране на обекта, което е ключово за определението на цените, стандартите и услугите, които предлагате на гостите си.

Може ли физическо лице да предлага услуги по настаняване в къща за гости или Airbnb без да има фирма?‍

Една от ключовите характеристики на този вид бизнес е възможността да се извършва и от нетърговец - физическо лице, без да се налага създаването на фирма и търговско счетоводство.Въпреки това, както юридическите лица, така и физическите лица подлежат на проверки от НАП и е важно дори и да не водите счетоводство да отговаряте на всички законови изискванияСпоред закона, къщите за гости са задължени да категоризират стаите, които ще отдават под наем, и тази категоризация се извършва в общината, в която се намира обектът. Важно е внимателно да се следят процедурите за категоризация и да се подават ежемесечни декларации в общината до 15-тия ден на месеца за реализираните нощувки, като същевременно се заплаща съответният туристически данък.

Какво е данъчното облагане на къща за гости или физическо лице, предоставящо настаняване през AIRBNB?

При счетоводството на къща за гости в България, се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) с данъчна ставка от 9%. Тази ставка се прилага само върху цените на нощувките, докато продажбата на напитки и храни в заведенията в къщите за гости се облага с 20% ДДС.Освен ДДС, собствениците на къщи за гости са задължени да заплащат и местния туристически данък (вариращ между 0,2 и 3 лева за всяка нощувка) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Този данък се начислява върху нощувките и се определя с наредба на общинския съвет. Размерът на данъка варира в зависимост от населеното място и категорията на местата за настаняване. Този данък трябва да бъде внесен до 15-тия ден на следващия месец, след като са предоставени нощувките.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.