За нас

Заемете се с важните неща, а подробностите оставете на нас.

Екипът на Елан Консултинг има над 25 години опит в счетоводното обслужване на фирми с различна сфера на дейност.

Ние предлагаме пълен спектър от счетоводни и юридически услуги - от регистрация на фирми, еднократни счетоводни услуги и консултации за фирми и физически лица, до абонаментно счетоводно обслужване, изготвяне на Годишни финансови отчети – Годишна данъчна декларация, отчет за НСИ и ГФО в Търговски регистър, административни услуги - разрешителни, лицензии и регистрации, както и много други.

На фирмите с по-динамична дейност предлагаме междинни ежемесечни отчети, спомагащи за своевременен анализ на дейността и адекватни решения.

Нашата цел е качествено счетоводно обслужване, компетентни съвети и навременно съдействие при решаване на ежедневни и специфични проблеми от различно естество. Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент, в зависимост от сферата му на дейност.

Нашите клиенти са от областта на производството, строителството, услугите, ресторантьорството и търговията на едро и дребно.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега