Защо да изберем счетоводителите по данъчно право в Бургас от Елан Консултинг?

В Елан Консултинг ние разбираме сложността и важността на данъчното законодателство в динамичната икономическа среда. Нашите експерти по данъчно право и квалифицирани счетоводители предлагат широк спектър от услуги, които са насочени към осигуряване на цялостна и ефективна подкрепа за вашите данъчни и счетоводни нужди. Ние се ангажираме с всяко едно предизвикателство, от данъчни консултации и планиране до процесуално представителство и защита при данъчни проверки.

Услугите ни обхващат всичко – от задълбочени правни консултации и помощ при възстановяване на данъчни задължения, до процесуално представителство по данъчни дела. Нашите специалисти са насочени към предоставяне на персонализирани решения за всеки клиент, като осигуряват прецизна и навременна информация за промените в данъчното законодателство. Това гарантира, че клиентите ни могат да вземат информирани и оптимизирани финансови решения.

Елан Консултинг отстоява правата на своите клиенти при данъчни проверки и ревизии, осъществявани от НАП. Ние осигуряваме експертно съдействие при обжалване на ревизионни актове и предоставяме съвети за избягване на двойно данъчно облагане, като по този начин помагаме на нашите клиенти да намалят своето данъчно обременяване. Освен това, нашите адвокати са специализирани в изготвянето на искания за възстановяване на недължимо внесени данъци и предоставянето на цялостни консултации по всички въпроси, свързани с данъчното законодателство.

Елан Консултинг предлага и модерни подходи към данъчните и счетоводни услуги, включително онлайн консултации за клиенти, които имат нужда от бърз и ефективен достъп до нашите експерти. Нашата цел е да осигурим цялостно и удобно обслужване, което отговаря на съвременните бизнес изисквания и предоставя висококачествени, надеждни и персонализирани данъчни и счетоводни услуги.

Пълният списък от услуги по данъчно право, можете да видите тук:

 1. Задълбочени правни консултации за изискуеми и дължими данъчни задължения.
 2. Помощ при възстановяване и прихващане на данъчни задължения за оптимизиране на финансовата Ви ситуация.
 3. Съдействие при данъчни проверки и ревизии, осъществявани от НАП, защитавайки вашите права и интереси.
 4. Процедури за обжалване на ревизионни актове и защита на законните Ви интереси.
 5. Консултации относно правото на приспадане на ДДС и максимизиране на данъчния кредит.
 6. Стратегии за избягване на двойно данъчно облагане, осигуряващи ефективно данъчно обременяване.
 7. Процесуално представителство по данъчни дела пред съдебни и административни органи.
 8. Съдействие при налагане на обезпечителни мерки от органа по приходите.
 9. Подкрепа при принудително изпълнение за събиране на данъчни и осигурителни задължения.
 10. Обжалване на постановления за глоби по административен ред.
 11. Консултации за данъчни аспекти при наследство и придобиване на имущество.
 12. Изготвяне на искания за възстановяване на недължимо внесени данъци.
 13. Приспадане и възстановяване на лихви по данъчни задължения.
 14. Издаване на удостоверения за наличие или липса на публични задължения.
 15. Съдействие за получаване на удостоверения за платени данъци в България.
 16. Обновена информация за всички промени в данъчното законодателство.
 17. Консултации за данъчно оптимизиране при сделки между местни и чуждестранни субекти.
 18. Подаване на всички видове данъчни декларации.
 19. Онлайн консултации при внезапни проверки от НАП.
 20. Пълноценни данъчноправни консултации по всякакви въпроси, свързани с данъчното законодателство.

Избирайки Елан Консултинг, вие се доверявате на екип от висококвалифицирани професионалисти, които са ангажирани с предоставянето на компетентни и изчерпателни решения за вашите данъчни и счетоводни нужди.

Цена за данъчна консултация

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Данъчните консултации са ключова услуга, предлагана от Елан Консултинг. Те обхващат широк спектър теми – от общи данъчни съвети до сложни данъчни стратегии. Цената на данъчните консултации варира в зависимост от сложността на данъчните въпроси, необходимостта от специализирано знание и времето за изпълнение на услугата. В Елан Консултинг разбираме, че всеки клиент е уникален. Цените се определят индивидуално, като се вземат предвид специфичните нужди и изисквания на клиента. Всяка консултация започва с първоначална оценка на ситуацията, която може да бъде предложена на фиксирана цена или безплатно в зависимост от случая.

от 50лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Счетоводител или адвокат по данъчно право - към кого да се обърна за консултация?

Предизвикателствата на данъчното право в България могат да бъдат сложни и изискват специфични знания и опит. Когато стои пред въпроса дали да наемете адвокат или счетоводител по данъчно право, много компании се сблъскват с дилема. Адвокатите обикновено предоставят юридически съвети, докато счетоводителите са специалисти в счетоводните аспекти на данъчното право.

Изборът между адвокат и счетоводител може да зависи от конкретните ви нужди. В случай на сложни юридически въпроси и спорове с данъчните органи, адвокатът може да бъде необходим. Съчетаването на правните и счетоводните знания обаче може да бъде ключово за разрешаване на множество данъчни проблеми.

Защо да Изберете Счетоводителите от Елан Консултинг?

Счетоводителите от Елан Консултинг предоставят цялостни счетоводни и данъчни решения за бизнеса ви. Те са екип от професионалисти, специализирани в българското данъчно право и счетоводството, които се грижат за всички аспекти на данъчната обработка на вашия бизнес.

Счетоводителите от Елан Консултинг имат дългогодишен опит и широк спектър от услуги, които включват подготовка на данъчни декларации, съдействие при данъчни проверки, оптимизация на данъчното облагане и предоставяне на съвети за избягване на данъчни рискове.

Особености на Данъчното Облагане в България Според Новите Изменения:

Според последните изменения в данъчното право на България, има няколко ключови аспекта, които трябва да бъдат внимателно обмислени:

 1. Изменения в ДДС: Новите правила за ДДС (според последните изменения на Закона за ДДС) могат да засегнат бизнесите, особено тези, които имат търговия с други страни от Европейския съюз. Счетоводителите от Елан Консултинг могат да Ви помогнат да разберете и изпълните новите изисквания по ЗДДС.
 2. Данък върху Дивидентите: Промените в данъка върху дивидентите могат да засегнат фирми и техните собственици. Счетоводителите могат да ви помогнат с оптимизация на структурата на дивидентите и да ви предоставят съвети за намаляване на данъчните задължения.
 3. Електронно Подаване на Декларации: Българските данъчни органи насърчават електронното подаване на данъчни декларации. Счетоводителите могат да ви упътят как да се справите с този процес и да го направите по-ефективен.

Данъчни трикове и счетоводна оптимизация на разходите - какво представляват?

Счетоводителите от Елан Консултинг са експерти в разпознаването на данъчни възможности за оптимизация. Те могат да ви предложат най-добрите практики и стратегии за оптимизация на данъчната облагаемост, като използват всички легални средства за намаляване на данъчните задължения.

В заключение, счетоводителите от Елан Консултинг представляват надежден партньор за вашата компания в България. Те могат да ви помогнат с всички аспекти на данъчното облагане, предоставяйки ви професионални съвети и оптимални решения, които ще подпомогнат финансовата стабилност и успеха на вашия бизнес. С тяхната помощ, вашата компания може да се наслади на по-ефективно и законопослушно управление на данъчните ви ангажименти в България.

Добрият счетоводител е най-лесният начин да избегнете необходимостта да наемете адвокат след ревизия от НАП

Добрият счетоводител по данъчно право е най-лесният начин да избегнете необходимостта да наемате адвокат след ревизия от Националната агенция по приходите (НАП). Ревизиите от НАП са сериозни и строго контролирани проверки, по време на които данъчните органи анализират внимателно счетоводните записи и отчети на фирмата ви. Последиците от нарушения или грешки в данъчните декларации могат да бъдат сериозни и да водят до значителни финансови глоби и други санкции.

Един от ключовите аспекти, по които счетоводителите помагат, е подготовката и попълването на всички данъчни декларации и отчети в съответствие с българските закони и регулации. Добрият счетоводител не само естествено се справя с този процес, но и внимателно следи всички нови законодателни промени и регулации, свързани с данъчното облагане. Те се грижат за това, фирмата ви е винаги в съответствие с последните разпоредби, като така вие се предпазвате от ненужния стрес и главоболия, свързани с ревизии и правни битки.

Друг важен аспект от ролята на счетоводителите е тяхната способност да избегнат потенциални грешки или недоразумения, които могат да възникнат при подготовката на данъчните отчети. Те не само следят за правилното попълване на документите, но и се грижат да се избегнат различни данъчни грешки и несъответствия, които могат да създадат проблеми по време на ревизията.

Добрият счетоводител не само помага с подготовката на данъчните отчети, но и ви предоставя съвети и насоки за оптимизация на данъчните ви ангажименти. Те имат знание за различни данъчни облагаемости и начини за намаляване на данъчните задължения, които могат да бъдат използвани в полза на фирмата ви. Този вид експертиза може да намали вашите данъчни задължения законно и в съответствие със законите, предпазвайки ви от ненужни разходи и загуби на ресурси.

Когато имате добър счетоводител, който внимателно следи данъчните ви ангажименти, вие също така имате истински съюзник и съветник в случай на евентуални проблеми с НАП. Добрият счетоводител е допълнителна защита за вашата компания, готов да защити интересите ви и да се бори за правата ви, ако се наложи.

В заключение, добрият счетоводител не е просто счетоводител, той е вашият ключов съюзник в управлението на данъчните ангажименти на вашата компания. Тяхната професионална експертиза, надеждност и внимание към детайлите могат да ви помогнат не само да избегнете ненужния стрес от ревизии, но и да оптимизирате данъчните ви задължения и да съхраните финансовата стабилност на вашия бизнес в България.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Как мога да се предпазя от данъчна ревизия?

Предпазването от данъчна ревизия е ключово за всяка компания и индивидуален предприемач. Независимо от размера и типа на бизнеса ви, съблюдаването на данъчните правила и регламенти е от решаващо значение.

Счетоводителите от Елан Консултинг могат да ви помогнат да се предпазите от данъчна ревизия по следните начини:

 1. Спазване на Законите и Регулациите: Един от основните начини, по които счетоводителите от Елан Консултинг ви помагат, е чрез насочване и поддържане на съответствие с всички текущи данъчни закони и регулации. Те се грижат за това вашата компания да изпълнява всички изисквания, което намалява вероятността от данъчна ревизия.
 2. Правилна Подготовка на Данъчните Декларации: Счетоводителите от Елан Консултинг се грижат за точната и своевременна подготовка на вашите данъчни декларации. Те внимателно анализират всеки аспект на вашия бизнес, за да гарантират, че всички данъчни отчети са правилно попълнени и предадени в срок.
 3. Професионални Съвети и Подкрепа: Счетоводителите от Елан Консултинг предоставят професионални съвети и насоки относно оптимизацията на данъчните ви задължения. Те разглеждат вашите финансови транзакции и ви съветват как да избегнете неправомерни ситуации, които могат да насочат вниманието на данъчните органи.
 4. Точно Счетоводство и Документация: Елан Консултинг се грижи за внимателното водене на вашето счетоводство. Те следят всички финансови транзакции и поддържат подробна документация, която не само улеснява вашето бизнес управление, но и помага при евентуална данъчна ревизия.
 5. Подготовка за Ревизия: Преди евентуална данъчна ревизия, счетоводителите от Елан Консултинг внимателно подготвят всички необходими данни и документи. Те се грижат да иматте всички изисквани документи, които ще ви позволят да отговорите на всички въпроси от страна на данъчните инспектори.
 6. Обучение и Съвети за Персонала: Счетоводителите от Елан Консултинг могат да предоставят обучение и съвети на служителите ви, които се занимават с финансите на фирмата. Това включва съвети за правилната обработка на финансовите данни и документи, които също помагат за предпазване от данъчни проблеми.
 7. Актуализация с Последните Законодателни Промени: Счетоводителите от Елан Консултинг постоянно следят последните законодателни промени в областта на данъчното право. Това включва и нови закони, които биха могли да засегнат вашата компания. Те ви уведомяват за всяка промяна и как тя може да повлияе върху вашия бизнес, което ви позволява да вземете необходимите мерки за съответствие.

Счетоводителите от Елан Консултинг не само предоставят професионални счетоводни услуги, но и се грижат да ви предпазят от данъчна ревизия, като създават солидна финансова основа и ви насочват към най-добрите практики.

Често задавани въпроси

Как да разбера дали ми е необходим адвокат по данъчно право или счетоводител за моята фирма?

Изборът между адвокат по данъчно право и счетоводител е важно решение за всеки бизнес. Добрият счетоводител е ваш ключов партньор за поддържане на финансовата стабилност на фирмата, гарантиране на съответствие с данъчните закони и избягване на глоби от НАП. С правилното счетоводно управление, вероятността да се нуждаете от адвокат по данъчно право намалява значително. Въпреки това, при сложни данъчни въпроси или спорове с НАП, консултация с адвокат по данъчно право може да бъде жизненоважна за защита на интересите на вашата фирма.

Как да избегнем глоби от Националната агенция за приходите (НАП)?

За да избегнете глоби от НАП, е важно да спазвате всички данъчни закони и регулации, да подавате данъчните си декларации навреме и да плащате всички дължими данъци. Също така, е препоръчително да имате добър счетоводител или адвокат по данъчно право, който може да ви консултира и да ви помогне да разберете вашите данъчни задължения.

Как да се предпазим от проверка на НАП?

Няма гарантиран начин да се избегне проверка от НАП, тъй като те са част от рутинните процедури за контрол на данъчната дисциплина. Въпреки това, пълното съответствие с данъчните закони и регулации, както и точното и навременно представяне на всички необходими документи и информация към данъчните органи, може да намали вероятността от провеждане на проверка. Също така, работата с опитен счетоводител или адвокат по данъчно право може да помогне да се осигури, че вашият бизнес е в съответствие с всички необходими законови изисквания.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.