"Защо да се доверим на Елан Консултинг за услуги по ТРЗ и личен състав, сключване на трудов договор, в т.ч. и с чужденец и издаване на ЕГН/ЛНЧ на чужденец?"

Изборът на правилния партньор за счетоводни и консултационни услуги е ключов за успеха и правилното функциониране на всяка фирма. Счетоводна къща "Елан Консултинг" предлага специализирани услуги в областта на Трудови отношения и Работна заплата (ТРЗ) и управление на личен състав, включително сключване на трудови договори с чужденци и издаване на Единни граждански номера (ЕГН) или Лични номера на чужденци (ЛНЧ). Нека разгледаме защо "Елан Консултинг" е най-добрият избор в тези области.

 1. Професионален опит и знания: "Елан Консултинг" разполага с богат опит и специализирани знания в сферата на ТРЗ и управлението на личен състав. Нашият екип от квалифицирани специалисти владее всички аспекти на трудовото законодателство и е винаги информиран за последните промени и актуализации.
 2. Индивидуален подход към клиента: Всяка фирма има уникални нужди и изисквания. Ние в "Елан Консултинг" предлагаме персонализирани решения, които отговарят точно на специфичните изисквания и цели на всеки наш клиент.
 3. Специализация в работата с чужденци: Ние разбираме сложността на процесите свързани с наемането на чужденци, включително сключването на трудови договори и издаването на ЕГН/ЛНЧ. Нашите експерти са запознати с всички необходими процедури и законови изисквания, което гарантира спокойствие и сигурност за нашите клиенти.
 4. Спазване на законовите разпоредби: В "Елан Консултинг" придаваме голямо значение на стриктното спазване на всички законови изисквания. Това гарантира, че нашите клиенти са в пълно съответствие с българското трудово и миграционно законодателство.
 5. Време и ресурси: Сътрудничеството с нас позволява на фирмите да оптимизират своите време и ресурси. Предоставяйки комплексно обслужване и консултации, ние помагаме на клиентите си да се фокусират върху основната си дейност, докато ние се грижим за всички аспекти на ТРЗ и управлението на личен състав.
 6. Доверие и репутация: "Елан Консултинг" е изградила солидна репутация като надежден и професионален партньор. Нашата ангажираност към качеството и прозрачността в работата ни е основна причина многобройни компании да ни се доверяват.

Избирайки "Елан Консултинг" за ваш партньор в сферата на ТРЗ и управление на личен състав, вие се доверявате на експерти, които са ангажирани да предоставят висококачествени услуги, съобразени с най-новите тенденции и законови изисквания. Ние сме тук, за да улесним управлението на вашите човешки ресурси и да ви помогнем да постигнете бизнес целите си ефективно и ефикасно.

Цена за сключване на трудов договор, в т.ч. и с чужденец и издаване на ЕГН/ЛНЧ на чужденец.

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Нашата ценова политика по отношение на изготвянето и сключването на трудови договори, в т.ч. и с чужденци, е много гъвкава. Можем да съдействаме на всеки работодател с издаване на ЛНЧ / ЕГН на чужденец за сключване на трудов договор също! Цените ни зависят от типа процедура - дали е "Единно разрешение за пребиваване и работа", дали е "Виза за краткосрочна заетост", дали е "Виза за сезонна работа" или например се касае за наемане на чужденец на работа с български произход.

от 50лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какво означава съкращението "ТРЗ"?

Счетоводна къща "Елан Консултинг" предлага на своите клиенти компетентни услуги в областта на Трудови отношения и Работна заплата (ТРЗ). Това е важна част от счетоводната дейност, тъй като включва управлението на трудови договори, изчисляването на заплати и данъци, както и обработката на други съответни документи. Нашата цел е да предоставим пълна и точна информация за историята и значението на ТРЗ, както и за функцията на отдела "Личен състав".

ТРЗ, съкращение от "Труд и Работна Заплата", е термин, който обхваща всички процеси и дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в една организация. В миналото, преди развитието на съвременните технологии и софтуерни решения, управлението на ТРЗ е било свързано с големи административни отдели във всяка организация.

Отделите "Личен състав" са били отговорни за подготовката на трудови договори, документи за промяна на трудовите отношения, издаване на заповеди за отпуски и други сходни задачи. Те са били ключови за поддържането на реда и правилното водене на трудовите отношения във фирмите.

Друг важен компонент в управлението на ТРЗ е отделът, отговарящ за изчисляването на отработеното време, заплатите, осигурителните вноски и данъците. Този отдел е играл и продължава да играе ключова роля в коректното и точното изчисляване на трудовите възнаграждения и свързаните с тях задължения към държавата.

С развитието на технологиите и въвеждането на автоматизирани счетоводни системи, функциите на ТРЗ са претърпели значителна трансформация. Автоматизацията и дигитализацията са улеснили значително процесите на управление на личен състав и изчисляване на заплати, като по този начин са намалили необходимостта от големи административни отдели.

Мога ли да наема чужденци във фирмата ми, които не са граждани на ЕС и какви са различните хипотези?

Да, можете да наемате чужденци, които не са граждани на Европейския съюз (ЕС), във вашата фирма в България. За това обаче се прилагат различни правила и процедури в зависимост от тяхната националност, статут и целта, за която желаят да работят в България. Някои от различните хипотези са:

 1. Граждани на държави от ЕС или Швейцария: Гражданите на държави-членки на ЕС или Швейцария имат свободно движение на работна сила и могат да работят в България без да им е нужно разрешение за работа.
 2. Чужденци с разрешение за работа: Граждани на държави извън ЕС и Швейцария трябва да получат разрешение за работа преди да започнат да работят в България. Това разрешение обикновено се издава от Агенция по Заетостта и е свързано със специфични условия и период на работа.
 3. Сезонни работници: За временните и сезонни работници от държави извън ЕС може да се издава разрешение за работа в България в рамките на определени сектори и периоди.
 4. Висококвалифицирани специалисти: За чужденци, които притежават специални квалификации или знания, може да се издава разрешение за работа за конкретна специализирана заетост.
 5. Инвеститори и предприемачи: Чужденци, които планират да инвестират или основават собствено предприятие в България, могат да получат разрешение за работа на основание на техния предприемачески статут.
 6. Студенти: Чужденци, които са студенти в България, могат да работят на определено количество часове без разрешение за работа, но има ограничения за работното време.

Въпросите, свързани с наемането на чужденци, са сложни и могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства. Затова е препоръчително да потърсите професионална правна помощ или консултация от специалисти от ЕЛАН КОНСУЛТИНГ ЕООД, за да се запознаете с всички изисквания и процедури, които трябва да се спазват при наемането на чужденци във вашата фирма в България.

Издаване на ЕГН / ЛНЧ на чужд гражданин (чужденец) и издаване на разрешение за работа

Счетоводна къща "Елан Консултинг" предоставя всестранна подкрепа и консултации по въпросите, свързани с наемането на работа на чужденци в България. В тази връзка, един от ключовите аспекти, които нашите клиенти трябва да вземат предвид, е процесът на издаване на Единен граждански номер (ЕГН) или Личен номер на чужденец (ЛНЧ), както и регистрацията на адрес за получаване на разрешение за работа. Този процес включва няколко стъпки и зависи от правния статус на чужденеца в страната. Ние в "Елан Консултинг" сме готови да предоставим нашата експертиза, за да улесним тези процедури за нашите клиенти.

Издаване на ЛНЧ / Служебен номер от регистъра на НАП на чужденец

 1. Издаване от дирекция "Миграция" към МВР: ЛНЧ на чужденец се издава от дирекция "Миграция" към МВР и подчинените и органи за миграционен контрол. Във всеки областен град в България има Сектор "Миграция" към ОДМВР, който е отговорен за тази дейност.
 2. Специални случаи - временна закрила за украински граждани: В някои случаи, като временната закрила за украински граждани, процедурите могат да се извършват и от Държавна агенция за бежанците, както и от нейните подразделения.
 3. Получаване на законен статут на пребиваване: Важно е да се отбележи, че ЛНЧ се издава след получаването на законен статут на пребиваване в България - било то разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване, международна закрила, статут на бежанец или временна закрила.
 4. Подаване на молба за международна закрила: Чужденци, които са подали молба за международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, могат също да получат ЛНЧ. В този случай, ЛНЧ се издава с момента на подаване на молбата.
 5. Издаване на ЛНЧ от НАП ( т. нар. служебен номер от регистъра на НАП): В случай, че чужденецът все още няма ЛНЧ и не е започнал миграционна процедура, но иска да му бъде оформен трудов договор, ЛНЧ може да се издаде от Националната агенция за приходите (НАП) като служебен номер от регистъра на НАП. За целта се посещава гише на НАП, като чужденецът следва да представи задграничен паспорт.
Важно!! Устройването на работа на чужденец в България без съответното разрешение от Агенция по заетостта е забранено съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и глобите могат да достигнат 20 000 лева ( малко над 10 000 евро)! Затова е от съществено значение трудовият договор да бъде изготвен правилно и от компетентен юрист. Ние в "Елан Консултинг" разполагаме с необходимата експертиза и опит, за да подсигурим спазването на всички законови изисквания и да осигурим правилното устройване на чужденци на работа в България.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" винаги е насочена към предоставянето на точна и актуална информация на своите клиенти по отношение на трудовите и миграционните процедури в България. Важен аспект от нашата консултационна дейност е процесът на издаване на Единен граждански номер (ЕГН) на чужденци, което е важна стъпка при уреждане на трудови отношения с лица, не притежаващи българско гражданство.

Издаване на ЕГН на чужденец - възможно ли е изобщо?

Получаването на ЕГН за чужденец е процес, който се осъществява чрез Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване (ЕСГРАОН). Това се случва след като чужденецът подаде заявление в ГРАО за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес. Важно е да се отбележи, че ЕГН се издава само на чужденци, които имат разрешено постоянно пребиваване в България, което означава, че временно пребиваващите или тези, които са в процес на регулиране на своето пребиваване ( тоест подали са заявление за международна или хуманитарна закрила или продължително пребиваване), не отговарят на критериите за получаване на ЕГН. Също така чужденецът следва да е получил статут окончателно - т.е. ако още се намира в процедура, то ЕГН няма как да бъде издадено. ЕГН може да се издаде и на чужденци, които са получили бежански статут, тъй като той дава почти същите права, каквито имат българските граждани.

Процесът на издаване на Личен номер на чужденец (ЛНЧ) също е важна стъпка в контекста на трудовите отношения и миграцията. ЛНЧ се издава от дирекция "Миграция" към МВР и е необходим за чужденците, които се намират в процес на уреждане на своя правен статус в страната, включително тези, които са подали молба за международна закрила.

В "Елан Консултинг" разбираме сложността на тези процедури и сме готови да помогнем на нашите клиенти с правилното изпълнение на всички изисквания и стъпки, за да гарантираме спазването на българското законодателство и да улесним успешното включване на чужденци в българския трудов пазар.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Защо да е лоша идея сам да водя ТРЗ и личния състав на фирмата си?

Воденето на Труд и Работна Заплата (ТРЗ) на фирмата от един човек, който едновременно с това е нейн управител и се грижи за всички останали аспекти на бизнеса, може да бъде изключително сложна задача и да се окаже лоша идея поради следните причини:

 1. Сложност на данъчното и трудовото законодателство: Законодателството, свързано с ТРЗ, е сложно и постоянно се променя. Воденето на тези сметки изисква дълбоки познания и опит в областта на данъчното и трудовото законодателство. Грешки в този процес могат да доведат до финансови глоби и други неблагоприятни последствия.
 2. Време и ресурси: Обработката на заплатите и останалите административни задължения отнемат значително време и усилия. Поемането в свои ръце на отговорността за водене на ТРЗ може да отвлече вниманието ви от други критични аспекти на бизнеса.
 3. Грешки и несъответствия: Неправилно обработени заплати или невъзможността да се съобразите със законовите изисквания могат да доведат до недоволни служители, да ви навлече проблеми с институциите и дори излишни съдебни дела
 4. Сигурност на данните: Обработването на чувствителни лични данни, свързани със заплатите на служителите, изисква сигурност и съответните мерки за защита на данните. Пренебрежението на това може да доведе до нарушение на правата на личните данни.
 5. Обновяване на знанията: В законодателството се правят често промени, които изискват да бъдете в крак с последните актуализации. В противен случай, може да пропуснете важни промени и да допуснете грешки.
 6. Професионални консултации: Счетоводни и данъчни професионалисти са специализирани в областта и могат да предоставят ценни консултации, които да оптимизират финансовите процеси на вашата фирма, така че Вие цялостно да се фокусирате само върху основната Ви дейност.в

В резултат, най-добрата практика е да се ползват услугите на професионална счетоводна къща или квалифициран счетоводител, които имат опит и знания за успешно управление на ТРЗ. Това ще ви позволи да се съсредоточите върху основната дейност на фирмата си, докато специалистите се грижат за точното и законово съответствие на ТРЗ.

Какви дейности по ТРЗ и личен състав се извършват в една счетоводна къща?

В една счетоводна къща се извършват различни дейности, свързани с Труд и Работна Заплата (ТРЗ), които обхващат обработката и управлението на трудовите отношения и заплатите на служителите във фирмите, които използват техните услуги. Някои от основните дейности по ТРЗ, които счетоводната къща може да предоставя, включват:

 1. Обработка на заплати: Счетоводната къща може да се грижи за обработката на заплатите на служителите на фирмата. Това включва изчисляване на заплатите, данъците и социалните осигуровки в съответствие със законодателството.
 2. Съставяне на фишове и ведомости за заплати: Счетоводителите съставят фишове и ведомости за заплати за всеки служител, които показват подробно как са изчислени заплатите и какви данъци и вноски са удържани.
 3. Осигурителни вноски и декларации: Счетоводителите внасят съответните дължими осигурителни вноски за всеки служител по съответния вид. Размерът и разпределението на осигурителните вноски за всеки един от фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) е определен с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Размерът на осигурителните вноски за фондовете на ДОО се определя като процент от осигурителния доход на осигурените лица.
 4. Обработка на отпуски и болнични: Счетоводителите следят за и отчитат отпуските, болничните и другите отсъствия на служителите и ги отразяват в техните трудови досиета.
 5. Докладване на статистически данни: Счетоводната къща може да представя статистически данни за трудовата дейност на фирмата към Националния статистически институт (НСИ).
 6. Консултации по ТРЗ: Счетоводната къща може да предостави консултации на клиентите си относно трудовото законодателство, данъчните и социалните аспекти на трудовите отношения.
 7. Архивиране на ТРЗ документация: Счетоводната къща поддържа архив с всички документи, свързани с ТРЗ, за да отговаря на законовите изисквания за съхранение на документацията.

Това са само някои от основните дейности по ТРЗ, които счетоводната къща може да предоставя на своите клиенти, но обхватът на услугите може да варира в зависимост от специфичните нужди на фирмите и договореностите с клиентите.

Често задавани въпроси

Какво е ТРЗ и защо е важно да се води счетоводство за него?

Трудът и работната заплата (ТРЗ) е с специален термин, обобщаващ всички дейности, свързани със съхранението на информация за работниците, трудовите им правоотношения и регламентираните от законодателството процедури за начисляване и изплащане на заплати и осигуровки. Всички предприятия, независимо от размера и сектора, трябва да водят ТРЗ.

Как да се справя с данъчните и осигурителни ангажименти, свързани с ТРЗ?

За управлението на данъчните и осигурителни ангажименти, свързани с ТРЗ, е от съществено значение да се води точно счетоводство и да се изготвят правилни отчети. Това включва проследяване на данъчните облекчения и осигурителните вноски, които се дължат от работодателя. Елан Консултинг предоставя професионални счетоводни услуги, които включват и управление на данъчните и осигурителни ангажименти, свързани с ТРЗ, осигурявайки така сигурност и съответствие със законовите изисквания.

Каква е ролята на счетоводната къща Елан Консултинг в управлението на ТРЗ и Личен състав?

Счетоводната къща Елан Консултинг има важна роля в управлението на ТРЗ и Личен състав за малки и големи фирми. Ние предоставяме специализирани счетоводни услуги, които включват водене на Трудовия регистър, следене на данъчните и осигурителни ангажименти и изготвяне на необходимите документи. Нашите опитни счетоводители гарантират, че вашата фирма се съобразява със законовите изисквания и поддържа актуална информация за работниците си, предоставяйки ви спокойствие и съсредоточеност върху вашия бизнес.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.