Защо да се доверим на "Елан Консултинг" за регистрация на фирма?

Доверявайки се на "Елан Консултинг" за регистрацията на вашата фирма, вие се възползвате от обширен опит и специализирани знания в сферата на корпоративните регистрации и счетоводството. "Елан Консултинг" предлага пълен комплект от услуги, обхващащи всички аспекти на регистрационния процес, като осигурява подкрепа на всеки етап – от първоначалната консултация до завършването на регистрацията и по-нататъшното счетоводно обслужване.

 1. Обхват на услугите: "Елан Консултинг" предлага цялостен пакет от услуги, като гарантира, че всички аспекти на регистрацията и управлението на вашата фирма ще бъдат обхванати. Това включва подготовка и подаване на всички необходими документи, предоставяне на консултации относно най-подходящата правна форма за вашата фирма, съвети за оптималното структуриране на капитала и управлението. "Елан Консултинг" се фокусира върху индивидуалния подход към всеки клиент, като предлага решения, които отговарят на специфичните нужди и очаквания на всяка фирма.
 2. Регистрация на фирма:Процесът на регистрация на фирма с "Елан Консултинг" е улеснен и оптимизиран, като се отчитат всички регулаторни промени и изисквания. Експертите на "Елан Консултинг" са наясно с всички нюанси на българското корпоративно законодателство, което гарантира, че вашият процес на регистрация ще протече гладко и без закъснения. Те също така предоставят подробни консултации относно избора на правилната юридическа форма за вашата дейност, като вземат предвид вашите бизнес цели и планове за растеж.
 3. Специализирани счетоводни услуги:След регистрацията на вашата фирма, "Елан Консултинг" предлага специализирани счетоводни услуги, които са ключови за ефективното управление на вашите финанси. Само част от нашите услуги включват подготовка на финансови отчети, данъчно планиране, управление на парични потоци и съвети за оптимизация на данъчните задължения. Тези услуги са изключително важни за поддържането на финансовата стабилност и регулаторното съответствие на вашата фирма.
 4. Лицензи и разрешителни:"Елан Консултинг" предоставя съществена помощ при получаването на необходимите лицензи и разрешителни за вашия бизнес. Това може да включва подготовка и подаване на документи за ресторанти, кафета, автомивки, салони за красота, туристически агенции, транспортни фирми и всякакви други видове дейности. Тази услуга е особено ценна, тъй като улеснява навигацията през сложните регулаторни рамки и ускорява процеса на получаване на разрешенията, необходими за започване на вашата дейност.
 5. ДДС регистрация на нова фирма:Важността на правилната ДДС регистрация не може да бъде подценена. Експертите от "Елан Консултинг" помагат на новосъздадените фирми да разберат дали и кога им е необходимо да се регистрират по ДДС, като вземат предвид спецификата на техния бизнес и потенциалния им оборот. Регистрацията по ДДС не винаги е задължителна, но може да бъде изгодна в зависимост от обема на бизнеса и видовете дейности, които се извършват. С този подход, ние от "Елан Консултинг" помагаме да се избегне ненужното увеличение на счетоводните такси, които могат да възникнат при регистрация по ДДС, осигурявайки персонализирани решения, които отговарят на уникалните нужди на всяка фирма.

Изборът на "Елан Консултинг" за партньор в процеса на регистрация на вашата фирма означава разчитане на надежден и компетентен съюзник, който може да ви предложи необходимата подкрепа и насоки за успешното стартиране и управление на вашия бизнес.

Цена за регистрация на нова фирма 2024

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Цената за регистрация на нова фирма в България включва разнообразие от такси и хонорари, които варират в зависимост от типа на дружеството, както и от конкретните услуги, които се изискват. Основните компоненти на тази цена е хонорарът за услугата, държавните такси към Агенцията по вписвания, банкови такси за откриване на набирателна сметка и нотариални такси за заверка на документите. При нас цената за регистрация на фирма не включва държавните такси (55лв за ЕООД/ООД), нотариалната такса за заверка на спесимен и таксата за откриване на набирателна сметка в банката. Предлагаме безплатно откриване на фирми за клиенти, които подпишат договор за счетоводно обслужване за период от минимум 2 години.

от 0лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Всичко важно за регистрацията на нова фирма през 2024г.

Регистрацията на нова фирма в България през 2024 година е важен процес, който изисква внимателно планиране и разбиране на законовите изисквания. Първата стъпка в този процес включва избора на подходяща юридическа форма за бизнеса. Възможностите варират между Едноличен Търговец (ЕТ), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), Дружество с ограничена отговорност (ООД), Дружество с променлив капитал (ДПК) и други. Изборът зависи от редица фактори като размер на бизнеса, степента на желана отговорност и начин на управление.

Важен аспект при регистрацията на фирма е попълването и подаването на необходимите документи в Търговския регистър. За различните форми на дружества се изискват различни документи, като например за ЕООД и ООД са нужни учредителен акт, протокол за учредяване, вносна бележка от търговска банка за внесен учредителен капитал и други. От особено значение е точното и правилно попълване на всички документи, тъй като всяка грешка може да доведе до забавяне на регистрационния процес.

Освен това, новосъздадените фирми трябва да вземат предвид регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС). Тази регистрация е задължителна за дружества, чийто облагаем оборот надвишава 100 000 лева за 12-месечен период. Регистрацията по ДДС включва подаването на специално заявление и съответните документи в Националната Агенция за приходите (НАП).

След успешната регистрация на фирмата, следващият важен етап е изборът на счетоводна кантора или счетоводител. Качественото счетоводство е от съществено значение за управлението на финансите и спазването на данъчните и счетоводни нормативи. Новите фирми трябва да бъдат особено внимателни при избора на счетоводни услуги, тъй като грешки в счетоводството могат да имат сериозни финансови и правни последствия.

Важен момент за всяка нова фирма е и управлението на персонала, включително подаването на съответните декларации за осигуровки и данъци. Спазването на сроковете за подаване на декларации и плащане на осигуровки е от ключово значение за избягване на глоби и лихви.

Всеки бизнес, особено новосъздаден, трябва да бъде внимателен по отношение на своите финансови и правни ангажименти. Успешното стартиране и управление на фирма изисква добра подготовка, разбиране на законодателството и вземане на информирани решения. В този контекст, консултация с експерти от счетоводни и юридически кантори като Елан Консултинг може да предостави ценни насоки и подкрепа в процеса на регистрация и управление на нова фирма.

Какви са основните разлики между ООД и ЕООД? Кое да избера?

Разбирането на разликите между Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и Дружество с ограничена отговорност (ООД) е важно за всеки предприемач, който планира да стартира бизнес в България. Изборът на бизнес структура зависи от множество фактори, включително броя на съдружниците, управленския модел, и желаната степен на контрол и отговорност.

Основната разлика между ЕООД и ООД се крие в броя на собствениците и начина на управление. При ЕООД съществува само един собственик, който често съвпада с ролята на управител, осигурявайки пълен контрол върху вземането на решения и операциите на компанията. Това може да бъде предимство за предприемачи, които предпочитат да имат едноличен контрол и да избегнат потенциални конфликти с други съдружници.

От друга страна, ООД позволява на двама или повече индивиди да споделят собствеността и управлението на бизнеса. Този подход може да бъде полезен за предприятия, които се нуждаят от повече ресурси, разнообразие в уменията и знанията, или които искат да разпределят бизнес риска между няколко лица. Въпреки че това носи определени предизвикателства, свързани с управлението и вземането на решения, присъствието на повече от един съдружник може да спомогне за по-бързия растеж и развитие на компанията.

При вземането на важни решения за компанията, като например разпределението на печалбата, приемането на годишния отчет или промени в управлението, ЕООД предоставя по-гъвкав и бърз процес, тъй като всички решения се вземат от един собственик. В контраст, в ООД е необходимо съгласие между всички съдружници, което може да включва гласуване и постигане на консенсус.

Разпределението на печалбата също се различава между двата вида дружества. В ЕООД, цялата печалба остава за собственика, докато в ООД тя се разпределя между съдружниците в съответствие с техния дял от капитала. Това означава, че в ЕООД собственикът има по-голяма финансова отговорност, но също така и по-голямо потенциално възнаграждение

За предприемачи, които предпочитат да запазят пълен контрол над своя бизнес, ЕООД предлага идеалната структура. Но за тези, които търсят сътрудничество, разширение на капиталовите възможности и споделяне на управленски и бизнес рискове, ООД може да бъде по-подходящ избор. Изборът между ЕООД и ООД зависи изцяло от специфичните нужди, цели и предпочитания на съответния предприемач.

Като цяло, важно е да се отчете, че въпреки тези различия, и двете форми - ЕООД и ООД, предлагат ограничена отговорност, като по този начин защитават личните активи на собствениците от бизнес дългове и задължения - тоест съдружниците са отговорни до размера на капиталовата си вноска в дружеството, или по-просто казано, ако дружеството е с капитал 100 лева, отговорността на съдружниците стига до размер от 100 лева (според дяловете им в дружеството). Този аспект прави и двете форми атрактивен избор за много предприемачи.

Заслужава ли си регистрация на фирма - ДПК (Дружество с променлив капитал) през 2024г ?

Регистрацията на Дружество с променлив капитал (ДПК) през 2024 година в България представлява нова и атрактивна възможност за стартиращи бизнеси, особено в сферата на иновациите и високите технологии. Тази юридическа форма е въведена с измененията на Търговския закон и предлага уникална гъвкавост в управлението на капитала на фирмата, което я прави привлекателна за бързоразвиващи се стартъпи.

Основните предимства на ДПК включват отсъствието на изискване за минимален размер на капитала, както и по-голямата свобода при управлението на дружествените дялове. Така, например, възможността за променлив капитал означава, че капиталът на дружеството може да се адаптира спрямо текущите нужди и финансови възможности на фирмата.

Едно от основните условия за учредяване на ДПК е, че фирмата трябва да има средносписъчен брой на персонала под 50 души и годишен оборот и/или стойност на активите до 4 000 000 лв. Това прави ДПК подходящо за малки и средни предприятия, които искат да се възползват от гъвкавостта на тази юридическа форма.

Разликите между ДПК и другите форми на търговски дружества, като ООД и АД, се изразяват в управлението на капитала и дружествените дялове. В ДПК не се изисква откриване на набирателна сметка за капитала, а съдружниците не се вписват в търговския регистър. Това опростява процеса на регистрация и управление на дружеството.

Освен това, ДПК предлага възможности за издаване на дружествени дялове с различни класове и привилегии. Това включва правото на повече гласове, гарантирани или допълнителни дивиденти, както и други особени права. Така съдружниците могат да имат по-голяма гъвкавост при участието си в управлението на дружеството.

Прехвърлянето на дружествени дялове също е по-опростено, като дружественият договор може да определя различни условия и ограничения. Това дава възможност за контролирано прехвърляне на дялове и по-голяма стабилност на дружеството.

С оглед на всички тези предимства, регистрацията на фирма като ДПК през 2024 година може да бъде много изгодна за определени бизнеси. Особено подходяща е за малки и средни предприятия, които търсят гъвкави решения за управление на капитала и са фокусирани върху иновации и развитие.

Какви са необходимите документи за регистрация на фирма?

Регистрацията на фирма е ключова стъпка за стартирането на всяко бизнес начинание. В зависимост от избраната юридическа форма, процедурата и необходимите документи варират, затова е важно да се подготвите подходящо за всеки отделен случай.

Регистрацията на фирма е важен процес, който изисква подготовка и разбиране на различните правни форми на дружествата. Всяка форма има свои спецификации, предимства и недостатъци. Особено важно е да се вземат под внимание аспекти като данъчно облагане и отговорността пред партньорите. Нека разгледаме някои ключови точки свързани с регистрацията на фирма, както и необходимите документи за най-популярните юридически форми – ЕООД и ООД. Изборът на юридическа форма за дружество е решаващ за бъдещето на всяка фирма. Във връзка с това, основният фокус трябва да бъде върху данъчните и правните последици от този избор. ЕООД и ООД са често избирани форми за стартиране на бизнес поради своята гъвкавост и сравнително лесна процедура за регистрация.

Основните видове търговски дружества в България са:

 • Едноличен Търговец (ЕТ): Процедурата за регистрация на ЕТ е сравнително опростена. Основното предимство е, че не се изисква внасяне на учредителен капитал в набирателна сметка.
 • Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД): При регистрация на ЕООД се изисква внасянето на учредителен капитал в набирателна сметка, което добавя допълнителни стъпки към процеса.
 • Дружество с Ограничена Отговорност (ООД): Тук се вписват всички съдружници и се определят техните дялове в уставния капитал на дружеството.
 • Акционерно Дружество (АД): Тази форма включва по-сложни процедури, като обикновено се изисква голям уставен капитал и подробен устав на дружеството.

Необходимите документи за регистрация на ЕООД / ООД са:

 1. Учредителен акт: Описва учредителите, капитала на дружеството, размера на дяловете, седалището и предмета на дейност, а също така урежда в детайли редица права и задължения, включително дали се изисква нотариална заверка на подписите при евентуално прехвърляне на дружествени дялове / избор на нов управител, по реда на чл. 137, ал. 4 ТЗ.
 2. Протокол от учредителното събрание и решение за назначаване на управител: Включва информация за взетите решения на учредителното събрание за основаване на фирмата и изборът за назначаване на управител на дружеството.
 3. Спесимен на подписа на управителя: Нотариално заверен образец от подписа на управителя.
 4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР - за истинността на обстоятелствата.
 5. Декларация по чл. 142 от Търговския закон - за забрана за конкурентна дейност.
 6. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ - че управителят отговаря на изискванията на закона и е годен да заема тази длъжност.
 7. Бележка за внесен учредителен капитал: Издава се от банката, в която сте открили набирателна сметка и доказва внесения учредителен капитал.
 8. Заявление по образец А4: Попълва се и се подава в Търговския регистър.

Важно е да се подготвите добре и да се уверите, че всички необходими документи са точно и правилно попълнени, за да избегнете забавяне или отхвърляне на регистрацията от Агенцията по вписванията. При несигурност или нужда от допълнителна помощ, професионалната подкрепа от експертите на Елан Консултинг може да бъде от съществено значение за успеха на процеса на регистрация на вашата фирма.

Нужен ли ми е електронен подпис на фирма?

Електронният подпис е ключов инструмент за управление и представителство на юридически лица, еднолични търговци и свободни професии в дигиталната ера. Важно е да разберете разликите между двата основни типа електронни подписи - този за физически лица и този за юридически лица, и да изберете подходящия за вашите нужди.

 1. Електронен подпис на физическо лице: Този тип подпис е идеален, ако сте управител на фирма и искате да извършвате дейности като онлайн банкиране, подаване на данъчни декларации в НАП, издаване на електронни фактури и други. Той ви позволява да представлявате фирмата си и да подписвате документи в дигитален формат, като по този начин улеснявате административните процедури.
 2. Професионален квалифициран електронен подпис за юридически лица: Този вид електронен подпис е предназначен за представляване на юридическо лице и е полезен за управители и собственици на фирми. Той е необходим за редица дейности, включително електронно банкиране на корпоративно ниво, подаване на данъчни декларации и документи в държавни и общински структури, издаване на електронни фактури, участие в търгове и други.

За разлика от подписа на физическо лице, професионалният квалифициран електронен подпис е специално предназначен за юридически лица и осигурява по-високо ниво на сигурност и удостоверяване. Той е особено полезен в случаите, когато юридическото лице трябва да извършва редовно финансови транзакции и да подава различни документи в държавни и общински органи.

Електронният подпис улеснява бизнес процесите, като намалява нуждата от хартиени документи и позволява бърза и лесна комуникация със структурите на държавната и общинската администрация. Издаването на електронен подпис се извършва от регистрирани доставчици на удостоверителни услуги и е важно да се избере надежден доставчик, който може да осигури подходящите нива на сигурност и удостоверяване в зависимост от вашите бизнес нужди.

Важно! Регистрацията на електронен подпис на фирма, включително и на физическото лице управител, е изключително важна за воденето на правилно счетоводство на фирмата и за вписване на важни фирмени промени в търговския регистър, а също така и за лесна и безпроблемна онлайн комуникация с всички държавни органи и институции. Силно Ви препоръчваме или да регистрирате електронен подпис като физическо лице преди още да сте регистрирали фирмата си (ако имате голямо доверие в счетоводителите си, защото електронният подпис на физическо лице е дигиталният заместител на самия човек) или да изчакате да се впише фирмата в търговския регистър и тогава да си извадите фирмен електронен подпис (при него правата за подписване на документи се ограничават само до документи, свързани със самото дружество).

Как се открива набирателна сметка на фирма?

Откриването на набирателна сметка представлява ключова стъпка в процеса на учредяване на търговско дружество в България. Откриването на набирателна сметка може да се извърши след като бъдат определени учредителите, управителят и началният капитал на дружеството и са изготвени учредителния акт или дружествения договор, а също така и протоколът от учредителното събрание / решението на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството. Набирателната сметка се използва за внасяне на капитала, който ще служи като финансова основа за стартиране на бизнеса.

За откриването на набирателна сметка е необходимо посещение в търговска банка. Важно е да се има предвид, че всеки съдружник трябва да внесе своя дял от капитала, а при ЕООД - едноличният собственик внася целия капитал и много от банките в България изискват вноските да се извършат лично. Вноските се документират с вносни бележки, които служат като доказателство за внесения капитал пред Търговския регистър.

Откриване на набирателна сметка от български гражданин

Банките предлагат различни тарифи за откриване на набирателни сметки, като обикновено таксите са символични и варират между 10 и 20 лева. След като сметката бъде открита, съдружниците или едноличният собственик внасят определения в документите капитал. Това включва предоставяне на учредителен акт или дружествен договор, както и протокол-решение за учредяване на дружеството.

Откриването на набирателна сметка може да бъде извършено и чрез пълномощно, особено ако учредителите се намират в чужбина. Пълномощното трябва да бъде изрично и нотариално заверено, което може да стане и в българско дипломатическо представителство. Все пак, повечето банки в България отказват откриване на набирателна сметка по пълномощно и поради тази причина е важно да се консултирате със специалист от счетоводна къща "Елан Консултинг", който е наясно със условията, които предлагат повечето банки

Важно е името на бъдещата фирма на набирателната сметка да съответства точно на името, посочено в учредителните документи. След успешната регистрация на дружеството, набирателната сметка може да бъде преобразувана в разплащателна сметка или да бъде закрита, като средствата се прехвърлят на друга сметка или се изтеглят в брой. Обикновено, ако не закриете набирателната сметка след определен период от време (напр. 12 месеца), повечето банки според общите си условия започват да начисляват такса за обслужване на набирателната сметка и ако не я заплатите, има хипотетична вероятност да си я поискат по съдебен ред. Още повече, банките често определят такси за закриване на набирателна сметка в много по-големи размери от таксите за откриване - например за закриване таксата може да достигне 30-50лв, а за чужденци - и повече.

Процесът на откриване на набирателна сметка е сравнително прост и не би трябвало да отнеме много време. Важно е да се подходи с внимание към избора на банка и да се осигурят всички необходими документи, за да се избегнат забавяния в процедурата по регистрация на дружеството.

Откриване на набирателна сметка от чужденец

Откриването на набирателна сметка в България за чужденци е важен процес, особено когато предприемачите, които не са български граждани, желаят да регистрират фирма в България. Ние в Елан Консултинг можем да съдействаме на нашите международни клиенти да открият набирателна сметка дистанционно по пълномощно, улеснявайки значително хора, които не се намират физически в страната. Управителите, независимо дали са от ЕС, ЕИП или извън тези региони, могат да подпишат договор за откриване на сметка и да предоставят необходимите учредителни документи, включително учредителен акт и протокол от учредителното събрание.

Важно! Тъй като много банки отказват да открият набирателна сметка на чужденец, особено по пълномощно и без неговото лично присъствие в страната, е много важно да работите с правилните експерти, които, с оглед опита си в работата с новосъздаващи се фирми, знаят към кои банки в страната да се обърнат за да бъде решен проблема. При всички положения всеки чужденец следва да подготви пълномощно (обикновено двуезично) и да го завери в българското дипломатическо или консулско представителство в държавата му по произход. Ако изпитвате затруднения с откриването на набирателна сметка, съветваме Ви да се консултирате с наш експерт, за да получите пълна информация за всички възможни варианти за разрешаване на Вашия казус.

Важно е в тази процедура да се предостави подробна информация за дейността на компанията в България, включително подробности за бизнес партньорите, уебсайта на компанията, очаквания оборот, както и информация относно връзките с блокчейн технологии и криптовалути, ако има такива. Освен това, трябва да се представи информация за собствениците на компанията и крайните бенефициенти, като се представят подходящи документи за потвърждение, съгласно действащото законодателство в България за мерките против изпиране на пари.

Подадените документи и информация се анализират от банката, след което при одобрение се отваря набирателна сметка. Важно е капиталът да бъде депозиран чрез банков превод от българска банка в лева, което представлява началния капитал на дружеството.

След успешната регистрация на компанията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, следва откриването на бизнес сметка, а набирателната сметка се закрива и капиталът се прехвърля на новооткритата платежна сметка. Този процес обикновено отнема между 2 и 7 работни дни и е от съществено значение за правилното стартиране и функциониране на бизнеса в България.

Какви са следващите стъпки след успешната регистрация на нова фирма - лицензи, започване на дейност, счетоводство, данъци, ДДС, фирмен печат и други

Нужен ли ми е фирмен печат за новата ми фирма?

Изготвянето на фирмен печат, въпреки че не е законово задължително в България, практически се оказва неизбежно за ефективното функциониране на фирмата. Законът установява, че подписът на управителя е достатъчен за представителство и ангажиране на дружеството, което се отразява в Търговския регистър, където се представя спесимен от подписа на управителя, а не от печата.

Въпреки това, в реалната бизнес среда и административната практика в България, фирмените печати все още играят важна роля. Често се случва в различни бюрократични и административни процеси да се изисква фирмен печат, което може да бъде пречка и да забави важни бизнес операции, ако дружеството не разполага с такъв. Затова е препоръчително да се отделят време и ресурси за набавяне на фирмен печат.

Изработването на печат обикновено не е скъпо и може да се направи бързо и лесно, включително и онлайн. При изработката на печата, важно е да се представи лична карта на управителя за идентификация, а компанията, която изработва печата, обикновено прави справка в Търговския регистър за проверка на данните. Освен това, в практиката се препоръчва в печата да бъде включено и английското наименование на фирмата, което може да бъде полезно при сключване на договори с чуждестранни контрагенти.

Така, докато законът не изисква използването на фирмен печат, практическите нужди на бизнеса в България правят неговото наличие почти необходимо за гладкото изпълнение на различни административни и бизнес процедури.

Обявяване на дейност на нова фирма - как работи на практика и кога дължа осигуровки?

Започването на дейност и свързаните с това осигуровки са ключов елемент в управлението на всяка нова фирма. Важен момент в живота на всяка фирма е първият приход или разход, документиран чрез фактура или друг счетоводен документ. Отбелязването на този момент е сигнал за началото на дейността на фирмата, което задейства задължението на управителя да подаде декларация за започване на дейност в Националната агенция за приходите (НАП) в седемдневен срок.

След подаването на тази декларация, фирмата започва да дължи месечни осигуровки за управителя или собственика. В практиката, някои фирми могат да забавят този момент, използвайки лични средства за покриване на начални разходи, докато не се генерират първите приходи. Това е стратегия за избягване на ранното начисляване на осигуровки, особено когато очакваните приходи са отдалечени във времето.

Важно е да се подчертае, че фирмата може да остане "замразена", т.е. без дейност, за неопределен период. Това предоставя гъвкавост на управителите и собствениците да решат кога е подходящ моментът да активират своята дейност.

Въпросът за осигуровките на управителя е индивидуален и зависи от общия контекст на неговите доходи. Ако управителят не генерира други доходи, осигуровките се базират на минималния месечен доход, като в момента те варират около 130 лв., като за пенсионери сумата е значително по-ниска. Управителите имат правото да избират върху какъв доход да се осигуряват, а за точно изчисляване е препоръчително да се консултират със счетоводител.

Ако фирмата не развива дейност, в края на годината счетоводителят може да подаде нулев отчет, който обикновено е свързан с минимални разходи. Това позволява на фирмата да остане в състояние на пауза без значителни финансови ангажименти, докато се вземе решение за активиране на бизнеса.

Можете ли да ми съдействате за разрешително или лиценз за новата ми фирма?

Разбира се, в Елан Консултинг можем да ви помогнем с издаването на разрешителни и лицензи за различни видове дейности. Вярваме, че началото на всеки бизнес е вълнуващо и предизвикателно време, което изисква професионална подкрепа, особено при навигиране в бюрократичния процес на получаване на необходимите разрешения.

Ние предлагаме цялостни решения за вашия бизнес, било то стартиране на къща за гости, ресторант, кафене, автомивка, салон за красота, обменно бюро, туристическа агенция, транспортна фирма - с какъвто и бизнес в България да се захванете, ние знаем всичко относно счетоводството, данъците и лицензирането. Нашата роля е да облекчим процеса, като предоставим нашата експертиза и знания в областта. Процесът започва с детайлно разбиране на вашите конкретни нужди и изисквания, след което ви подпомагаме през всеки етап на процедурата – от подготовка на документите до успешното получаване на разрешителните и лицензите. Нашият опит в тази област гарантира, че вашият бизнес ще се съобрази с всички правни и регулаторни изисквания.

За да научите повече за това как можем да ви помогнем, можете да се свържете с нас, използвайки някой от интерактивните бутони в сайта. Нашите експерти ще Ви запознаят с подробностите около процеса и ще Ви предоставят индивидуална консултация. Нашият екип е готов да отговори на всички ваши въпроси и да ви предостави персонализирани решения, съобразени с вашите уникални бизнес нужди.

Задължителна ли е регистрацията по ДДС за нова фирма?

Регистрацията по ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност е задължителна за определени видове дружества в България, в зависимост от оборота, видовете дейности и трансграничните сделки, които извършват. Ето няколко ключови сценария, при които задължителната регистрация по ДДС е необходима:

 1. Оборот над определен праг: Всяко дружество, което достигне облагаем оборот над 100 000 лв. за период до 12 месеца, трябва да се регистрира по ДДС в 7-дневен срок след изтичането на месеца, в който е достигнат този оборот. Това изискване налага редовна проверка на натрупания оборот, за да се гарантира спазването на законодателството.
 2. Придобиване на стоки от други държави от ЕС: Дружества, които придобиват стоки от страни-членки на ЕС с обща сума, надвишаваща 20 000 лв. за текущата година, са длъжни да се регистрират по ДДС. Това се отнася за случаите на вътреобщностно придобиване.
 3. Фирми, установени в ЕС, извършващи монтажи в България: Фирми от ЕС, които не са установени в България, но извършват облагаеми доставки на стоки в България, които включват монтаж или инсталация, също подлежат на регистрация по ДДС.
 4. Предоставяне на услуги на фирми от ЕС: Ако българско дружество предоставя услуги на компании в ЕС, то трябва да се регистрира по ДДС, като заявлението трябва да бъде подадено преди изпълнението на услугата или получаването на авансово плащане.
 5. Получаване на услуги от фирми в ЕС: Същото се отнася и за български фирми, които получават услуги от компании, регистрирани в други държави от ЕС. Те също трябва да се регистрират по ДДС.

Тези сценарии подчертават важността на задължителната регистрация по ДДС за определени видове дейности и трансгранични транзакции. За фирмите, които не попадат в тези категории, регистрацията по ДДС е доброволна и зависи от специфичните нужди и стратегии на компанията. Важно е да се отбележи, че дори и при доброволна регистрация, следва да се спазват всички нормативни изисквания, свързани с данък върху добавената стойност.

Какви са всички нужни документи за регистрация на фирма по ДДС?

За успешната регистрация на фирма по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България, са необходими следните документи:

 1. Заявление за регистрация по ДДС: Това е основният документ, в който се посочва искането за регистрация. Заявлението следва да бъде попълнено в съответствие с установените изисквания и формат.
 2. Справка за облагаемия оборот: Представя се справка за оборота на фирмата по месеци за последните 12 месеца преди текущия месец. Това помага да се установи дали фирмата достига законовия праг за задължителна регистрация по ДДС.
 3. Справка за вътреобщностни придобивания: За фирми, които извършват значителен обем вътреобщностни придобивания (над 20 000 лв. за текущата година), е необходимо да предоставят справка за тези транзакции.
 4. Обобщена оборотна ведомост: Тази ведомост дава обзор на финансовите транзакции и оборотите на фирмата за 12 последователни месеца.
 5. Съкратени месечни отчети от касов апарат: Тези отчети дават информация за продажбите, регистрирани през касов апарат разбити по месеци.
 6. Договори с клиенти и доставчици: Представяне на договори с основни контрагенти, които доказват, че фирмата извършва реална дейност и обосновават характера на бизнеса и търговските отношения.
 7. Анкетен лист: Стандартен формуляр, съдържащ информация за фирмата, нейната дейност и структура.
 8. Писмени обяснения: Включват детайли относно предмета на дейността, произхода на средствата, информация за заетите лица и адресите на всички обекти на фирмата.
 9. Превод на документи на чужд език: Ако има договори или фактури на чужд език, те трябва да бъдат преведени.
 10. Копия на договор за наем и счетоводно обслужване: Тези документи доказват легитимността на бизнес операциите и управлението.
 11. Допълнителни документи: Включват всички други документи, изисквани от НАП или други регулаторни органи, които подкрепят заявлението за регистрация по ДДС.

Важно е да се отбележи, че документацията трябва да бъде пълна и точно попълнена, за да се избегнат забавяния или откази в процеса на регистрация. При несигурност или нужда от специализирана помощ, фирмите могат да се обърнат към професионални счетоводни или консултантски услуги, като например тези, предлагани от Елан Консултинг, за да гарантират, че всички процедури са изпълнени правилно.

Кога е изгодно и кога не е изгодно да регистрирам фирма по ДДС доброволно?

Решението за регистрация на фирма по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) в България често зависи от конкретния бизнес модел и финансовите операции на дружеството. В този смисъл, за да разберете дали за Вас и Вашата фирма регистрация по ДДС би била изгодна, преди да вземете решение, е препоръчително да се консултирате със експерт счетоводител от счетоводна къща "Елан Консултинг", който може да предложи специализиран съвет, базиран на вашите уникални бизнес нужди и цели. Ето някои общи сценарии, при които регистрацията по ЗДДС може да бъде изгодна:

 1. Ако фирмата извършва покупки от доставчици, които са регистрирани по ЗДДС, и продава стоки или услуги, които не са освободени от ДДС, на клиенти, също регистрирани по ДДС. В този случай, регистрацията позволява на фирмата да си възстановява платения ДДС при покупките, което може да доведе до значителни финансови спестявания.
 2. Ако компанията планира да закупува скъпи дълготрайни активи, използвани за основната й дейност, като машини, оборудване, офис обзавеждане, недвижими имоти или някои видове автомобили. Тук регистрацията по ЗДДС може да намали общите разходи за придобиване на тези активи, тъй като позволява на фирмата да приспадне ДДС от стойността им.
 3. При износ на стоки, регистрацията по ДДС е особено изгодна, тъй като позволява на фирмата да възстановява платеното в България ДДС при покупката на стоките. Това може да намали разходите за производство и да увеличи конкурентоспособността на фирмата на международните пазари.

Въпреки тези общи насоки, решението за регистрация по ДДС зависи от множество фактори, включително спецификата на дейността, обема на продажбите и структурата на разходите. Експертите от Елан Консултинг могат да предоставят ценни насоки и да помогнат в процеса на вземане на информирано решение относно регистрацията по ЗДДС, като вземат предвид специфичните нужди и цели на вашата фирма.

Сигурно се чудите, кои са общите хипотези, в които регистрацията на фирма по ДДС не е изгодна изобщо - ето някои от основните сценарии, при които такава регистрация може да бъде неизгодна:

 1. Покупки от нерегистрирани по ЗДДС Доставчици: Ако фирмата основно покупува стоки или услуги от доставчици, които не са регистрирани по ЗДДС, то няма възможност да си възстановява платения ДДС при покупките, което прави регистрацията по ЗДДС по-малко изгодна.
 2. Продажби на физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС: Ако основните клиенти на фирмата са физически или юридически лица, които не са регистрирани по ЗДДС, това може да означава, че няма да има възможност да предава тежестта на ДДС върху крайния потребител.
 3. Малък оборот: Ако фирмата генерира малък оборот, например под 1000– 1500 лв. месечно, разходите свързани със счетоводно обслужване и административните изисквания, свързани с регистрацията по ЗДДС, могат да надхвърлят потенциалните ползи. По-високите такси за счетоводно обслужване и по-честите данъчни проверки могат да се окажат финансово обременяващи за малки фирми с ограничен оборот.
 4. Административна тежест и ревизии: Регистрацията по ЗДДС налага допълнителни административни задължения, като подаване на редовни декларации и подготовка на допълнителни документи. Това може да бъде трудоемко за малки фирми без собствен счетоводен отдел и особено с малък оборот. Освен това данъчните власти - Националната агенция по приходите, са по-склонни да проверяват постоянно фирмите регистрирани по ЗДДС, заради огромното количество ДДС схеми и измами, а това може да увеличи административната тежест и свързаните с воденето на усложнено счетоводство разходи.

В заключение, ако се чудите дали да регистрирате доброволно фирмата си по ДДС, трябва да претеглите внимателно ползите и разходите свързани с регистрацията по ЗДДС, като вземете предвид своя специфичен бизнес модел, клиентска база, оборот и административен капацитет. Консултацията със експертен счетоводител от счетоводна къща "Елан Консултинг" може да бъде от ключово значение за вземането на информирано решение в този аспект.

Цена за регистрация на фирма по ДДС

Цената за регистрация на фирма по ДДС в България изцяло зависи от времето, което е изминало от вписването на дружеството в Агенцията по вписвания. Например, ако фирмата стартира процедурата за регистрация по ДДС веднага след като е вписана в Търговския регистър, цената обикновено е по-ниска. Това се дължи на факта, че в този случай не се налага представянето на обширен набор от документи и справки.

Обратно, ако регистрацията по ДДС се извърши на по-късен етап, след като дружеството е започнало своята дейност и е генерирало определен оборот, цената може да е по-висока, според нужния брой допълнителни документи и счетоводна работа. Това се обуславя от необходимостта да се предоставят допълнителни финансови отчети и други документи, които отразяват стопанската активност на дружеството за изминалия период от датата на вписването в Търговския регистър до датата на регистрацията на фирмата по ДДС.

От ключово значение е да се подчертае, че при процеса на регистрация по ДДС не се налагат държавни или банкови такси, което опростява и намалява общите разходи за дружествата. Важно е също така фирмите да бъдат информирани за текущите изисквания и процедури, които важат за тяхната специфична дейност и правна форма, за да могат ефективно да управляват своите данъчни и регистрационни задължения.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма - кога е необходима?

Доброволната регистрация по ДДС за нова фирма представлява опростен процес, който е предпочитан от много стартиращи предприятия. При този подход се минимизират бюрократичните стъпки, което улеснява целия процес. Това дава възможност на фирмите да подадат необходимите документи в рамките на седемдневния срок, предвиден от закона след подаването на заявлението за регистрация по ДДС. Тази бързина и ефективност в процедурата са особено ценни, тъй като предпазват компаниите от възможността да изпуснат сроковете за представяне на документи, ако регистрацията се извърши на по-късен етап.

Решението за доброволна регистрация по ДДС веднага след вписването на дружеството в Агенцията по вписвания е стратегически избор, който може да улесни бъдещата финансова и административна дейност на фирмата. Това действие осигурява на дружеството възможността да стартира своята дейност с яснота по отношение на данъчните си задължения и да се възползва от предимствата на ДДС регистрацията от самото начало.

Доброволната регистрация по ДДС може да бъде изгодна за Вашата фирма в няколко сценария. Важно е да помислите внимателно дали такава стъпка е подходяща за Вашия бизнес, като се вземат предвид следните фактори:

 1. Данъчен кредит и възстановяване на ДДС: Ако Вашата фирма планира значителни покупки или инвестиции, които включват ДДС, доброволната регистрация ще Ви позволи да възстановите този данък. Това е особено полезно при закупуване на скъпо оборудване, суровини или други бизнес нужди.
 2. Търговия с ДДС регистрирани фирми: Ако основните Ви клиенти или доставчици са регистрирани по ДДС, регистрирането на Вашата фирма може да Ви помогне да се конкурирате по-ефективно, тъй като ще можете да участвате в веригата на данъчен кредит.
 3. Международна търговия: Ако Вашата фирма участва в трансгранична търговия в рамките на ЕС, регистрацията по ДДС може да бъде задължителна в някои случаи и да предостави допълнителни данъчни облекчения.
 4. Изграждане на корпоративен имидж: В някои браншове, регистрацията по ДДС се възприема като знак за сериозност и стабилност на бизнеса. Това може да повиши доверието на клиенти и бизнес партньори.
 5. Планиране на бъдещ растеж: Ако очаквате Вашият бизнес бързо да надхвърли прага за задължителна регистрация по ДДС, доброволната регистрация може да осигури гладък преход и да избегне спешната необходимост от регистрация в бъдеще.

Има ли срок за регистрация на нова фирма в НАП?

При регистрацията на нова фирма в България, процесът на вписване в Агенцията по вписвания е свързан с автоматичната регистрация на фирмата в Националната агенция за приходите (НАП), тъй като двете институции автоматично обменят данни и информация. Това означава, че след успешното вписване на фирмата в търговския регистър, информацията за новоучреденото дружество се предава автоматично към НАП и новата Ви фирма подлежи на отчетност съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, ЗКПО и ЗДДС, както всички вече съществуващи дружества.

Несъмнено, този процес улеснява бизнесите, тъй като намалява административната тежест и изискването за отделно подаване на документи за регистрация в различни държавни институции. Именно с момента на самото вписване в ТРРЮЛНЦ към АВ, информацията за новата фирма се актуализира в портала на търговския регистър, с което се актуализира и в системите на НАП. Уникалният ЕИК (Единен идентификационен код) на фирмата, който получавате след нейната регистрация в търговския регистър е корпоративният еквивалент на Вашето ЕГН ( единен граждански номер) и именно ЕИК се използва за всички данъчни и осигурителни цели.

Въпреки че процесът е автоматизиран, винаги е добра практика новоучредените фирми да следят своя статус в НАП и да се уверят, че всички данни са коректно обработени и отразени в системата на агенцията. В случай на несъответствия или нужда от допълнителна информация, е препоръчително да се свържете със съответния офис на НАП или да потърсите професионална помощ от счетоводна или консултантска фирма като Елан Консултинг.

Кога и как следва да подам декларация за липса на дейност на нова фирма (без дейност)?

Декларация за липса на дейност следва да подадете, ако Вашата фирма не е извършвала никаква дейност в рамките на годината, в която е регистрирана. Тоест, ако регистрирате Вашата фирма през месец юни 2023г. и до края на 2023 фирмата не извършва никаква дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то следва до 30.06.2024г. да подадете такава декларация - както пред НСИ, така и пред Търговския регистър. Общото правило е, че за да подадете декларация за липса на дейност на фирма, която не е имала дейност през определена година, трябва да се спазват определени стъпки и срокове. Крайният срок за подаване на такава декларация в Търговския регистър и в Националния статистически институт (НСИ) е 30 юни на годината, следваща годината без дейност.

Декларацията, която се подава в търговския регистър по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се отнася за всички фирми, клонове на чуждестранни фирми, кооперации, както и за еднолични търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит. Гражданските дружества публикуват декларацията си в икономическо издание или чрез интернет. Документите, необходими за подаване на декларацията в Търговския регистър, включват заявление, образец Г3, декларация за липса на дейност, както и други декларации и пълномощно, ако е необходимо. Ако декларацията се подава от адвокат, не се изисква нотариална заверка.

Относно подаването на декларация за липса на дейност в НСИ, тя е задължителна за всички фирми, ЕТ, ДЗЗД и ЮЛНЦ, които не са имали дейност през предходната година. Декларацията може да се подаде по e-mail, на хартия, по електронен път в Информационната система “Бизнес статистика” чрез ПИК на НАП или чрез електронен подпис. Важно е да се отбележи, че декларацията, подадена в НСИ, е различна по съдържание от тази, която се подава в Търговския регистър. Това трябва да се има предвид, тъй като съдържанието и изискванията към двете декларации могат да варират.

Какво трябва да знаем за счетоводство на нова фирма?

Веднага след успешното завършване на процедурата по регистрация на вашата фирма, е изключително важно да обърнете внимание на нейното счетоводство. Изборът на правилния счетоводител или счетоводна фирма е от съществено значение, тъй като това решение може да определи гладкото функциониране на финансовите ви операции и избягването на потенциални финансови проблеми.

Когато става въпрос за счетоводство, времето е от съществено значение. Отлагането на избора на счетоводител може да доведе до натрупване на счетоводни грешки, които могат да се превърнат в големи проблеми, особено при евентуална проверка от Националната агенция за приходите (НАП) или друг държавен орган. Такива грешки могат да доведат до значителни глоби и допълнителни разходи за счетоводни услуги.

При избора на счетоводител или счетоводна фирма е важно да се обмислят няколко ключови аспекта. Първо, важно е да се проверят препоръките от други клиенти, които могат да бъдат гаранция за качеството на услугите. Професионализмът е друг критерий, на който трябва да обърнете внимание – дали счетоводителят пише грамотни имейли, има ли професионален уебсайт и дали е педантичен и организиран в работата си.

Освен това, важно е да се оцени дали потенциалният счетоводител е някой, с когото бихте искали да работите в дългосрочен план. Счетоводните услуги често изискват редовна комуникация и сътрудничество, така че е важно да имате доверие и удобство във вашата връзка с тях.

В нашата счетоводна кантора предлагаме на клиентите си пълноценно счетоводно обслужване след регистрацията на тяхната фирма. Ако сте регистрирали вашата фирма чрез нас, вие вече сте запознати с нашите услуги и професионално отношение. Можем директно да ви свържем с опитен счетоводител от нашия екип, който ще ви помогне да навигирате в света на счетоводството и да осигурите финансовата стабилност на вашата фирма.

Счетоводство на нова фирма по ДДС

Управлението на счетоводството на нова фирма, регистрирана по ДДС, изисква строго спазване на регулации и срокове, особено в контекста на данъчните задължения. Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид:

 1. Месечни ДДС декларации: Всеки месец, най-късно до 14-тия ден, фирмите регистрирани по ДДС трябва да подават справка-декларация по ДДС за предходния месец. Това изисква подробно и точно отразяване на всички издадени приходни фактури.
 2. Заплащане на дължимото ДДС: Също до 14-то число на всеки месец трябва да се заплаща дължимият данък към държавата. В случай на закъснение, към дължимата сума се начислява лихва от 12%.
 3. Глоби и санкции: Неподаването на ДДС декларация навреме може да доведе до значителни глоби, вариращи от 500 до 10,000 лева. Също така, пропуските при отразяването на фактури могат да доведат до глоби от най-малко 1000 лева.
 4. Начисляване на ДДС: Важно е да разбирате кога и как да начислявате ДДС. Има различни категории облагаеми доставки - някои се облагат с 0% ДДС (например международен транспорт), други с 9% (например настаняване в хотели), докато повечето стандартни доставки се облагат с 20% ДДС.
 5. Освободени от ДДС доставки: Има редица доставки, които са освободени от данък - включително услуги, свързани със здравеопазване, социални грижи, култура и вероизповедания. Важно е да познавате тези изключения, тъй като те влияят на начина, по който водите счетоводството и данъчните си ангажименти.
 6. Управление на счетоводството: Ефективното счетоводно управление изисква редовно проследяване на приходите, разходите и данъчните задължения. Помощта на квалифициран счетоводител или счетоводна фирма може да бъде от решаващо значение за спазване на законодателството и избягване на грешки.

Управлението на счетоводството на фирма регистрирана по ДДС е сложен процес, който изисква точност, внимание към детайлите и постоянно обновяване на знанията за актуалните законови изисквания. Разбирането на тези аспекти е критично за успешното управление на финансите на вашата фирма и избягване на финансови санкции.

Счетоводство на нова фирма нерегистрирана по ДДС

Управлението на счетоводството на фирма, която не е регистрирана по ДДС, обикновено е по-просто в сравнение с това на фирма, която е регистрирана по ДДС. Въпреки това, има редица важни аспекти, които трябва да се вземат предвид за успешното управление на финансите на такава компания.

Първо, фирмите, които не са регистрирани по ДДС, не са задължени да подават месечни справки по ДДС. Това означава, че те могат да предоставят приходни и разходни фактури на своето счетоводство с известно закъснение. Въпреки това, е важно да се поддържа редовност и точност в счетоводните записи, за да се избегнат бъдещи компликации.

Второ, фирмите, които не са регистрирани по ДДС, трябва внимателно да следят дали се приближават към законовия праг за задължителна регистрация по ДДС, който в момента е определен на 100 000 лева за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца. Това изисква редовно проследяване на оборота, за да се гарантира, че компанията се регистрира своевременно, ако достигне този праг.

Трето, ако фирмата извършва вътреобщностни придобивания на стоки и общата стойност на тези придобивания надхвърля 20 000 лева, тя също трябва да се регистрира по ДДС. Също така, дружества, които предоставят услуги на дружества в други държави членки на ЕС, трябва да се регистрират по ДДС веднага, независимо от размера на техния оборот.

Всички тези особености налагат на фирмите, които не са регистрирани по ДДС, да изберат подходяща счетоводна къща, която може да предложи адекватно счетоводно обслужване. Изборът на правилния счетоводител или счетоводна фирма е ключов за избягване на потенциални финансови проблеми и гарантиране, че фирмата се съобразява с всички съответни данъчни и счетоводни нормативи.

В заключение, въпреки че счетоводството на фирма, която не е регистрирана по ДДС, може да изглежда по-просто, е важно да се поддържа постоянен мониторинг и актуализация на финансовите операции. Подходящият счетоводител или счетоводна фирма може да бъде от решаващо значение за осигуряване на спокойствие и финансова стабилност на вашата фирма.

Счетоводство на ООД / ЕООД

Счетоводството на ООД (Дружество с ограничена отговорност) има своите специфики, които са важни за коректното управление на финансите на компанията. Въпреки че счетоводството на ООД на практика почти не се различава от счетоводството на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност), има някои ключови аспекти, които трябва да бъдат взети под внимание.

Първо, е от съществено значение да се установи дали ООД / ЕООД е регистрирано по ДДС. Ако е регистрирано, дружеството е задължено да подава месечни декларации по ДДС до 14-то число на всеки месец, като тези декларации трябва да отразяват всички извършени и получени доставки на стоки и услуги. Нерегистрираните по ДДС дружества трябва да следят дали оборотът им достига законовия праг за задължителна регистрация по ДДС, който в момента е 100 000 лева за 12-месечен период.

Второ, декларации 1 и 6, свързани с осигуряването на персонала, са друг важен аспект на счетоводството на ООД / ЕООД. Тези декларации трябва да бъдат подавани до 25-то число на всеки месец за предходния месец, и същевременно трябва да бъдат внесени и съответните осигуровки.

Трето, годишната данъчна декларация към Националната агенция за приходите (НАП) трябва да се подава до 30-ти юни на годината, следваща отчетния период. В същия срок се изисква и плащането на годишния корпоративен данък.

Четвърто, важен аспект на счетоводството на ЕООД/ ООД е, че тъй като дружеството има повече от един собственик, всеки от тях има възможността да се регистрира и осигурява като самоосигуряващо се лице. Това означава, че собствениците могат да избират дали да се осигуряват чрез дружеството или индивидуално.

Пето, ефективното счетоводно обслужване на ООД / ЕООД изисква внимание към всички тези аспекти, за да се гарантира, че дружеството спазва всички счетоводни и данъчни изисквания. Важно е да се избере опитен счетоводител или счетоводна фирма, която разбира спецификите на дружествата с ограничена отговорност и може да предостави точно и навременно счетоводно обслужване.

В заключение, счетоводството на ООД включва много важни елементи, които трябва да бъдат внимателно управлявани. От съществено значение е да се поддържа редовност и точност в счетоводните записи и да се спазват всички срокове за подаване на декларации и плащане на данъци и осигуровки.

Често задавани въпроси

1. Избор на правна форма на дружеството?

Това може да бъде Едноличен Търговец (ЕТ), Дружество с Ограничена Отговорност (ООД), Акционерно Дружество (АД), Командитно Дружество (КД) и други. Нашите специалисти могат да Ви помогнат според вида дейност, с който ще се занимавате, да изберете най-подходящата правна форма за вас.Често хората избират ЕООД (или ООД ако са двама или повече съдружници), тъй като е най-разпространеният вид дружество в България по данни на Агенция по вписванията.

2. Избор на име на дружеството?

Името на дружеството трябва да е уникално и да не съвпада с името на вече регистрирани дружества. Проверете това в Търговския регистър или се консултирайте с адвокат или счетоводител. Агенция по вписванията отказва да впише фирма, чието име вече е запазено в системата.

3. Откриване на набирателна банкова сметка и депозиране на документите в търговския регистър?

За да се открие набирателна сметка, е необходимо да се посети произволна търговска банка в България. Всички банки отварят набирателнни сметки. Всяка банка е свободна да определя своя цена за разкриване на набирателна сметка, но като цяло стойността на услугата е в размер на около 10-20 лв. Това е банкова такса.Когато се открива набирателна сметка на фирма в процес на регистрация, в банката е необходимо да се представят учредителен акт или дружествен договор на фирмата (учредителен акт за ЕООД), както и протокол-решение за учредяване на дружеството. В документите трябва да бъде посочен началния капитал и как той се разпределя между съдружниците, ако има такива. Посочва се също и как ще се представлява фирмата – данни на управител или управители, ако са повече от един.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.