Как счетоводна къща "Елан Консултинг" може да ми помогне с получаването на лиценз за превоз на товари в Общността / ЕС?

Получаването на лиценз за превоз на товари в Европейския съюз (ЕС) е ключова стъпка за разширяване на операциите на всеки транспортен бизнес и изисква задълбочено познание за множество ЕС регулации и нормативи. Счетоводна къща "Елан Консултинг" предоставя специализирани услуги, които улесняват този процес, като включват следните основни стъпки:

 1. Анализ на изискванията за лицензиране в ЕС: Нашият екип извършва задълбочен анализ на вашите бизнес нужди и операции за определяне на всички критични изисквания, необходими за получаване на лиценз за международен превоз на товари в рамките на ЕС.
 2. Подготовка на документация за кандидатстване: Ние подпомагаме в подготовката на всички необходими документи за кандидатстване, включително бизнес планове, финансови отчети и доказателства за съответствие със стандартите за безопасност и екологичност.
 3. Консултации относно ЕС регулациите и законодателство: Предоставяме актуални и специализирани консултации относно ЕС законодателството, включващи транспортни регулации, данъчни и митнически правила, както и специфични изисквания за превоз на определени видове товари.
 4. Подкрепа по време на процеса на кандидатстване: Ние активно подкрепяме нашите клиенти през целия процес на кандидатстване за лиценз, включително при общуването с компетентните органи и решаването на възникнали въпроси.

В допълнение, "Елан Консултинг" осигурява цялостно счетоводно и консултантско обслужване, за да поддържа Вашия бизнес в съответствие с непрекъснато променящите се регулации и пазарни условия на ЕС. Ние предлагаме непрекъсната подкрепа и съвети, които са от критична важност за успешното управление на международния транспортен бизнес.

Разбираме, че превозът на товари в ЕС изисква не само съответствие с широк спектър от регулации, но и стратегическо планиране и управление на риска. С нашата професионална помощ, Вие можете да разширите своя бизнес в транспортния сектор на ЕС, като същевременно гарантирате, че всички операции са изпълнени в съответствие със законовите изисквания.

Поддържането на добре организирано и ефективно управлявано счетоводство е ключово за успеха на всеки бизнес в сферата на международния транспорт. Нашата цел е да предоставим Ви всички необходими инструменти и знания, за да осигурим, че Вашата компания не само отговаря на регулаторните изисквания, но и реализира своя пълния потенциал на европейския пазар.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" е Вашият надежден партньор в процеса на получаване на лиценз за превоз на товари в Общността / ЕС. Ние сме ангажирани с предоставянето на висококачествени услуги, които отговарят на специфичните нужди и изисквания на Вашия транспортен бизнес.

Цена за издаване на лиценз за международен превоз на товари в ЕС 2024

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Искате да разберете колко струва лиценз за международен превоз на товари в ЕС? Имайте предвид, че нашите цени варират според вида извършвани превози, страните, до които ще се извършват превозите, както и от редица други фактори.

от 1500лв

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Как се издава лиценз за международен превоз на товари?

Планирате ли да извършвате транспортиране на стоки в рамките на ЕС ? Ако това е така, а превозното ви средство, заедно с евентуална ремарке, има бруто тегло над 3,5 тона, задължително следва да притежавате Лиценз на Общността за превоз на товари, както е установено в Регламент (ЕО) № 1072/2009.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" може да ви съдейства в цялостната процедура по получаване на лиценз на Общността за международен превоз на товари. Нека първо разгледаме административните аспекти на това нормативно изискване.

Някои ключови моменти, които трябва да имате предвид:

 • Лицензът е имущество на фирмата-превозвач и не може да бъде преотстъпен.
 • Оригиналът трябва да се съхранява при превозвача, докато заверено копие от него е задължително да бъде на борда на превозното средство.
 • Лицензът важи за комбинация от превозни средства, независимо дали допълнителните части (напр. ремаркето) не са регистрирани на името на притежателя или са регистрирани в друга държава-членка на ЕС.
 • Съгласно регламент на ЕС 1072/2009 чл. 8, ал. 2, лицензът предоставя право на превозвача да извърши до три каботажни превоза в рамките на седем дни в държава-членка на ЕС след първоначалното натоварване.

Каботажните превози представляват превозни дейности, извършвани от фирма от една държава-членка на ЕС (или друг регион, където е приложим този термин) на територията на друга държава-членка без необходимостта от допълнителни разрешения или лицензи. В контекста на Европейския съюз, каботажният превоз позволява на превозвачите да извършват временни транспортни услуги в друга държава-членка след като са завършили международен превоз от или до тази страна.

Целта на разрешаването на каботажни превози е да се повиши ефективността на транспортната система в ЕС, като се намалява броят на празните превози и се предоставя възможност на превозвачите да оптимизират своите операции. Това допринася за намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на трафика на пътищата и увеличаване на икономическата ефективност.

Според НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Изисквания за издаване на лиценз за международни превози:

 1. Благонадеждност (добра репутация): Ръководителите на транспортната дейност не трябва да са осъдени за умишлени престъпления или да са лишени от правото да упражняват превозна дейност. Освен това не трябва да имат налагани тежки санкции от други държави членки, според определението в Регламент (ЕС) 2016/403.
 2. Професионална компетентност: Ръководителят на транспортната дейност трябва да има необходимите познания и опит, като трябва да е завършил специални обучителни курсове или да има практика в областта. Трябва да е положил успешно изпит по определени дисциплини и да има поне средно образование. Удостоверението за професионална компетентност, издадено след успешен изпит, е без срок на действие.
 3. Финансова стабилност: Превозвачът трябва да разполага с необходимите финансови средства и стабилност, за да осигури надеждната и безопасна реализация на превозната дейност.
 4. Установяване в България: Превозвачът трябва да е установен на територията на Република България.
 5. Наличие на всички изискуеми документи
 6. Платена такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в Министерството на Транспорта

Какво означава благонадеждност по смисъла на законодателството?

Благонадеждността е един от ключовите фактори, на които се държи внимание при оценката на дали дадена транспортна фирма следва да получи лиценз за международни превози в рамките на Европейския съюз. Този критерий е изразен чрез редица конкретни изисквания, обосновани в Регламент (ЕС) 2016/403.

В контекста на лицензирането, благонадеждността е свързана с добрата репутация на ръководителите на транспортната дейност. Те не бива да са били осъдени за умишлени престъпления или лишени от правото да упражняват транспортна дейност. Допълнително, изискванията за благонадеждност засягат и външната репутация на фирмата в други държави-членки на ЕС. Така например, на дружествата не трябва да са им налагани тежки санкции от други държави в съюза.

Важно е да се отбележи, че благонадеждността не е изолиран критерий. Тя е част от цялостната оценка на кандидатстването за лиценз, която включва професионалната компетентност, финансовата стабилност, установяването в държавата и други изисквания. Всички тези компоненти заедно формират образа на надежден и професионален превозвач, който е в съответствие с европейските норми и стандарти. Такъв подход гарантира, че превозните услуги в рамките на ЕС се извършват от качествени и надеждни участници в транспортния сектор.

Кой може да бъде ръководител на транспортната дейност в транспортна фирма за международни превози?

За да се стане ръководител на транспортната дейност, е необходимо да се отговори на определени изисквания и критерии, установени в рамките на ЕС и националното законодателство.

 1. Подготовка за изпита: Важно е да преминете обучение за подготовка за изпита, което обхваща разнообразни теми, включително гражданско право, търговско и финансово управление, технически норми, логистика, безопасност на движението и много други.
 2. Изпит: След завършване на обучението, кандидатите трябва да се явят на изпит пред компетентния орган - Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". При успешно полагане, получават "Удостоверение за професионална компетентност", което е международно признато и валидно при издаване на лиценза на Общността.
 3. Сертификат: Сертификатът, който кандидатите получават след успешно полагане на изпита, е безсрочен и съвпада с образеца на Европейската Директива за достъп до професията - 96/26/ЕС. Той се подписва от Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
 4. Актуалните дати за изпит: Можете да проверите на сайта на Автомобилна Администрация.

Съблюдаването на тези изисквания гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са подготвени и квалифицирани да предоставят висококачествени транспортни услуги в съответствие с европейските и национални стандарти.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какво означава финансова стабилност на превозвача?

Финансовата стабилност в контекста на международните превози и нормативните актове, свързани с тях, се отнася до финансовата способност на превозвача или транспортната фирма да изпълнява своите ангажименти и да гарантира безопасната и надеждна реализация на превозната дейност без прекъсвания или затруднения поради финансови причини.

Дефиниция на финансова стабилност: Фирмата за транспортни превози се счита, че притежава достатъчна финансова стабилност, когато разполага с достатъчно ресурси, за да гарантира нормалното стартиране и функциониране на транспортното предприятие. Тази стойност е дефинирана в размер левовата равностойност на 9000 евро за първи автомобил и в размер левовата равностойност на 5000 евро за всеки следващ автомобил.

Изискванията за финансова стабилност при кандидатстване за лиценз на общността за превоз на товари, на които следва превозвачът да отговаря са следните:

 1. Годишен финансов отчет: Всеки кандидат-превозвач трябва да представи годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор. Този отчет е задължителен за всички, чиито отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно законодателството.
 2. Банкова гаранция: Превозвачите могат да представят банкова гаранция, която отговаря на установените изисквания.
 3. Договор за застраховка: Алтернативно или допълнително към банковата гаранция, превозвачите могат да представят договор за застраховка, който отговаря на установените изисквания.
 4. При недостатъчен собствен капитал: Ако средствата от собствения капитал на превозвача са по-малки от горепосочените изисквания (9000 евро за първи автомобил и 5000 евро за всеки следващ), превозвачът трябва да представи както годишния финансов отчет, така и договор за застраховка или банкова гаранция, за да покрие разликата.
 5. Данъчни и осигурителни задължения: Превозвачът трябва да предостави удостоверение за наличие или липса на такива задължения от органите по приходите. Това изискване може да бъде пропуснато, ако превозвачът вече е предоставил удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Какви са необходимите документи за получаване на лиценз на общността за превоз на товари?

За получаване на лиценз на Общността за превоз на товари, фирмата-превозвач, представлявана от своя ръководител, трябва да подаде заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това се извършва чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Към това заявление следва да приложите следните документи:

 1. Документи за финансова стабилност: Тези документи се изискват, за да се потвърди, че фирмата-превозвач разполага с необходимите финансови ресурси за нормалното си функциониране. Счетоводителите от "Елан Консултинг" могат да помогнат при подготовката и заверката на тези документи.
 2. Свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност: Този документ е необходим, за да се установи, че ръководителят няма наказателно прошло, което би му пречило да управлява транспортно предприятие.
 3. Удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност: Ако удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но от компетентен орган на друга държава-членка на ЕС, то следва да предоставите копие на него.
 4. Свидетелство за регистрация за моторните превозни средства: Трябва да докажете притежание или право на използване на превозните средства, с които превозвачът ще извършва дейността. Ако превозните средства не са в собственост на фирмата, приложете също договори за наем или лизинг за тях.
 5. Списък с данни за моторните превозни средства на разположение на превозвача: Този списък следва да се представи на електронен носител и да следва указания образец.
Счетоводителите от "Елан Консултинг" могат да играят ключова роля при подготовката и заверката на някои от горепосочените документи, особено когато става въпрос за доказателства за финансовата стабилност на фирмата.

Каква е държавната такса?

За получаване на лиценз на Общността за превоз на товари или пътници в България, кандидат-превозвачите трябва да отговорят на редица изисквания, едно от които е плащането на такса.

Съгласно чл. 89а от Тарифа № 5, таксата за издаване на лиценз на Общността за превозвач, извършващ превози на пътници или товари, е в размер на 500 лв.

Често задавани въпроси

Какъв е процесът за получаване на лиценз за международен превоз на стоки в ЕС?

За да получите лиценз за международен превоз на стоки в ЕС, първо трябва да регистрирате транспортна фирма. Необходими са документи, които доказват професионалната компетентност, като и директорът на транспортната фирма, и определеният ръководител на транспортната дейност трябва да предоставят доказателство за професионална акредитация, получена в съответствие с действащите правила​. Лицензът се издава от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен превозвачът, и се предоставя на превозвачите, които имат право да извършват международен автомобилен превоз на стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение. Той се издава на името на превозвача и не може да се прехвърля​.

Каква е валидността на лиценза за международен превоз на стоки?

Лицензът за международен превоз на стоки в ЕС, издаден на българска фирма, е валиден за период от до 10 години, след което трябва да бъде подновен

Какви са разходите свързани с получаването на този лиценз?

Държавната такса за издаване на лиценз за превоз на стоки от 01.01.2015 г. е в размер на 500 лева.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.