Как счетоводна къща "Елан Консултинг" може да ми помогне с получаването на лиценз за превоз на товари в България?

Получаването на лиценз за превоз на товари в България е процес, който изисква задълбочени познания за националните транспортни и счетоводни нормативи. Счетоводна къща "Елан Консултинг" предоставя изчерпателни услуги, за да улесни този процес, като осигурява следните ключови стъпки:

 1. Пълна оценка на изискванията за лицензиране: Ние провеждаме детайлен анализ на вашите бизнес нужди и операции, за да определим всички специфични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за успешното получаване на лиценза.
 2. Подготовка на всички необходими документи за получаване на лиценз за превоз на товари в България Нашите специалисти ви подпомагат в съставянето и подготовката на всички задължителни документи, които са необходими за кандидатстване за лиценз, включително копие на свидетелството за регистрация на транспортните автомобили, протокол на РОДАИ за преглед на транспортна годност, договор за наем или лизинг на товарните автомобили за срок не по-малко от една година, бизнес планове, финансови отчети и декларации за съответствие със законодателството.
 3. Консултации и съвети относно законовите изисквания: Нашата роля включва предоставянето на специализирани консултации относно всички аспекти на законодателството, свързано с транспортната дейност. Това обхваща както национални, така и международни регулации, които могат да имат влияние върху Вашата дейност.
 4. Помощ при процеса на кандидатстване: Ние активно участваме и подкрепяме нашите клиенти през целия процес на кандидатстване за лиценз, включително при подаването на документация и комуникацията със съответните регулаторни органи.

В допълнение към горепосочените услуги, "Елан Консултинг" предоставя широк спектър от счетоводни и консултантски услуги, които са съществени за успешната дейност на всеки транспортен бизнес. Ние разбираме, че превозът на товари е динамичен сектор, изискващ постоянна внимание и адаптиране към променящите се законодателни и пазарни условия.

Нашата цел е да осигурим, че Вашият бизнес не само успешно получава необходимия лиценз, но и продължава да функционира ефективно и в съответствие с всички национални и международни регулации. Елан Консултинг предоставя непрекъсната подкрепа и съвети, които са от съществено значение за поддържането на успешен и устойчив транспортен бизнес.

С нашата помощ, Вие можете да се съсредоточите върху основната си дейност, знаейки, че всички счетоводни и административни аспекти на Вашата операция са в надеждни ръце. Ние работим съвместно с нашите клиенти, за да гарантираме, че всички финансови, оперативни и регулаторни аспекти на тяхната дейност са управлявани професионално и ефективно.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" е Вашият партньор в осъществяването на успешния път към получаването и управлението на лиценз за превоз на товари. Ние предоставяме цялостни решения, които са специално адаптирани към нуждите на Вашия бизнес, за да Ви помогнем да постигнете Вашите цели и да разширите Вашия бизнес в сферата на транспортните услуги.

Цена за издаване на лиценз за вътрешен превоз на товари в България 2024

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Интересувате се колко струва лиценз за превоз на товари в България? Имайте предвид, че цената може да варира в зависимост от броя на транспортните автомобили и вида превозвана от тях стока.

от 1000 лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Лиценз за вътрешен транспорт на товари в България - кой и как го издава?

Независимо дали притежавате малък или голям бизнес, вие се сблъсквате с необходимостта от коректно счетоводно обслужване при вътрешния превоз на стоки. Работата с товари в страната обаче се регулира от законодателство, което изисква притежаването на определени документи и лицензи.

Искате да избегнете грешки, които може не само да разочароват партньорите ви, но и да навредят на репутацията и финансите на вашата компания? Тогава е от съществено значение да работите с надеждни специалисти като тези от счетоводна къща "Елан консултинг". Те ще ви помогнат да разберете всички нюанси на законодателството около вътрешния превоз на товари.

Ако искате да оптимизирате логистичните и счетоводните аспекти на бизнеса си, не пропускайте да се консултирате с професионалисти, които да ви насочат как да се съобразите със законовите изисквания.

Лиценз за обществен превоз на товари в България

В България, най-често използваният метод за транспортиране на стоки е чрез сухопътния транспорт. Законите, които регулират и контролират тази дейност, са Наредба № 33 от 1999 на МТС и Тарифа № 5.

1. Кой е компетентен да издаде лиценз за вътрешен транспорт на товари в България?

В съответствие с Наредба №33 за вътрешен транспорт, извършването на товарни превози в Република България изисква специфични лицензи. Тези лицензи се издават от компетентния държавен орган, представляван от Министъра на транспорта или негово упълномощено лице от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

За да бъде вашата дейност класифицирана като товарен превоз, е необходимо да извършвате превоз на стоки срещу заплащане, независимо дали използвате собствени превозни средства или такива под наем. Това важи дори ако превозното средство пътува без товар. За всички такива въпроси, счетоводната къща "Елан консултинг" може да ви предостави ценни съвети и насоки.

2. Какви са законовите изисквания за издаване на такъв лиценз?

Регистрация на транспортна фирма

Всеки, който иска да се занимава с превоз на пътници или товари, трябва първо да регистрира търговско дружество, което може да бъде от различни видове, като ЕООД, ООД и други. Съществуват различни категории лицензи в зависимост от дейността: превоз в рамките на Европейския съюз или само в България.

Важно! Въпреки горепосочените изисквания, има някои изключения, при които лиценз за превоз на товари не е необходим:
 1. Когато превозът се извършва от пътни превозни средства с товароносимост до 1,5 тона или с обща максимална допустима маса до 3,5 тона.
 2. Превозни средства, принадлежащи на определени държавни институции или предприятия, които извършват специфични задачи, посочени в техните устави.
 3. В случаите на извънредни ситуации, като бедствия или катастрофи, превозите, свързани с ликвидацията на тези ситуации, могат да се извършват без лиценз до завършек на дейностите по тях.

Така че, ако се занимавате или планирате да стартирате дейност в сферата на товарните превози, е важно да бъдете информирани и придържащи се към съответните законови изисквания.

Процедура и необходими документи за издаване на лиценз за вътрешен превоз на товари

В контекста на регулациите за автомобилния транспорт в Република България, особено според Наредба №33 за вътрешен транспорт, ако планирате да извършвате товарни превози, трябва да следвате определена процедура за получаване на необходимия лиценз.

Първо, трябва да подадете заявление до министъра на транспорта и съобщенията, което на практика се извършва чрез началника на регионален отдел на Държавна автомобилна инспекция (РОДАИ). Към това заявление, трябва да приложите следните документи:

За транспортните автомобили:

 1. Копие на свидетелството за регистрация.
 2. Протокол на РОДАИ за преглед на транспортна годност.
 3. Договор за наем или лизинг на автомобилите за срок не по-малко от една година.
 4. Удостоверение за съответствие с одобрен тип, издаден от производителя на автомобила.
 5. Документ за наличието на тахограф.
 6. Документ за наличието на устройство за ограничение на скоростта.

За лицето кандидатстващо за лиценз:

 1. Копие на удостоверение за актуално състояние от търговския регистър.
 2. Декларация за липса на процедура по обявяване в несъстоятелност.
 3. Справка и приложения за доказване на финансовата стабилност.
 4. Свидетелство за съдимост за ръководителя на транспортната дейност.
 5. Удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност.
 6. Доказателства за наличие на гараж - копия от нотариален акт или договор за наем.

След предоставяне на необходимите документи, компетентният орган ще разгледа вашето заявление и ще прецени дали сте изпълнили всички изисквания според закона и наредбата.

Такси за издаване на лиценз за обществен превоз на товари в Република България

В Република България, всеки, който иска да извършва обществен превоз на товари, трябва да разполага с съответния лиценз. За издаването на такъв лиценз се заплаща фиксирана такса на стойност 300 лева. Тази такса е определена в чл.100 (1) от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерството на транспорта и съобщенията.

Освен това, за издаване на удостоверения на ППС за обществен превоз на товари, таксата е 4 лева, съгласно чл.87 от същата Тарифа,

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Изисквания за издаване на лиценз за вътрешен / обществен превоз на товари

Съгласно НАРЕДБА 33 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/403

Всеки търговец, желаещ да получи лиценз за превоз на товари в България, трябва да отговаря на конкретни критерии, както следва:

1. Благонадеждност:

 • Ръководителят на транспортната дейност не трябва да е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или да е лишен от правото да упражнява превозна дейност.
 • Нито предприятието, нито ръководителят на транспортната дейност не трябва да са подлежали на санкции в една или повече държави членки за сериозни нарушения, както е указано в Регламент (ЕС) 2016/403.

2. Професионална компетентност:

 • Ръководителят на транспортната дейност трябва да има най-малко средно образование.
 • Ръководителят трябва да разполага с необходимите знания и опит, добити чрез обучение или практика в транспортната индустрия.
 • Необходимо е да се представи сертификат за успешно завършен писмен изпит, проведен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

3. Финансова стабилност:

 • Търговецът не трябва да има неплатени задължения по отношение на данъци и осигуровки.
 • Трябва да се докаже наличие на достатъчни финансови ресурси, с които да се гарантира нормалното функциониране на транспортната дейност. Точната левова равностойност за всяко ППС е определена в Наредба № 33.

Процедура и срокове

Всяко търговско дружество или единичен търговец, който желае да получи лиценз за вътрешни товарни превози в България, следва стриктно определена процедура. След като се изготви и подаде заявлението, заедно с приложените документи, които удостоверяват спазването на изискванията за благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност, министърът на транспорта и съобщенията пристъпва към разглеждане на заявлението.

Тук е важно да се отбележи следното:

 1. Срок за издаване: От момента на подаване на заявлението, министърът разполага с 30 дни, за да издаде лиценза.
 2. Възможност за връщане на документите: Ако документите, приложени към заявлението, не са коректни или изцяло отговарящи на изискванията на Наредба 33 и Регламент (ЕС) 2016/403, министърът има правомощия да ги върне на заявителя.
 3. Повторно подаване след корекция: След коригиране на забележките и повторно подаване на документите, срокът за издаване на лиценз отново е 30 дни от датата на новото заявление.

Това гарантира, че процесът на издаване на лицензи е транспарентен и стриктно регулиран, осигурявайки, че всички лицензирани превозвачи са надеждни и отговарят на високите стандарти, определени от българското законодателство и ЕС.

Причини за отказ за издаване на лиценз за превоз на товари в Република България

При определени обстоятелства, министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него лице имат право да откажат в издаването на лиценз за вътрешни превози на товари. Нека разгледаме детайлно причините за този отказ:

 1. Неспазване на основните изисквания: Ако лицето, собственик на фирмата, не отговаря на критериите за благонадеждност, професионална компетентност или финансова стабилност, това може да доведе до отказ за издаване на лиценз.
 2. История на лицензиране: Отказ може да бъде наложен, ако лицето е имало лиценз, който е бил отнет през последните 24 месеца.
 3. Криза на транспортния пазар: При ситуации, които предизвикват криза на пазара, министърът има право да спре временно издаването на нови лицензи.
 4. Право на обжалване: Всеки отказ за издаване на лиценз трябва да бъде мотивиран и лицата имат право на обжалване по Административно-процесуалния кодекс.
СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ЕЛАН КОНСУЛТИНГ" - ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В ПРОЦЕСА НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Ако искате професионална помощ в процедурата за лицензиране на вашата фирма за превоз на товари, "Елан Консултинг" е тук за вас.

С години опит в сферата, ние предлагаме комплексно съдействие в целия процес - от подготовка на документите, през консултации по изискванията, до представителство пред съответните инстанции. Нашите специалисти са добре запознати с всички нюанси на законодателството и са тук, за да ви осигурят спокойствие и увереност в успеха на вашето дело.

Опитайте се с "Елан Консултинг" и вижте как можем да улесним вашата дейност!

Често задавани въпроси

Какъв е процесът за получаване на лиценз за обществен превоз на товари в България?

За да получите лиценз зая превоз на товари в България трябва да регистрирате фирма, след което да извадите лиценз от ИА "Автомобилна Администрация". ъгласно НАРЕДБА 33 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/403, всеки търговец, желаещ да получи лиценз за превоз на товари в България, трябва да отговаря на конкретни критерии, като благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност.

Каква е таксата за издаване на лиценз за обществен превоз на товари?

Таксата за издаване на лиценз за обществен превоз на товари в България е 300 лева, съгласно чл.100 (1), от Тарифа № 5

Какви са основните законови изисквания за издаване на лиценз за обществен превоз на товари?

Основните законови изисквания за издаване на лиценз за обществен превоз на товари включват регулации, определени от Наредба № 33 от 1999 на МТС и Тарифа № 5. Също така, е необходимо лицето, което ще извършва превоза на товари, да притежава лиценз, издаден от компетентните държавни органи

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.