В днешната динамична икономическа среда, дропшипингът се наложи като популярен модел за стартиране и развитие на онлайн бизнес. Този модел предлага множество предимства, като намалени начални разходи, широк спектър от продукти без необходимостта от тяхното физическо притежание, и възможност за бързо мащабиране. Въпреки тези предимства, дропшипинг бизнесът в България се сблъсква със специфични счетоводни и данъчни предизвикателства, които изискват внимателно внимание и професионален подход.

Нашата цел е да ви предоставим пълно и задълбочено ръководство за счетоводството на дропшипинг бизнес в България, като обхванем всички аспекти, които трябва да знаете за успешното управление на финансите и данъците на вашата дропшипинг операция. Разглеждаме ключови теми като данъчни облекчения, ДДС, необходимите документи за деклариране, специфики при договорите за дропшипинг, както и управлението на справки и фактури от платформи като Amazon, Ebay, Shopify, CJdropshipping, Spocket и други.

Освен това, ще обърнем внимание на често задаваните въпроси от страна на дропшипинг търговците, като предоставим отговори и решения, базирани на дългогодишния ни опит и дълбоки познания в областта на счетоводството и данъчното облагане. Счетоводните услуги за дропшипинг търговци, било то физически или юридически лица, изискват специализиран подход, който да взема под внимание уникалността на дропшипинг модела.

Покривайки тези теми, нашата мисия е да ви осигурим цялостната информация и знания, от които се нуждаете за успешното управление на счетоводството на вашия дропшипинг бизнес. В Elan Consulting разбираме комплексността и предизвикателствата, които дропшипинг моделът представлява, и сме тук, за да ви подкрепим на всяка стъпка от пътя към успеха. Свържете се с нас за консултация и възползвайте се от нашите специализирани счетоводни услуги, адаптирани към нуждите на дропшипинг търговците.

Какво представлява "дропшипинг" бизнес модела в България и по света?

Дропшипинг е бизнес модел, който позволява на предприемачите да стартират онлайн магазин без да държат инвентар. Вместо това, когато дропшипинг магазин продава продукт, той купува артикула от трета страна и го праща директно на клиента. Така, продавачът не трябва да се занимава с директното управление на стоките.

Схема на дропшипинг бизнес модела

Предимства и недостатъци

Предимства:

 • Ниски начални разходи: Не е нужно да инвестирате в складова наличност.
 • Гъвкавост: Можете лесно да тествате различни пазарни ниши без значителни начални разходи.
 • Лесно мащабиране: Разширяването на продуктовата гама и увеличаването на поръчките не изисква допълнителни разходи за склад и логистика.

Недостатъци:

 • Ниски маржове на печалба: Високата конкуренция води до намаляване на печалбите.
 • Контрол върху доставките: Продавачите имат ограничен контрол върху изпълнението и доставката на поръчките.
 • Качество на продуктите: Трудностите при гарантиране на качеството на продуктите от трети страни.

Специфики на дропшипинга в България

В България, както и в много други страни, дропшипинг бизнес моделът привлича предприемачи поради ниските бариери за вход и възможностите за бързо стартиране на онлайн търговия.

България е особено привлекателна дестинация за регистриране на фирма за дропшипинг с оглед на ниският първоначален капитал за откриване на дружество с ограничена отговорност от само 2 лева!

Важно е да се отбележи, че прилагането на този модел изисква внимателно планиране, особено по отношение на данъчното и счетоводно регулиране, за да се осигури съответствие с местните закони и наредби.

Глобални тенденции при дропшипинг операциите

На глобално ниво, дропшипинг продължава да бъде популярен бизнес модел, благодарение на нарастващото потребление онлайн и развитието на електронната търговия. Технологиите за управление на веригите за доставки и интеграцията с големи платформи като Amazon, eBay, Shopify и други улесняват предприемачите в изграждането на успешни дропшипинг бизнеси.

Дропшипинг моделът предлага възможности за бързо влизане на пазара и мащабиране, но също така изисква задълбочено разбиране на пазарните тенденции, потребителското поведение и счетоводни и данъчни регулации. В България, както и на международно ниво, успехът в този бизнес често зависи от способността да се предлагат качествени продукти, конкурентни цени и отлично обслужване на клиентите.

Цена за счетоводство на дропшипинг бизнес (2024)

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

ДДС, данъчно облагане и деклариране при дропшипинг бизнес

Данъчното облагане, начисляването на ДДС и декларирането в контекста на дропшипинг бизнеса в България представлява важен компонент от финансовото управление на този вид търговска дейност. То изисква подробно разбиране и прилагане на съответните данъчни норми и регулации, включително в областта на ДДС и корпоративното облагане, както и специфични аспекти свързани с международната търговия и електронната търговия.

Как се декларират транзакции в дропшипинг бизнеса?

Декларирането на транзакции при дропшипинг търговията е критичен процес за осигуряване на правилното и точно данъчно третиране. При този модел, всички продажби трябва да се декларират пред данъчните власти чрез месечната ДДС декларация, където продажбите към физически и юридически лица се отчитат в зависимост от характера на продажбата и местоположението на клиента. Обикновено, това включва предоставянето на отчет за продажбите или фактурите, издадени на клиентите. Освен това, на годишна база се подава годишна данъчна декларация, която отразява всички продажби на клиенти, покупки на стоки, разходи за транспортни услуги и други приходи и разходи.

 1. Месечна ДДС декларация: Транзакциите се декларират месечно, като се отчитат продажбите към физически и юридически лица. Това обикновено включва предоставянето на отчет за продажбите или фактурите, издадени на клиентите.
 2. Годишна данъчна декларация: Всяка година се подава годишна данъчна декларация, която отразява всички продажби на клиенти, покупки на стоки, разходи за транспортни услуги и други приходи и разходи.

С навлизането на новата система от 01.07.2021, дропшипинг търговците имат различни възможности за търговия и улесняване на процеса на деклариране на продажбите към физически лица в ЕС. Те могат да се регистрират по режима OSS (One Stop Shop), който позволява декларирането на продажби на три месеца и начисляването на ДДС според държавата, в която клиентът е получил стоката. За продажби от склад в България или Европа към физически лица в Европа се изисква поддържането на електронен регистър на продажбите, който често се припокрива с информацията от платформата или уебсайта. Друга опция е регистрация за внос в съюза, предназначена за внасяне на стоки на стойност под 150 евро от трети страни, като по този начин се улеснява митническото третиране и се изисква декларирането и плащането на ДДС по вноса на стоката.

Какво представлява режима "One Stop Shop" съгласно българското и европейското данъчно законодателство?

Режимът One Stop Shop (OSS) представлява еволюция на досегашната система MOSS (Mini One Stop Shop), която улеснява ДДС облагането на трансгранични продажби на услуги и стоки в рамките на Европейския съюз. Той е въведен с цел да се намалят административните тежести за бизнесите, които извършват трансгранични продажби на крайни потребители в ЕС.

Режимът OSS позволява на търговците да регистрират и декларират ДДС за продажбите си в целия ЕС чрез единно електронно гише в държавата, в която са установени. Това означава, че не е необходимо да се регистрират за ДДС във всяка държава членка, където имат клиенти, което значително опростява процедурите.

Режимът OSS се разделя на три основни категории: режим за услуги „извън Съюза“, режим за стоки и услуги „в Съюза“ и режим „Внос“ за дистанционни продажби на стоки от трети страни до крайни клиенти в ЕС. Всяка от тези категории адресира различни аспекти на трансграничното облагане и е предназначена да облекчи процесите за съответните бизнеси.

Режим „извън Съюза“ позволява на доставчици извън ЕС да регистрират и декларират ДДС за предоставяне на услуги на крайни потребители вътре в Съюза. Това обхваща широк спектър от услуги, включително телекомуникационни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги.

Режим „в Съюза“ е насочен към доставчици, установени в ЕС, които продават стоки или предоставят услуги на крайни потребители в други държави членки, където те не са регистрирани за ДДС. Този режим обхваща и вътреобщностните дистанционни продажби на стоки.

Режим „Внос“ е създаден за улеснение на дистанционни продажби на стоки от трети страни или територии до крайни клиенти в ЕС със стойност до 150 EUR. Той позволява стоките да бъдат освободени от ДДС при внос, като същевременно се гарантира, че ДДС се начислява и събира при продажбата към крайния потребител.

Важно е да се отбележи, че с въвеждането на OSS, традиционните прагове за дистанционни продажби са премахнати и заменени с общоевропейски праг от 10 000 EUR, над който продажбите подлежат на облагане с ДДС в държавата членка на потребителя.

Режимът OSS е значителна стъпка към опростяването на ДДС облагането за бизнесите, които оперират трансгранично в рамките на ЕС, като им предоставя единен механизъм за регистрация и деклариране на ДДС. Това не само намалява административната тежест, но и подобрява съответствието с данъчните изисквания, като по този начин спомага за създаването на по-справедлива и прозрачна търговска среда в ЕС.

Данъчно облагане на дропшипинг доставки

При разглеждането на данъчното облагане на дропшипинг доставки, е важно да се разберат различните аспекти и задължения, които възникват в контекста на българското законодателство, особено когато става дума за сделки, при които българска фирма използва дропшипинг модела за продажба на стоки.

 1. Комисионната при дропшипинг: В класическия дропшипинг модел, българската фирма действа като посредник между крайния клиент и доставчика, като по този начин фирмата не става собственик на стоката. Такива операции се считат за предоставяне на услуга. Ако комисионната се изплаща от доставчик извън България, фирмата трябва да се регистрира по чл. 97а от Закона за ДДС.
 2. Търговия със стоки: Ако българската фирма купува стоката преди да я продаде на клиента (т.е. ритейл арбитраж), това се счита за търговска дейност. В такива случаи, за големи обеми от транзакции, регистрацията на фирма е необходима за законово регулиране на дейността.
 3. Данъчни задължения: Важно е да се подчертае, че при увеличаване на обема на бизнеса, вероятността за проверки от страна на НАП нараства. Следователно, за да се избегнат данъчни несъответствия, е препоръчително бизнесът да бъде регистриран като ООД или ЕООД. Това улеснява данъчното облагане и позволява признаването на разходите, свързани с дейността.
 4. Данъчно облагане при продажби на платформи като Amazon, eBay, Etsy: При покупка на стока от физическо лице, фирмата трябва да пази документация за транзакцията. Когато става въпрос за продажби към физически лица, издаването на фактура не е задължително, но когато клиентът е фирма, е необходимо да се издаде фактура.
 5. Регистрация по ДДС: Важно е да се отбележи, че плащанията на комисионни и реклами към платформи като Google, Facebook, Instagram или приходите от Google AdSense изискват регистрация по ДДС.

ДДС облагане при дропшипинг

В контекста на търговия чрез дропшипинг и свързаното с нея данъчно облагане с ДДС, българските фирми, които възнамеряват да започнат такава дейност, следва да вземат предвид редица специфични аспекти, определени от българското и европейското данъчно законодателство. Този модел на търговия включва ситуации, в които българска фирма продава стоки на крайни клиенти в ЕС, без физически да притежава стоките – те се изпращат директно от трета страна (например италианско дружество или дружество, регистрирано в друга държава членка на ЕС) до клиента.

 1. Вида на търговските операции и данъчният им режим: Търговията чрез дропшипинг може да бъде разгледана като доставка на стоки, където мястото на изпълнение на доставката е свързано с местоположението на стоките в момента на началото на тяхната доставка. Съгласно българския Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ако стоките се изпращат или превозват от доставчика до клиента в рамките на ЕС, мястото на изпълнение обикновено се счита за местонахождението на стоките в момента на завършване на транспорта.
 2. Третиране на закупените стоки: Ако италианското дружество (дружество регистрирано в държава членка на ЕС) издава фактура към българската фирма с 0% ДДС, това обикновено означава, че стоките са предмет на вътреобщностно придобиване. Въпреки че стоките физически не пристигат в България, българската фирма трябва да отрази тези транзакции в съответствие с правилата за вътреобщностни придобивания и продажби.
 3. Необходими документи за доказване на доставката: За да докаже доставката на стоките до крайните клиенти, българската фирма трябва да разполага с документация, която потвърждава, че стоките са доставени от дружеството, регистрирано в ЕС до крайния клиент, включително копие на товарителницата или друг транспортен документ, който позволява проследяването на пратката.

Изложената информация отразява общите принципи и правила, които българските фирми, занимаващи се с дропшипинг, трябва да спазват спрямо данъчното облагане с ДДС. Във всеки конкретен случай обаче е препоръчително да се консултират със специалист по данъчно право от Елан Консултинг, за да гарантират пълно съответствие със законодателството и да разберат къде и как е възможно да се възползват от право на приспадане на ДДС ( т.нар. "Данъчен кредит").

Необходими документи за осчетоводяване на дропшипинг търговия

Осчетоводяването на дропшипинг търговията изисква внимателно водене на счетоводна документация, която да отразява всички операции свързани с продажбите и покупките. Важно е да се подчертае, че правилното документиране е ключово за доказване на доставките на стоки, тяхната реалност и всички произтичащи данъчни обстоятелства. Нека разгледаме някои от ключовите документи, които трябва да бъдат на разположение на всяко дропшипинг предприятие:

 • Фактура/ордър/поръчка за доставка на стока към клиента: Този документ е основният, който показва информация за продажбата на стока към краен клиент. Той трябва да съдържа подробности като име и адрес на клиента, данъчен номер (ако е приложимо), наименование на стоката, количество, цена, такса за доставка и събрания ДДС. Важно е този документ да отразява и статуса на плащането.
 • Доказателство за плащане: Плащанията за поръчки обикновено се извършват чрез различни платежни системи като PayPal, Stripe, банков превод, виртуален POS. Месечните извлечения от тези системи служат като доказателство за получените плащания от клиентите.
 • Фактура за покупка на стока от доставчик: Всяка покупка на стока от доставчика трябва да бъде документирана с фактура или друг вид документ, който удостоверява транзакцията. Подобно на плащанията към клиентите, информация за тези плащания се намира в банковите извлечения.
 • Тракинг номер на доставката/товарителница: Това е един от най-важните документи, който доказва, че стоката е била доставена от доставчика до клиента. Той показва пътя на пратката – от началната точка до крайната ѝ дестинация, и служи като доказателство за извършената доставка в случай на проверка от данъчните власти.

Важно е да се отбележи, че всяко дропшипинг предприятие трябва да води подробна счетоводна документация, която отразява всички аспекти на търговската му дейност. Това включва не само горепосочените документи, но и всякакви други документи, свързани със сделките, като например кореспонденция с клиенти и доставчици, договори, и др. Правилното и пълно документиране осигурява не само спазването на законовите изисквания, но и улеснява управлението и анализа на бизнеса.

Образец на договор за дропшипинг за работа с търговец / доставчик

В този раздел представяме образец на договор за дропшипинг, който служи като основа за сътрудничество между нас и нашите доставчици и търговски партньори. Нашата цел е да осигурим прозрачна и ефективна рамка за взаимоотношенията ни, като по този начин подпомогнем успешното развитие на вашия бизнес.

Какво представлява договорът за дропшипинг?

Договорът за дропшипинг е юридически документ, който урежда отношенията между доставчици (търговци) и посредници в процеса на продажба на стоки без необходимостта от тяхното притежание или складиране от страна на посредника. Този модел позволява на фирмите да разширят своя асортимент и да предложат разнообразни продукти на своите клиенти без значителни предварителни инвестиции в инвентар.

Договорът за дропшипинг можете да изтеглите от тук!

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви счетоводни услуги за дропшипинг фирми и търговци предлага Елан Консултинг?

В контекста на разрастващия се дигитален свят и непрекъснато развиващите се бизнес модели, дропшипингът се утвърди като възможност за предприемачи да разширяват своя пазарен обхват без значителни инвестиции в инвентар. В тази светлина, Елан Консултинг предлага специализирани счетоводни услуги, насочени към подкрепата и развитието на дропшипинг фирми и търговци в България. Ето какво можем да предложим на нашите клиенти в сферата на дропшипинга:

 • Подаване на декларации и отчети към държавни институции - Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване, включващо подаването на всички необходими декларации и отчети към съответните държавни институции. Тази услуга гарантира, че Вашият бизнес остава в пълно съответствие с българското законодателство.
 • Консултации относно дропшипинг сделки и техните данъчни аспекти - Осигуряваме професионални консултации, свързани с особеностите на дропшипинг сделките и техните данъчни аспекти. Нашата цел е да Ви помогнем да разберете и оптимизирате данъчните си задължения.
 • Онлайн счетоводни услуги за дропшипинг фирми - В отговор на нуждите на съвременния бизнес, предлагаме онлайн счетоводни услуги, които позволяват лесен и бърз достъп до Вашата счетоводна информация, независимо къде се намирате.
 • Отчет за всеки период свързан с Вашите транзакции - Предоставяме детайлен отчет за приходите, разходите, печалбата и данъците за всеки счетоводен период, помагайки Ви да следите финансовото състояние на Вашия бизнес.
 • Справки според нуждите на бизнеса Ви - Изготвяме и предоставяме справки, специално адаптирани към нуждите на Вашия бизнес, което включва анализ на финансовата дейност и съвети за подобрения.
 • Консултации за различни платежни системи и отчитането им - Осигуряваме консултации относно избора и управлението на платежни системи, които са съществена част от дропшипинг операциите, и начините за тяхното ефективно отчитане.
 • Оптимизиране на разходите и данъците - Нашите експерти са насрочени да Ви предоставят стратегии за оптимизиране на разходите и данъчното облагане, което може значително да увеличи печалбата на Вашия бизнес.
 • Гъвкаво ценообразуване - Елан Консултинг разбира уникалността на всеки бизнес и предлага гъвкави ценови планове, които са проектирани да отговорят на различните нужди и обеми на транзакции на нашите клиенти. Повече информация за цените за счетоводно обслужване, можете да откриете тук!

Ние в Елан Консултинг сме посветили нашата експертиза и ресурси, за да подкрепим дропшипинг търговците и фирмите в навигацията през комплексния свят на счетоводството и данъчното облагане. С нашата помощ, можете да се фокусирате върху развитието и мащабирането на Вашия бизнес, докато ние се грижим за финансовата му стабилност и съответствие със законовите изисквания.

Често задавани въпроси

Как работи дропшипинг моделът при сътрудничество с доставчици?

Дропшипинг моделът позволява на търговците да продават продукти без да ги държат на склад. Когато клиент направи поръчка, търговецът предава детайлите на поръчката директно на доставчика. След това доставчикът изпраща продукта директно на клиента от името на търговеца. Този модел намалява оперативните разходи и рисковете за търговеца и улеснява разширяването на асортимента от продукти.

Какви са ключовите елементи на договора за дропшипинг?

Ключовите елементи на договора за дропшипинг включват определение на предмета на договора, детайлно описание на правата и задълженията на търговеца и доставчика, условия за плащане и възнаграждение, процедури за връщане на стоки, както и условия за конфиденциалност и защита на данните. Важно е също така да се определят сроковете на договора и условията за неговото прекратяване или подновяване.

Как се облага с ДДС дропшипинг дейността в контекста на ЕС?

ДДС облагането на дропшипинг дейността зависи от множество фактори, включително местоположението на доставчика, търговеца и крайния клиент. В общи линии, ако доставчикът и крайният клиент се намират в различни държави членки на ЕС, продажбата може да се счита за вътреобщностна доставка и може да подлежи на ДДС в държавата на крайния потребител. Търговците трябва да са регистрирани за ДДС в съответната държава, ако преминат определен праг на продажби. Важно е да се консултирате с данъчен специалист или да проверите местното законодателство за точните изисквания и прагове за регистрация по ДДС.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.