Как счетоводна къща "Елан Консултинг" може да ми помогне с получаването на лиценз за търговия с алкохол и цигари?

Получаването на лиценз за търговия с алкохол и цигари е задача, изискваща точно и детайлно разбиране на множество законови и регулаторни изисквания. Счетоводна къща "Елан Консултинг" предоставя необходимата експертиза и подкрепа, за да улесни този процес за Вашия бизнес, като осигурява следните ключови услуги:

 1. Оценка на изискванията и подготовка на всички необходими документи за лиценз за търговия с алкохол и цигари: Първата стъпка в процеса на кандидатстване за лиценз е всестранната оценка на изискванията, които трябва да бъдат изпълнени. Елан Консултинг извършва задълбочен преглед на Вашата текуща дейност, за да установи дали отговаряте на всички необходими критерии. На база тази оценка, нашият екип подготвя и подрежда всички необходими документи, които са задължителни за кандидатстването.
 2. Консултации и подкрепа по регулациите: Важно е да разберете всички законови изисквания, свързани с търговията с алкохол и цигари. Ние предоставяме подробни консултации относно регулациите, включително данъчни ставки, митнически регулации, правила за етикетиране и рекламиране.
 3. Управление на рисковете: Търговията с алкохол и цигари включва определени рискове, включително възможността за налагане на глоби и санкции при нерегламентирана търговия. Ние предлагаме стратегии за управление на тези рискове, съветвайки ви как да избегнете потенциални проблеми.
 4. Обучение и информиране на персонала: Ефективната търговия с алкохол и цигари изисква и Вашият персонал да бъде добре информиран за законовите изисквания. Ние организираме обучения и информационни сесии, за да гарантираме, че всички служители са запознати със съответните правила и регулации.

В допълнение към горепосочените услуги, "Елан Консултинг" предоставя непрекъсната поддръжка и съвети след получаването на лиценза. Нашата цел е не само да ви помогнем да получите необходимия лиценз, но и да гарантираме, че Вашият бизнес продължава да функционира в съответствие със законовите изисквания.

Разбираме, че процесът на кандидатстване и управление на лиценза може да бъде сложен и времеемък. Нашата роля е да улесним този процес, като предоставим експертни съвети и поддръжка на всяка стъпка. От първоначалната оценка до подготовката на документация и управление на рискове - нашият екип е на Ваше разположение, за да осигури, че всяка част от процеса протича гладко.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" е Вашият партньор, който ще Ви помогне не само да се справите с предизвикателствата на получаването на лиценза, но и да максимизирате ефективността и финансовата стабилност на Вашия бизнес. Нашата цел е да Ви предоставим всички инструменти и знания, необходими за успешната и законосъобразна търговия с алкохол и цигари.

Цена за издаване на лиценз за алкохол и цигари 2024

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Интересувате се колко струва издаването на лиценз за алкохол и цигари? Имайте предвид, че в зависимост от правната форма на Вашата фирма и конкретният лиценз, който Ви е необходим, цената може да варира, като е посочена без включени държавни такси.

oт 500лв

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са особеностите на счетоводството на нон-стоп и защо ни е нужен лиценз за търговия с алкохол и цигари?

Донякъде, всеки собственик на малък магазин или нон-стоп разчита на клиенти, които консумират алкохол или са пушачи, защото покрай тези покупки, клиентите пазарят и от останалия асортимент, предлаган в търговския обект. Така търговията с алкохол и цигари в България представлява достъпно атрактивен, но и донякъде комплексен бизнес сегмент. Този сектор може да бъде достатъчно печеливш, но едновременно с това налага стриктно спазване на множество бюрократични и правни изисквания. За да бъдат успешни в тази сфера, предприемачите трябва да разбират не само спецификите на пазара, но и да са запознати със сложната нормативна рамка, която урежда търговията с тези продукти.

Успехът в този бизнес изисква детайлно познаване на регулациите и ефективно управление на процесите, свързани с лицензирането и регулирането на търговията. Счетоводните къщи, като "Елан Консултинг", играят важна роля в този контекст, като предоставят специализирани съвети и експертна помощ. Те помагат на бизнесите да навигират през сложните процедури за получаване на лицензи, регистрации и други необходими документи, които са задължителни за легалната търговия с алкохол и цигари.

Съществуващите и потенциалните търговци трябва да са информирани за текущите тенденции и предстоящи промени в законодателството, които могат да повлияят на техния бизнес. В тази динамична среда, възможността за постоянно обновяване на знанията и адаптиране към променящите се условия е ключова за поддържане на конкурентоспособността и успеха в търговията с алкохол и цигари в България.

Разграничаване на лиценза за продажба на алкохол с лиценза за продажба на цигари

Понятието "лиценз за алкохол и цигари" в България често се използва неправилно, тъй като в действителност търговията с алкохол и цигари се регулира от различни държавни институции и подлежи на отделни регулации. Търговията с алкохол изисква регистрация при Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ), която отговаря за контрола и надзора на производство, преработка и дистрибуция на храни, включително алкохолни напитки. От друга страна, търговията с цигари се регулира от Агенция митници, като тя отговаря за митническия контрол, акцизния режим и данъчното облагане на тютюневите изделия.

За успешната търговия с алкохол и цигари, търговците трябва да разберат и спазват изискванията и процедурите, зададени от тези две различни институции. Например, при търговия с алкохолни напитки, е необходимо да се подаде документация за регистрация на обекта при БАБХ, включваща различни приложения и доказателства за съответствие със законовите изисквания. За цигарите, процесът включва отговаряне на специфични митнически регулации и данъчни задължения.

Това разграничаване е критично важно, тъй като дава яснота относно правната рамка, която урежда тези два вида стоки. Подчертаването на различните лицензионни и регулаторни изисквания помага на бизнесите да избегнат правни проблеми и да осигурят съответствие със законодателството. Тази точна информация е от съществено значение за всеки, който иска да развива успешен и законен бизнес в сферата на търговията с алкохол и цигари в България.

Как да отворя нон-стоп магазин - регистрация на фирма и първи стъпки към получаване на лиценз за търговия с алкохол и цигари

За стартирането на бизнес в областта на търговията с алкохол и цигари в България, първата и основна стъпка е регистрацията на фирма. Този процес включва вземането на решение за подходящата правна форма на дружеството – дали то ще бъде Еднолично търговско дружество (ЕООД) или Дружество с ограничена отговорност (ООД), в зависимост от броя на собствениците и техния капитал.

Важно е да се подчертае, че управителят на фирмата не трябва да има съдебно минало, тъй като това може да бъде пречка за успешната регистрация на бизнеса. Тази изискване гарантира, че лицата, отговорни за управлението и контрола на дейностите, отговарят на определени морални и законови критерии, което е важно за сектор, съпроводен с високи рискове и строги регулации, какъвто е този на алкохола и цигарите.

Освен това, преди да започне реалната дейност, е необходимо да имате подходящо помещение за магазина. Това изискване е ключово, тъй като помещението трябва да отговаря на определени стандарти и условия за безопасност, както и да бъде подходящо за търговията с тези специфични продукти. Изборът на правилното място може да повлияе значително на успеха на бизнеса.

Подготовка на помещението за търговия

Изборът на подходящо помещение е съществен фактор за успеха на всеки бизнес, особено в сферата на търговията с алкохол и цигари. Помещението трябва да отговаря на редица изисквания, свързани със сигурността, достъпността и удобството както за клиентите, така и за персонала.

За начало, помещението трябва да бъде просторно и добре организирано, за да се гарантира, че може да побере разнообразието от продукти, което бизнесът планира да предлага. Това включва адекватно пространство за излагане на стоките, както и за съхранение на запаси. Освен това, мястото трябва да бъде лесно достъпно за клиентите, което означава добра локация, достатъчно паркоместа и удобен транспорт.

Второ, помещението трябва да отговаря на всички санитарно-хигиенни и безопасностни норми, задължителни за търговията с хранителни продукти и напитки. Това включва наличието на адекватна вентилация, температурен контрол и други необходими съоръжения за поддържане на продуктите в добро състояние.

Трето, важно е помещението да бъде привлекателно за клиентите. Това означава, че трябва да се обръща внимание на дизайна и усещането за комфорт в магазина.

Регистрация в БАБХ за продажба на алкохол и хранителни продукти

Всички, които искат да търгуват с алкохол и хранителни продукти, трябва да се регистрират при Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ). Процедурата стартира с подаване на документация, включително заявление, в което посочвате всички продукти, които планирате да продавате. Един полезен съвет от нашите експерти е да включите и продукти, които не планирате веднага да предлагате - така ще имате гъвкавост в бъдеще.

Важно е да подчертаем, че търговията с алкохол подлежи на същата регулация!

За да можете да продавате алкохол, трябва да подадете следните документи към БАБХ:
 • Заявление за регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни.
 • Приложения, които включват списъци на групите храни, данни за подвижни и временни обекти и информация за бизнес партньори.
 • Документи, които удостоверяват въвеждане в експлоатация на обекта, разрешение за строеж и други съответстващи актове.
 • Документация, която потвърждава собствеността, наема или правото на ползване на обекта.
Важно: Документите се подават в ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните)

След като сте подали всички документи, в 30-дневен срок от подаването на необходимите документи, ОДБХ или РЗИ (според вида дейност) извършват проверка на място. Тази проверка има за цел да установи дали обектът отговаря на всички законови изисквания.

Ако по време на проверката бъдат открити някакви непълноти или нередовности, собственикът има възможност да ги отстрани. След успешното привеждане на обекта в съответствие с предписанията, в 15-дневен срок след проверката, съответният орган регистрира обекта.

Важно е да се отбележи, че обектът се регистрира за конкретните дейности, които са заявени в заявлението. При успешна регистрация, директорът на ОДБХ или РЗИ издава удостоверение за регистрация в срок от 7 дни от датата на регистрацията.

За по-добра организация и контрол, ОДБХ, съответно РЗИ, водят регионален регистър на обектите. В допълнение към това, в БАБХ и Министерството на здравеопазването се поддържат национални регистри, които също са налични в електронен формат. Тези национални регистри са публични и всеки може да ги достъпи онлайн.

Получаването на тези лицензи може да бъде сложен процес, но счетоводна къща "Елан Консултинг" е тук, за да ви улесни. Нашите експерти могат да ви предоставят всичката необходима информация, да ви насочат през всички стъпки на процеса и да гарантират, че изпълнявате всички изисквания на държавните органи.
ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Регистрация на работно време на магазин в България - как се извършва?

Позната под термина "Регистрация на работно време на магазин в България", тази процедура е съвсем лесна и праволинейна, но задължителна, за да извършим по-нататъшното заявяване на разрешение за търговия с тютюневи изделия. Този документ удостоверява официалните работни часове на обекта, в който ще се търгува с тютюневи изделия. Работното време трябва да бъде ясно определено и регистрирано, като това е необходимо условие, което Агенция Митници изисква преди да издаде разрешението.

Така, регистрацията на работно време за вашия нов нон-стоп магазин, който се занимава с търговия с тютюневи изделия, е важен етап в процеса на легализация на търговската ви дейност. Според българското законодателство, регистрацията на работно време е задължителна и трябва да бъде удостоверена от съответната община, преди да започнете да търгувате. Ето основните стъпки, които трябва да предприемете:

 1. Подаване на заявление в общината: Трябва да подадете заявление за работно време в общината, на територията на която се намира вашият търговски обект. Това заявление трябва да включва и информация за часовете за зареждане на магазина​​.
 2. Вписване в информационната система на общината: Вашето заявление и работното време на обекта трябва да бъдат вписани в информационната система на общината. Това действие е признато от търговците като "Регистрация на търговски обект в общината", макар и този термин да не е напълно точен. Става дума за заверяване на заявление за работно време на стационарен търговски обект и неговото вписване в информационния масив "Търговски обекти" на съответната община​​.
 3. Контрол от кмета на общината: Търговската дейност в обекта се извършва под контрола на кмета на съответната община. Това означава, че трябва да спазвате всички местни регулации и изисквания, свързани с работното време и други аспекти на вашата търговска дейност​​.
 4. Срокове и такси: Съгласно информация от Столична община, срокът за решение по заявлението за работно време е 7 дни при подаден пълен набор от документи и един месец при служебно събиране на документи. Тази процедура се извършва без такса​​. В повечето общини, сроковете са същите!

Тези стъпки са необходими, за да се гарантира, че вашата дейност е в съответствие с местните закони и регулации и че Агенция Митници ще има всички необходими детайли за издаване на разрешението за търговия с тютюневи изделия. При нужда от допълнителна помощ или консултация, можете да се обърнете към счетоводна къща или юридически специалист, които могат да ви подпомогнат в процеса на регистрация.

Как да изкарам разрешение за търговия с цигари и други тютюневи изделия?

След успешната регистрация на вашата фирма и регистрация в Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за търговия с алкохол, следващата ключова стъпка за вашия бизнес е получаването на разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция Митници. Това разрешение е задължително условие за легалната търговия с цигари и други тютюневи изделия. Ето как да преминете през процеса:

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Регистрация на фирма: Преди всичко, трябва да имате регистрирана фирма, тъй като само юридически лица могат да кандидатстват за лиценз за тютюневи изделия. Трябва да сте търговец по смисъла на Търговския закон, като формата на фирмата - ЕООД, ООД или едноличен търговец - не е от съществено значение за кандидатстването за лиценз​​.

Необходимост от електронен подпис: Следващата стъпка е да издадете електронен подпис, който е задължителен за заявяване на разрешението за търговия с тютюневи изделия​​.

Подаване на Заявление в Агенция Митници: Трябва да подадете писмено искане със съпътстващите документи в Агенция Митници. Това искане е първата и най-съществена стъпка в процеса на получаване на разрешението​​​​.

Това е именно Писмено искане по образец съгласно приложение № 19а от ППЗАДС и следните документи, които се прилагат към него:
 • декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
 • ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че не са осъждани за престъпление от общ характер;
 • за представляващите лица:

а) декларация, че не са осъждани за престъпление от общ характер;


б) декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в)декларация за обстоятелствата, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 • документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;
 • копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация;
 • свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, или декларация, че при продажбите на тютюневите изделия от търговския обект плащането ще се извършва само чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
 • копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;


Как протича процедурата за получаване на лиценз за търговия с цигари?

След като сте подали заявлението си, Агенция Митници извършва проверка на място, за да установи дали бизнесът отговаря на всички необходими условия. В 14-дневен срок след подаването на заявлението, ще получите отговор от директора на съответната териториална дирекция Имайте предвид, че въпреки официалния законов срок, проверката обикновено отнема няколко седмици. В случай на необходимост от допълнителна информация или корекции, агенцията ще уведоми кандидата.

Има ли такси за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия?

За услугата по издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия няма такса.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" може да предостави ценна помощ и насоки през този процес, улеснявайки навигацията в сложните бюрократични процедури и изисквания. Ние предлагаме услуги за регистрация на фирма и снабдяване с необходимите разрешения, което улеснява вашия път към успешното стартиране на бизнеса с тютюневи изделия​

Често задавани въпроси

Как се изкарва лиценз за продажба на алкохол и цигари?

За да откриете магазин за алкохол и цигари, първо и най-важно, трябва да сте регистриран търговец. Това означава, че трябва да имате собствена фирма и управителят на фирмата да не е осъждан. Ако не разполагате с такава, може да регистрирате ЕООД (ако сте самостоятелен собственик) или ООД (ако имате съдружник). Не е задължително фирмата ви да е регистрирана по ЗДДС.

Как да регистрирам обекта в БАБХ?

Всички, които искат да търгуват с хранителни продукти, трябва да се регистрират при Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ). Процедурата стартира с подаване на документация, включително заявление, в което посочвате всички продукти, които планирате да продавате. Един полезен съвет от нашите експерти е да включите и продукти, които не планирате веднага да предлагате - така ще имате гъвкавост в бъдеще.

Как да получа разрешение за търговия с цигари и други тютюневи изделия от Агенция Митници?

За да получите разрешение за търговия с цигари от Агенция Митници следва да подадете всички необходими документи, да изчакате да мине законоустановения срок и да подготвите обекта за задължителната проверка от служителите на агенцията.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.