Как да регистрирам онлайн магазин в НАП

В днешно време, когато дигиталните технологии се проникват във всяка сфера на живота, предприемачите и корпорациите активно използват интернет пространството, за да разширят своя бизнес и да достигнат до по-голяма аудитория. Електронните магазини са основен инструмент в тази стратегия. НАП, като основният орган, отговорен за данъчното регулиране в България, е разработил конкретни изисквания и процедури за регистрация, управление и контрол на такива онлайн платформи.

Определение на електронен магазин:

Съгласно българската законодателна уредба, "електронен магазин" е софтуер, до който се осъществява достъп през интернет посредством уеб-браузер или мобилно приложение. Този инструмент позволява продажбата на стоки и/или услуги, като процесът се основава на договор от разстояние според чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Платформата трябва да предоставя възможност за избор на стоки или услуги, въвеждане на контактна информация, адрес за доставка и метод за плащане.

Задължения пред НАП при продажби през е-магазин:

 • Лицата, които осъществяват продажби чрез електронен магазин, трябва да подават информация в Националната агенция по приходите (НАП), независимо дали използват собствен, нает домейн или платформата принадлежи на трето лице.
 • Основното изискване за регистрация и предоставяне на информация в НАП е свързано с приемането на плащания, за които е необходимо издаване на фискален бон.
 • Ако лицето, което извършва продажби през е-магазин, не приема плащания, за които е задължено да издава фискален бон, то не е длъжно да предоставя информация на НАП. Въпреки това, такива лица могат да решат да предоставят данните по собствено усмотрение.


Информация, която трябва да бъде предоставена при регистрация на електронен магазин в НАП:

 1. Основни данни за магазина: Това включва наименованието и уеб-адреса на електронния магазин.
 2. Информация за субекта: Данни за лицето или фирмата, която извършва продажбите чрез електронния магазин.
 3. Детайли за предлаганите продукти: Подробности за вида на продаваните стоки или услуги.
 4. Техническа информация: Детайли относно софтуера, използван за електронния магазин, както и информация за вида и доставчика на хостинг услугите. Подробностите за тези изисквания могат да бъдат намерени в Приложение №33 от Наредба №Н-18.
 5. Начин на подаване: Всички посочени данни трябва да бъдат подадени през Портала за електронни услуги на НАП. За достъп до портала е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП). Регистрацията трябва да се извърши преди започване на дейността по продажба на стоки или услуги чрез електронния магазин.
 6. Актуализация на информацията: В случай на промяна в обстоятелствата или прекратяване на дейността, новата информация трябва да бъде предоставена в срок от 7 дни след настъпване на промяната. Променените обстоятелства се отразяват в Публичния списък на електронните магазини, поддържан от НАП.
 7. Съхранение на данни: Лицата, които извършват продажби през електронен магазин, трябва да съхраняват информацията, създадена чрез софтуера на магазина, в сроковете, определени по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. Това включва текуща база данни и архивни копия. При поискване от органите по приходите, те трябва да осигурят достъп до тези данни, с опция за експортиране и копиране.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Как протича процедурата по уведомяване на НАП?

Процедурата за уведомяване на НАП за започване на дейност като електронен магазин включва следните стъпки:

 1. Подготовка на необходимите документи и информация: Първата стъпка е подготовката на всички необходими документи и информация, които трябва да бъдат предоставени при уведомяването на НАП. Това включва наименованието на електронния магазин, информация за лицето или фирмата, извършващо продажби, вид на продаваните стоки или услуги и техническа информация за софтуера и хостинг услугите.
 2. Използване на Портала за електронни услуги: Уведомяването за започване на дейност като електронен магазин се извършва чрез Портала за електронни услуги на НАП. За да влезете в портала и да подадете уведомление, ще бъде необходимо да използвате квалифициран електронен подпис (КЕП). Този подпис осигурява сигурност и автентичност на предоставената информация.
 3. Попълване на необходимите формуляри: В портала ще трябва да попълните необходимите формуляри и да предоставите информацията, която сте подготвили. Формулярите обикновено ще включват полета за наименованието на електронния магазин, данни за лицето или фирмата, продаващи стоки или услуги, както и подробности за продуктите или услугите, които предлагате.
 4. Подаване на уведомлението: След като сте попълнили всички необходими данни и формуляри, трябва да подадете уведомлението. Това ще изпрати вашата информация до НАП за регистрация на вашия електронен магазин.
 5. Актуализация на информацията: В случай на промяна на обстоятелствата, включително прекратяване на дейността, трябва да актуализирате информацията си чрез портала в срок от 7 дни след настъпване на промяната.
 6. Публичен списък на електронните магазини: Подадената информация се отразява в Публичния списък на електронните магазини, който се поддържа от НАП и е достъпен за публичност. Този списък позволява на потребителите и органите по приходите да проверяват информацията за регистрираните електронни магазини.
 7. Съхранение на данни: Лицата, извършващи продажби през електронен магазин, са длъжни да съхраняват информацията, създадена чрез софтуера на магазина, както и архивни копия на базата данни, в съответствие със сроковете, предвидени в законодателството. Тази информация трябва да бъде достъпна за органите по приходите при поискване.

Процедурата по уведомяване на НАП за започване на дейност като електронен магазин е задължителна и предоставя основна информация за лицата, извършващи онлайн продажби. Следва да бъдете внимателни и точни при подаването и актуализирането на информацията си, за да съответствате на законовите изисквания.

Често задавани въпроси, свързани с регистрацията на онлайн магазин в НАП

Кой трябва да се регистрира като онлайн магазин в НАП?Трябва да се регистрират онлайн магазините, които използват начини на плащане, които изискват издаване на касова бележка.

Какво точно представлява онлайн магазин?Онлайн магазин е уебсайт или приложение, чрез което се продават стоки или услуги. Това може да включва възможността да добавяте и премахвате продукти във виртуалната кошница, каталог с описани цени и възможност за поръчване по телефон, мейл или друг начин.

Дали трябва да се регистрирам, ако имам онлайн каталог, но не и количка?В сегашната версия на Наредба Н-18, да, трябва да се регистрирате като онлайн магазин. В предишни версии това не беше задължително.

Ако продавам на маркетплейси като Amazon, Ebay и други, трябва ли да се регистрирам в НАП?Първоначално може да не е било задължително, но насоките са се променили, и в момента е важно да следвате актуалните изисквания на НАП и да се консултирате с тях.

Кога трябва да регистрирам онлайн магазина си?Онлайн магазинът трябва да бъде регистриран преди да започнете продажбите през него.

Дали трябва да регистрирам магазина, ако приемам само банкови плащания и пощенски парични преводи и имам и физически магазин?Да, трябва да регистрирате онлайн магазина си в НАП, тъй като във физическия магазин се издават касови бележки, което води до задължението за регистрация на онлайн магазина.

Дали трябва да регистрирам сайта си в НАП, ако приемам само банкови плащания и наложен платеж?Не се изисква, но може да го направите по желание.

Важно е уточнението директно по негова банкова сметка. Според нас, ако се използват междинни „посредници“, отново НАП иска  касови бележки. Сред тях са PayPal, PaySera, Easypay (epay.bg), плащания с дебитни и кредитни карти, виртуални и реални ПОС терминали.

Често задавани въпроси

Какви документи са нужни за регистрация на онлайн магазин в НАП?

За регистрацията са необходими документи за идентификация на собственика на магазина и документи, удостоверяващи правото на собственост или управление на магазина

Как да регистрирам онлайн магазин в НАП?

За регистрация на онлайн магазин в НАП, първо трябва да попълните заявление, което след това трябва да бъде подадено в НАП заедно с необходимите документи за идентификация​

Какъв е срокът за обработка на заявлението?

След като подадете всички необходими документи, НАП ще прегледа заявлението и ще ви уведоми за решението си в установените срокове​

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги